Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Cenník služieb

Cenník a dieťaCena za službu pozostáva z dvoch častí:

  • Platba za odber – zahŕňa prepravu, vyšetrenie, spracovanie a zamrazenie
  • Poplatok za skladovanie – možnosť platby ročne alebo viacročne s cenovým zvýhodnením

1. Platba za odber

Po prijatí vašej objednávky Vám zašleme zmluvy na odber pupopočníkovej krvi a/alebo tkaniva. V jednotlivých zmluvách je potrebné, aby ste označili o aký typ odberu pupočníkovej krvi a tkaniva máte záujem. Ak sa pri zvolenom type odberu platí zálohová platba, faktúru splatnú do 14 dní vám zašleme spolu so zmluvami. Faktúry na zostávajúce platby, ktorých výška je závislá od typu odberu, vám zašleme spolu s Výsledkami spracovania pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva približne 4 týždne po narodení dieťaťa.

Typ odberu Celková suma Zálohová platba Zostávajúca platba
PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka + tkanivo placenty 1 990 € 150 € 1 840 €
PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka 1 190 € 150 € 1 040 €
ŠTANDARD odber + tkanivo pupočníka 990 € 150 € 840 €
PRÉMIUM odber 890 € 150 € 740 €
ŠTANDARD odber 690 € 150 € 540 €

Cenník je platný od 3.5.2021
Okrem odberu a uskladnenia pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka či placenty pre vaše dieťatko Vám poskytujeme aj benefit navyše – Program podpory. Uzatvorením zmlúv o odbere a skladovaní potvrdzujete svoj záujem o konkrétny typ odberu avšak plná cena za službu sa uskutoční až po úspešnom odbere.

Ak sa na základe výsledkov spracovania pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva dozviete, že odber bol kontaminovaný, alebo odber nebude môcť byť použiteľný na liečbu z akýchkoľvek iných dôvodov, máte právo sa rozhodnúť pre odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Ak bola zálohová platba zaplatená, bude Vám vrátená.

Platbu za odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva je možné rozložiť na mesačné platby bez navýšenia. Počet mesačných platieb sa dohodne individuálne v Platobnom kalendári. Platbu je možné rozdeliť na maximálne 10 platieb.

Benefit PlusZamestnanci firiem, ktoré poskytujú zamestnanecký program Benefit Plus, majú možnosť platbu za odber a uskladnenie pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty realizovať prostredníctvom zamestnaneckých kreditov. Podľa Vašich možností môžete zaplatiť prostredníctvom kreditov celú hodnotu služby alebo len jej časť (pri objednávke v Benefit plus uveďte túto hodnotu do časti Doplatok). Po zadaní Vašej objednávky v aplikácii Benefit plus obdržíme potvrdzujúci e-mail, v ktorom budú i Vaše kontaktné údaje. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať. Pri objednaní služby cez Benefit plus nie je možné využiť iné zľavy alebo akcie, ktoré sú v tom čase aktuálne.


2. Poplatok za skladovanie

Tento poplatok sa hradí pravidelne každý rok na základe zaslanej faktúry po celý čas uskladnenia pupočníkovej krvi a tkaniva a jeho výška je zmluvne garantovaná.

Typ skladovania Poplatok za 1 rok
Skladovanie za PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka + tkanivo placenty 280,00 €
Skladovanie za PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka 86,30 €
Skladovanie za ŠTANDARD odber + tkanivo pupočníka 77,30 €
Skladovanie za PRÉMIUM odber 70,00 €
Skladovanie za ŠTANDARD odber 61,00 €

Cenník je platný od 3.5.2021

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvediet viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.