• Súrodenecká pupočníková krv použitá na Slovensku

V roku 1999 súrodeneckú pupočníkovú krv použili slovenskí lekári v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave pri liečbe dieťaťa s chronickou myeloidnou leukémiou. Z Lucky, ktorá mala v čase transplantácie 7 rokov, je dnes už dospelá žena.

Doteraz bola pupočníková krv od súrodenca na Slovensku použitá u šiestich detí. Išlo o ochorenia chronická a akútna myeloidná leukémia, Black-Diamondová anémia a aplastická anémia.

  • Vlastná pupočníková krv použitá na Slovensku

Prvá liečba vlastnou pupočníkovou krvou na Slovensku sa uskutočnila v roku 2004. Bolo to súčasne prvé použitie vlastnej pupočníkovej krvi v Európe. Išlo o meduloblastóm – nádor mozgu u niekoľko mesačného chlapčeka Andejka. Meduloblastómy sú najčastejšie zhubné ochorenia centrálnej nervovej sústavy detí. Andrej po operácií podstúpil vysokodávkovú chemoterapiu, po ktorej nasledovala podporná liečba na obnovu jeho krvotvorby. Lekári na obnovu využili jeho uloženú pupočníkovú krv v kombinácii s kostnou dreňou.

Ďalšia liečba vlastnou pupočníkovou krvou na Slovensku sa uskutočnila u dieťaťa s neuroblastómom v roku 2018. Neuroblastóm je zhubný nádor, ktorý sa vyskytuje u dojčiat a detí do piatich rokov života. Veľmi často vzniká v tkanive drene nadobličiek. Lieči sa operáciou, rádioterapiou a vysoko dávkovanou chemoterapiou s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

  • Experimentálna liečba detskej mozgovej obrny na Slovensku

Na Slovensku bola v rozpätí 3 rokov (od 2013 – 2015) podaná 12 deťom s detskou mozgovou obrnou ich vlastná pupočníková krv. Išlo o pacientov prevažne so spastickým typom detskej mozgovej obrny. Všetky deti mali uchovanú svoju pupočníkovú krv v rodinnej banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center.