Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Súčasné využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

dieta sa hra

Transplantácia vlastnej pupočníkovej krvi – autológna (darcom aj príjemcom je ten istý človek)

Transplantácia vlastných kmeňových buniek znamená, že lekári použijú pupočníkovú krv na liečbu dieťaťa, ktorému bola odobraná pri pôrode, a to kedykoľvek počas celého jeho života. Pacient si teda „sám daruje svoje bunky”. Veľkou výhodou je, že telo a pupočníková krv proti sebe nebojujú, a preto nenastávajú po transplantácii komplikácie, čo sa môže stať v prípade použitia buniek od iného človeka.

Vlastná pupočníková krv sa môže použiť pri liečbe v prípadoch, kde sa štandardne používa vlastná kostná dreň alebo periférne kmeňové bunky. Potrebu liečby vlastnými kmeňovými bunkami, rovnako aj určenie ich zdroja stanovuje ošetrujúci lekár v spolupráci s transplantačnou komisiou.

Vlastná pupočníková krv dieťaťa bola doteraz použitá na transplantáciu pri ochoreniach: získaná aplastická anémia, neuroblastóm, akútna lymfoblastová leukémia, meduloblastóm, retinoblastóm, myelodysplastický syndróm a iné nádorové ochorenia. Vlastnú pupočníkovú krv však možno využiť aj na liečbu iných ochorení.

Hoci má vlastná pupočníková krv veľa výhod, niekedy je nutné na liečbu využiť pupočníkovú krv od súrodenca alebo cudzieho darcu. Predovšetkým ide o prípady, keď je ochorenie geneticky podmienené a vlastná pupočníková krv by teda nebola vhodným riešením.

Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné nielen v detskom veku, ale aj v dospelosti. S vekom pravdepodobnosť jej využitia narastá, pretože sa zvyšuje výskyt ochorení, pri liečbe ktorých sa využívajú vlastné krvotvorné kmeňové bunky. Transplantácií vlastných buniek sa dnes robí viac ako transplantácií buniek od darcu. Celosvetovo je pomer cca. 60:40 v prospech vlastných buniek. Je pravdepodobné, že so stále stúpajúcim počtom detí, ktoré majú uchovanú pupočníkovú krv pre vlastné použitie (v súčasnosti sa v Európe a Amerike odhaduje tento počet na 2,5 milióna) v rodinných bankách pupočníkovej krvi, bude narastať aj počet jej využití na liečbu. Potenciál vlastnej pupočníkovej krvi môžu dnes využiť  len nedávno narodené deti, pretože rodinné banky pupočníkovej krvi existujú necelé dve desaťročia. Pravdepodobnosť využitia bude stúpať aj vďaka početným klinickým štúdiám a stále sa rozširujúcemu počtu diagnóz, liečiteľných vlastnou pupočníkovou krvou.

Transplantácia pupočníkovej krvi od súrodenca – alogénna súrodenecká

surodenecPupočníková krv môže byť použitá aj na liečbu chorého súrodenca. V porovnaní s podaním pupočníkovej krvi od celkom cudzieho darcu, majú súrodenecké transplantácie lepšie výsledky a nižšie riziko závažných komplikácií po transplantácii. Jedným z dôležitých ukazovateľov, či bude možné transplantovať pupočníkovú krv od súrodenca, je zhoda HLA znakov. V súčasnosti môže byť táto pupočníková krv použitá:

  1. pre súrodencov dieťaťa, ktorému bola pupočníková krv odobraná, v prípade plnej kompatibility (štatisticky cca. 25% súrodencov, čo je veľkou výhodou oproti veľmi nízkej pravdepodobnosti zhody HLA znakov v prípade vyhľadávania anonymného darcu) ako ideálny zdroj za účelom transplantácie medzi dvomi jedincami,
  2. pre súrodencov dieťaťa v prípade haploidentity (ďalšie 2 štvrtiny súrodencov), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
  3. pre matku dieťaťa (haploidentická transplantácia so zdieľaním NIMA), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
  4. pre otca dieťaťa (haploidentická transplantácia), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
  5. ďalší príbuzní (za osobitných okolností by pupočníková krv mohla byt použitá na haploidentickú transplantáciu pre vzdialenejších príbuzných).

Haploidentické transplantácie sú veľmi náročné na prácu transplantačného tímu. Lídrami v tomto type transplantácií sú transplantačné centrá v USA a v Nemecku.

Ak je starší súrodenec chorý a matka je práve tehotná, lekári môžu odporučiť odber pupočníkovej krvi pre potrebu súrodenca. V takom prípade rodičia nehradia náklady za odber, spracovanie, ani uskladnenie pupočníkovej krvi. Viac o bezplatnom odbere pre chorého súrodenca.

Transplantácia pupočníkovej krvi od darcu – alogénna nepríbuzenská

Niektorí rodičia sa rozhodnú, že pupočníkovú krv nedajú uchovať pre potreby svojej rodiny. Darujú ju do registra darcov, kde je k dispozícii potenciálnym príjemcom z celého sveta. V takom prípade môžu zachrániť život cudzieho človeka. Musia si však byť vedomí toho, že darovaním pupočníkovej krvi strácajú nárok na jej využitie v čase potreby.

Pupočníková krv z registra darcov sa využíva najmä na liečbu leukémií u detí a dospelých, či genetických porúch krvotvorby a metabolizmu u detských pacientov.  Viac o registri darcov a podmienkach darovania pupočníkovej krvi nájdete na stránke Eurocord-Slovakia.

Potenciálne klinické aplikácie kmeňových buniek obsiahnutých v pupočníkovej krvi, tkanive pupočníka a tkanive placenty:

Typ kmeňových buniek Základné vlastnosti kmeňových buniek Potenciálne terapie
Mezenchymálne
kmeňové bunky (MSC)
Širokospektrálna diferenciácia
Ochrana buniek
Ochrana tkanív a orgánov:
kosti (rýchlejšie hojenie zlomených kostí, rekonštrukcia kriticky poškodených kostí)
Svaly (regenerácia po náhrade bedrového kĺbu, liečenie zranení spôsobených športom)
Ochorenia srdcové (infarkt myokardu), hepatické (ochorenie pečene), pankreas, nervové (neurodegeneratívne choroby) atď.
Imunosupresívny vplyv
Imunomodulačný vplyv
HSC transplantát od darcu (nízka miera výskytu komplikácií po transplantácii, zlepšenie prihojenia štepu)
Autoimunitné ochorenia (napr. sarkoidóza, aktívna reumatická artritída)
Protizápalový účinok
Imunomodulačný účinok
Chronické zápalové ochorenia (napr. Crohnova choroba)
Krvotvorné kmeňové
bunky (HSC)
Obnovenie krvotvorby a
imunitného systému
Ďalší zdroj hematopoietických kmeňových buniek vhodných na transplantáciu (v súčastnosti je známych 80 ochorení, na terapiu ktorých vieme využiť HSC)
Endoteliálne
progenitorové bunky (EPC)
Podporujú tvorbu nových
krvných ciev
Mŕtvica, infarkt myokardu, periferálne arteriálne ochorenia

 

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.