Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Odber tkaniva pupočníka + tkaniva placenty

Odber tkaniva pupočníka + tkaniva placentySpektrum kmeňových buniek poskytuje i tkanivo pupočníka. Bunky z tkaniva pupočníka sa vlastnosťami a potenciálnym využitím navzájom dopĺňajú s bunkami z pupočníkovej krvi. Spolu predstavujú vzácny zdroj kmeňových buniek v prípade ich potenciálneho budúceho využitia.
Odber tkaniva pupočníka nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry a placenty. Odoberie sa cca 20 cm pupočnej šnúry, ktorá je po spracovaní rozdelená a uskladnená v piatich kryoskúmavkách pri teplote -196 stupňov Celzia.

Pri pôrode je možné odobrať a uchovať aj tkanivo placenty.
Koncentrát placentárnych kmeňových buniek je nový a významný zdroj mezenchymálnych kmeňových buniek, krvotvorných buniek a endoteliálnych progenitorov. Ide o unikátny zdroj kmeňových buniek, ktoré si nachádzajú čoraz širšie možnosti terapeutického uplatnenia v regeneratívnej medicíne.
Odber tkaniva placenty nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry a placenty. Tkanivo placenty je po spracovaní rozdelené a uchované vo viacerých vakoch (podľa veľkosti placenty) pri teplote -196 stupňov Celzia.


  • Odber časti tkaniva pupočnej šnúry
  • Odber tkaniva placenty
  • Zamrazenie a uskladnenie vo viacerých vakoch a kryoskúmavkách*


*predpoklad viacnásobného využitia

Cena: 2 100€

REGISTRÁCIA Mám otázku
 


Benefit Plus 200Zistite, kedy môžete získať aj celú hodnotu služby prostredníctvom kreditov Benefit Plus bezplatne.