Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

GDPR – Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú záväzné pre spoločnosti Cord Blood Center AG; Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek S.R.P.K.B, o.z. a Ceptra AG (ďalej aj len ako CBC).

Kontaktné údaje: Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.