Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty s finančným príspevkom

Prečo odobrať pupočníkovú krv a tkanivo pupočníka a placenty

Uchovaním pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a tkaniva placenty zabezpečíte Vášmu dieťaťu:

najširšie spektrum buniek, ktoré je možné získať pri pôrode a tým aj širší záber využitia pri liečbe rôznych ochorení
prostriedky liečby využiteľné pri liečbe v detskom veku i v dospelosti a taktiež pre súrodenca či rodičov dieťaťa
možnosť viacnásobného použitia pri liečbe, nakoľko krv a tkanivá sa uchovávajú vo viacerých vakoch a skúmavkách
zdroje krvotvorných kmeňových buniek využiteľné pri liečbe niektorých hematologických ochoreniach (najmä leukémie a lymfómy), onkologických ochoreniach (ako sú solídne tumory) alebo poruchách imunity či metabolizmu
rozšírené možnosti využitia v regeneratívnej medicíne či bunkových terapiách a v tkanivovom inžinierstve
prostriedky, ktorých ďalší liečebný potenciál sa skúma v takmer 1000 klinických štúdiách po celom svete1; z nich môže v budúcnosti vychádzať liečba mnohých ďalších ochorení
zdroje buniek s jedinečnými vlastnosťami – bunky týchto perinatálnych tkanív nie sú zaťažené ochoreniami získanými počas života, liečbou či procesom starnutia a majú lepšiu schopnosť ďalej sa deliť (rozmnožovať sa); tieto vlastnosti zostávajú zachované aj pri dlhodobom uskladnení
zdroje, ktorých odber je uskutočniteľný iba raz v živote a ktoré sú v prípade potreby ihneď k dispozícii

🎀 Finančný príspevok vo výške od 100 € do 300 € na odber 🎀

Ako si uplatním cenové zvýhodnenie?

Pozn.: Ponuka je neprenosná.

Porovnanie výhod jednotlivých produktov

Odber PRÉMIUM + tkanivo pupočníka + tkanivo placenty PRÉMIUM + tkanivo pupočníka PRÉMIUM ŠTANDARD+ tkanivo pupočníka ŠTANDARD
Pupočníková krv z pupočnej šnúry
Pupočníková krv z placenty
Tkanivo pupočníka
Tkanivo placenty
Cenníková cena 1 990 € 1 190 € 890 € 990 € 690 €
Zľava 300 € 200 € 100 € 200 € 100 €
Zvýhodnená cena 1 690 € 990 € 790 € 790 € 590 €
Ročný poplatok za skladovanie 280,00 € 86,30 € 70,00 € 77,30 € 61,00 €

Platbu za odber je možné rozložiť na mesačné platby bez navýšenia.

Mám záujem o odber


1. Malígne ochorenia krvi:

  • Leukémie
   • Akútna lymfoblastová leukémia
   • Akútna myeloblastová leukémia
  • Lymfómy
   • Hodgkinov lymfóm
   • Vybrané Non-Hodgkinove lymfómy ako napr. Burkittov lymfóm, folikulárny lymfóm
  • Myelómy
  • Mnohopocetný myelóm
  • Myelodysplastické syndrómy

2. Ochorenia krvi (nemalígne) získané:

 • Aplastická anémia

3. Ochorenia krvi (nemalígne) vrodené:

 • Talasémie
 • Kosácikovitá anémia
 • Fanconiho anémia
 • Blackfan-Diamondova anémia

4. Poruchy imunity získané:

 • Skleróza multiplex
 • Systemic lupus erythematosus

5. Poruchy imunity vrodené:

 • Syndróm lenivých leukocytov
 • Wiskott-Aldrichov syndróm

6. Onkologické ochorenia – zhubné solídne nádory:

 • Ewingov sarkóm
 • Neuroblastóm
 • Rabdomyosarkóm
 • Tymóm
 • Wilmsov tumor (nefroblastóm)

7. Metabolické poruchy:

 • Osteopetróza
 • Tesaurizmózy ako Tay Sachs
 • Gaucherova choroba
 • X-viazaná adrenoleukodystrofia

8. Choroba z ožiarenia

 


Príbehy úspešnej liečby

Čítať viac
Čítať viac
Čítať viac

Prečítajte si viac o súčasnej liečbe pupočníkovou krvou


Aj my odporúčame odber pupočníkovej krvi a tkaniva

Soňa Skoncová

V dnešných pandemických časoch mám akúsi silnejšiu potrebu chrániť svojich najbližších. Vďaka Cord Blood Center som sa rozhodla uchovať pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka a tkanivo placenty

Čítať viac
Diana Hágerová, Roman Juraško

Keď mala Izabelka prísť na svet, riešili sme doma otázku odberu pupočníkovej krvi a placenty. Čo to sme si naštudovali...

Čítať viac
Ondrej Kandráč

Nie je mi ľahostajný osud môjho dieťaťa. Medicínsky pokrok je taký rýchly, že možno už o pár rokov bude pupočníková krv využívaná ...

Čítať viac
Irena Gajdošová

Ani milióny Eur našetrené v banke nemôžu pomôcť tak, ako kmeňové bunky uložené v rodinnej banke Cord Blood Center.

Čítať viac

Kto ďalší dal uchovať pupočníkovú krv a tkanivo svojim deťom?

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 11 12 33

Mám záujem o odber