Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

O nás

Cord Blood Center - Viac buniek, viac života

Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center

Víziou našej spoločnosti je umožniť čo najširšie využitie pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty na liečbu pacientov v súlade s celosvetovými trendmi medicínskej praxe. Našou cestou k naplneniu tejto vízie je získanie a uchovanie najväčšieho možného počtu a spektra kmeňových buniek, čo zvyšuje šancu na úspešnú liečbu v prípade ich použitia v budúcnosti.

Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center bola založená v roku 2002 odborníkmi z oblasti hematológie, imunológie, transplantológie a virológie.

Je druhou najväčšou európskou bankou pupočníkovej krvi, ktorá v súčasnosti:

 • poskytuje služby v celej Európe, ako aj ďalších krajinách podľa požiadaviek klientov,
 • má aktívne pobočky v 7 krajinách (Slovensko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Česko, Maďarsko, Rumunsko),
 • uchováva pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka a placentu pre viac ako 175.000 detí,
 • má licencované tkanivové zariadenia (laboratóriá a sklady) v Rakúsku, Česku, na Slovensku a v Rumunsku.


Komplexné služby pre klientov rodinnej banky pupočníkovej krvi – odber, preprava, spracovanie, vyšetrenie, uchovanie, ako aj vydanie pupočníkovej krvi zabezpečuje na Slovensku Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB), ktorý ako nositeľ zdravotníckych licencií a člen medzinárodných organizácií združujúcich banky pupočníkovej krvi, je garantom kvality a odbornosti vo všetkých krokoch od odberu až po vydanie pupočníkovej krvi pre celú medzinárodnú skupinu rodinných bánk Cord Blood Center Group.

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek prevádzkuje aj zatiaľ jediný register darcov pupočníkovej krvi na Slovensku.

Register darcov pupočníkovej krvi

Bol založený v roku 1997 ako občianske združenie Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB).  Register darcov pupočníkovej krvi získava pupočníkovú krv od dobrovoľných darkýň a poskytuje ju do medzinárodnej výmeny pre chorých pacientov kdekoľvek vo svete.

Na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR prevádzkuje laboratóriá oprávnené spracovať a uskladňovať krvotvorné kmeňové bunky z pupočníkovej krvi a kostnej drene, ako aj mezenchymálne kmeňové bunky z tkaniva pupočníka a placenty.

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi WMDA a medzinárodnej výmennej siete EMDIS ako aj členom ďalších prestížnych svetových organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi (WMDA, NetCord).

Pupočníková krv spracovaná v laboratóriách SRPKB, je plne akceptovaná na liečbu v transplantačných centrách doma i v zahraničí. Darovanie pupočníkovej krvi do registra darcov pupočníkovej krvi je pre matku bezplatné, všetky náklady spojené s odberom, spracovaním a uchovaním hradí SRPKB. Matka svojím rozhodnutím o darovaní stráca nárok na odobratú pupočníkovú krv.

Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center a register darcov na Slovensku spolupracujú viac ako 20 rokov prostredníctvom vlastného výskumu, vlastných klinických štúdií i neustáleho zdokonaľovania technológií kvalitnými odborníkmi so špičkovým know-how z rôznych oblastí.  Spolupracovali aj pri liečebnom takmer 80 transplantátov pupočníkovej krvi, čo rodinnú banku pupočníkovej krvi Cord Blood Center radí medzi európsku špičku.


Cord Blood Center je značka, pod ktorou sú od 1. 7. 2012 zastrešené činnosti rodinnej banky pupočníkovej krvi, ktoré dovtedy vykonávala

 • mimo Bratislavy spoločnosť Ceptra,
 • v Bratislave Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek.


Prevzatím značky Cord Blood Center pre slovenskú rodinnú banku pupočníkovej krvi sa zavŕšil proces integrácie medzinárodnej skupiny Cord Blood Center Group.

Naše neziskové aktivity

Cord Blood Center Group sa na Slovensku prostredníctvom SRPKB dlhodobo venuje verejnoprospešným a neziskovým aktivitám. Všetky náklady spojené s týmito aktivitami hradí SRPKB bez finančnej spoluúčasti štátu či zdravotných poisťovní. Využíva na to zdroje získané z vlastnej činnosti, z grantov, 2 % dane obyvateľov a súkromných spoločností a zo sponzorských príspevkov. Hlavné programy, ktorými oslovuje sponzorov, sa sústreďujú na pomoc pacientom – deťom aj dospelým:

