Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Cenník služieb

Cenník a dieťaCena za službu pozostáva z dvoch súčastí:

  • Platba za odber (vrátane prepravy, vyšetrenia, spracovania, zamrazenia, vyhotovenia certifikátu)
  • Poplatok za skladovanie


1. Platba za odber

Po prijatí vašej objednávky vám zašleme zmluvy na odber pupopočníkovej krvi a/alebo tkaniva. V jednotlivých zmluvách je potrebné, aby ste označili o aký typ odberu pupočníkovej krvi a tkaniva máte záujem. Ak sa pri zvolenom type odberu platí zálohová platba, faktúru splatnú do 14 dní vám zašleme spolu so zmluvami. Faktúry na zostávajúce platby, ktorých výška je závislá od typu odberu, vám zašleme spolu s Výsledkami spracovania pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva približne 4 týždne po narodení dieťaťa.

Typ odberu Celková suma Zálohová platba Zostávajúca platba
ŠTANDARD odber 690 € 150 € 540 €
ŠTANDARD odber + tkanivo pupočníka 990 € 150 € 840 €
PRÉMIUM odber 890 € 150 € 740 €
PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka 1 190 € 150 € 1 040 €
PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka + tkanivo placenty 2 990 € 150 € 2 840 €

Cenník je platný od 1.6.2017
Okrem uchovania kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pre vaše dieťa vám poskytujeme aj benefit navyše – Program podpory pri transplantácii pupočníkovej krvi. Uzatvorením zmlúv o odbere a skladovaní potvrdzujete svoj záujem o konkrétny typ odberu avšak plná cena za službu sa uskutoční až po úspešnom odbere.

Ak sa na základe výsledkov spracovania pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva dozviete, že odber bol kontaminovaný, alebo kmeňové bunky nebudú použiteľné na liečbu z akýchkoľvek iných dôvodov, máte právo sa rozhodnúť pre odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Ak bola zálohová platba zaplatená, bude Vám vrátená.

Platbu za odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva je možné rozložiť na mesačné platby bez navýšenia.

Postupné platby bez navýšenia

Benefit PlusZistite, kedy môžete ušetriť celú hodnotu služby prostredníctvom kreditov Benefit Plus.


2. Poplatok za skladovanie

Tento poplatok sa hradí pravidelne každý rok na základe zaslanej faktúry po celý čas uskladnenia pupočníkovej krvi a tkaniva a jeho výška je zmluvne garantovaná.

Typ skladovania Poplatok za 1 rok
Skladovanie za ŠTANDARD odber 61,00 €
Skladovanie za ŠTANDARD odber + tkanivo pupočníka 77,30 €
Skladovanie za PRÉMIUM odber 70,00 €
Skladovanie za PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka 86,30 €
Skladovanie za PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka + tkanivo placenty 149,00 €

Cenník je platný od 1.6.2017

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.