Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Žiadosť o Finančný príspevok

Ako budúca mamička máte možnosť požiadať o Finančný príspevok (Príspevok)* na odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty pre Vaše bábätko.


*Príspevok je možné poskytnúť iba na odbery vykonané v pôrodniciach, v ktorých Cord Blood Center zabezpečuje odber (zoznam partnerských pôrodníc).

Dostupnosť odberov s využitím Píspevku si môžete overiť aj na čísle +421 2 322 399 777.


Možnosť získania Príspevku je limitovaná počtom schválených žiadostí. Príspevok nie je možné kombinovať s inou ponukou.

Výška príspevku podľa typu odberu:

O Príspevok môžete požiadať vyplnením formulára alebo zavolaním na +421 2 322 399 777. Poskytnutie Príspevku Vás nezaväzuje k objednávke. Naše klientske centrum Vás bude kontaktovať o ďalšom postupe.

    Poskytnutím Vašich údajov zaslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na účel vybavenia požiadavky o poskytnutie informácií týkajúcich sa prevádzkovateľom poskytovaných služieb (zákaznícke centrum). Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Informácie o podmienkach spracúvania Vašich údajov nájdete na tomto linku.