 • Register darcov pupočníkovej krvi: Od roku 1997 budujeme na Slovensku jediný register darcov pupočníkovej krvi. Pripravené transplantáty boli 8 rokov po sebe hodnotené ako najkvalitnejšie na svete z hľadiska počtu buniek (zdroj: Bone Marrow Donors Worldwide (dnešná WMDA), 2007 – 2015).
 • Program bezplatných indikovaných odberov pupočníkovej krvi: Od roku 2001 vedieme Program indikovaných odberov pupočníkovej krvi. V prípadoch, keď starší súrodenec novorodenca trpí chorobou, liečiteľnou pupočníkovou krvou, poskytuje odber, spracovanie, vyšetrenie a zamrazenie pupočníkovej krvi od novorodenca jeho rodičom zadarmo. Pupočníková krv novorodenca môže súrodencovi zachrániť život. Do dnešného dňa sa na Slovensku uskutočnilo takmer 200 indikovaných súrodeneckých odberov, pričom pupočníkovú krv od svojho mladšieho brata či sestry dostalo 6 malých pacientov. Viaceré klinické štúdie vo svete testujú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na liečbu detskej mozgovej obrny (DMO). Toto ochorenie postihuje častejšie deti narodené predčasne a deti, ktorých stav po narodení je z viacerých dôvodov vážny. Aj preto sme Program rozšírili práve o tieto indikácie.
 • Klinická štúdia pre deti s detskou mozgovou obrnou:V roku 2014 sme otvorili v Európe prvú klinickú štúdiu na liečbu detskej mozgovej obrny s použitím vlastnej pupočníkovej krvi. Liečba prebehla v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave.
 • Program Pomocná ruka: V rámci tohoto programu ponúkame pomoc rodinám s uchovanou pupočníkovou krvou pri vyhľadaní vhodného pracoviska v prípade možnej experimentálnej liečby. Vyhľadávame pre nich transplantačné centrá v Európe a USA schopné využiť pupočníkovú krv na ich liečbu a organizujeme prístup k liečbe. V programe Pomocná ruka sme umožnili liečbu pupočníkovu krvou 4 deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) na prestížnom pracovisku Duke University Hospital v USA. Naše náklady na liečbu 1 pacienta v Duke University Hospital boli 15.000 €.
 • Podpora detského transplantačného programu v SR: Pri konkrétnej požiadavke lekárov pomáhame pri spracovaní a zamrazovaní odobratých kmeňových buniek z kostnej drene detských pacientov. Túto službu poskytujeme bez príspevkov zdravotných poisťovní či rodiny.


Oceníme akúkoľvek pomoc z vašej strany a budeme nesmierne radi, keď sa zaradíte k tým, ktorí sa rozhodli podporiť našu činnosť. Tá má jasný cieľ – pomôcť ľuďom, ktorí strácajú to najvzácnejšie – zdravie a život. Ak sa rozhodnete nás podporiť, finančné prostriedky môžete zaslať na osobitný účet neziskových aktivít SK38 1100 0000 0029 2684 3385 (v starej podobe účtu 2926843385/1100). V prípade, že nás chcete podporiť prostredníctvom 2 % z daní, podrobné informácie nájdete tu.


Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:
IČO: 31 771 165
Právna forma/názov: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Adresa: Dúbravská cesta 9, Bratislava 841 04


Ďakujeme všetkým za podporu.

Naše laboratóriá

Laboratorium Cord Blood CenterNaše laboratóriá pracujú s najmodernejšími technológiami na spracovanie, zamrazovanie a uskladnenie kmeňových buniek v súlade so štandardmi definovanými Európskymi Direktívami pre tkanivá a bunky. Laboratóriá podliehajú prísnym bezpečnostným a hygienickým pravidlám. Odobratá pupočníková krv sa vyšetruje s cieľom zabezpečiť jej bezproblémovú použiteľnosť na liečbu v budúcnosti. Pupočníková krv sa uskladňuje v špeciálnych kontajneroch v parách tekutého dusíka pri teplote -180 až -196°C. Teplota v kontajneroch je nezávislá od elektrickej energie. Kontajnery aj skladovacie priestory sú neustále kontrolované a monitorované.

Spracovanie pupočníkovej krvi sa vo svete uskutočňuje viacerými metódami. Niektoré spoločnosti iba oddelia kmeňové bunky, čím sa výrazne redukuje výsledný objem vzácneho biologického materiálu na uskladnenie a tým sa snažia redukovať náklady.  Laboratória Cord Blood Center Group na základe vedeckých poznatkov nepoužívajú redukčné metódy, pretože pri nich dochádza ku strate až do 40 % buniek. Presnú úlohu niektorých typov kmeňových buniek obsiahnutých v pupočníkovej krvi ešte v súčasnosti nepoznáme a sme presvedčení, že v budúcnosti by mohli nájsť svoje uplatnenie pri rôznych typoch liečby. Aj preto používame metódu dlhodobo uplatňovanú v USA, ktorá je rokmi praxe preverená a umožňuje zamraziť celý odber pupočníkovej krvi, pričom sa odseparuje iba časť nepotrebnej plazmy.