Pupočníková krv môže byť použitá aj na liečbu chorého súrodenca. V porovnaní s podaním pupočníkovej krvi od celkom cudzieho darcu, majú súrodenecké transplantácie lepšie výsledky a nižšie riziko závažných komplikácií po transplantácii. Jedným z dôležitých ukazovateľov, či bude možné transplantovať pupočníkovú krv od súrodenca, je zhoda HLA znakov. Pravdepodobnosť, že vlastní súrodenci budú 100 % zhodní, je až 25 %.