Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Náš newsletter pre Vás

Vážime si Vašu prácu, ktorú vykonávate ako náš lekár / sestrička. Chceme preto Vás a Vašu prácu podporiť newsletterom, ktorý dostane spolu viac ako 30,000 ľudí. Je to Vaša možnosť bezplatne zviditeľniť a posilniť svoje meno, ako u lekárov, tak aj u našich klientov.

Príkladom vhodnej správy do newsletteru je informácia o otvorení novej ambulancie, modernizácií zariadení, novej možnosti vyšetrenia, Vašej publikácií, usporiadaní kongresov…

Newsletter posielame individuálne:

 • lekárom a sestričkám
 • našim klientom
Nesletter pre lekárov a sestričky

  Kontaktné informácie:

  Na základe kontaktných informácií Vás budeme informovať o ďalšom postupe vytvárania Vašej správy do newsletteru.  Newsletter:

  Informácie dolu budú slúžiť na vytvorenie Vašej správy v newsletteri. Prosím, neprekročte povolené množstvo písmen. V opačnom prípade Vašu požiadavku nedostaneme.
  5. Obrázok

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Viac informácií.
  Súhlasím so zasielaním marketingových a obchodných informácií. Viac informácií.

  Poskytnutím Vašich údajov zaslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na účel vybavenia požiadavky o poskytnutie informácií týkajúcich sa prevádzkovateľom poskytovaných služieb (zákaznícke centrum). Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Informácie o podmienkach spracúvania Vašich údajov nájdete na tomto linku.