Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Čo je tkanivo placenty

Tkanivo placentyPlacenta, nazývaná aj “strom života”, je komplexný orgán, ktorý plní životne dôležité funkcie počas tehotenstva. Okrem zabezpečenia základného spojenia medzi matkou a dieťaťom, plní placenta aktívnu úlohu pri harmonickom raste a vývoji plodu počas tehotenstva.

Placenta vzniká už v prvých fázach tehotenstva a veľmi rýchlo sa z nej stáva extrémne zložitá biologická štruktúra, plniaca úlohu “pľúc plodu” (dodáva kyslík a odstraňuje oxid uhličitý). Cez placentu dostáva plod živiny, vytvárajú sa v nej hormóny potrebné na zdravý vývoj dieťaťa a slúži aj ako ochranná bariéra pred infekčnými ochoreniami.

Štúdie a výskum v poslednom období poskytli presvedčivé dôkazy o významnej hodnote placenty nielen počas tehotenstva, ale aj o jej možnom využití po pôrode.

Štúdie taktiež potvrdili, že tkanivo placenty je významným zdrojom mezenchymálnych a krvotvorných kmeňových buniek, a endoteliálnych progenitorov, ktoré si nachádzajú čoraz širšie možnosti terapeutického uplatnenia v regeneratívnej medicíne.

Mezenchymálne kmeňové bunky: sú pravdepodobne najsľubnejší typ buniek pre bunkovú terapiu, regeneratívnu liečbu poškodených orgánov a liečbu ochorení. Schopnosť diferenciácie do buniek chrupaviek, kostí, kože, tukových, svalových, srdcových, či imunosupresívne a imunomodulačné schopnosti mezenchymálnych kmeňových buniek vedia pomôcť pri chronických zápalových a autoimunitných procesoch. Vzhľadom na ideálnu dostupnosť, bezbolestný spôsob odberu a nízke riziko vírusovej kontaminácie, možno považovať placentárne mezenchymálne kmeňové bunky za ideálny zdroj kmeňových buniek pre potenciálne autológne bunkové terapie.

      Výhody mezenchymálnych kmeňových buniek získaných z tkaniva placenty:

  • ak dieťa dostane bunky z vlastnej placenty, lepšie ich toleruje, jeho imunitný systém ich nepovažuje za cudzie,
  • majú potenciál diferencovať sa do širokého spektra buniek, u dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek z kostnej drene tento potenciál vekom výrazne klesá,
  • rastú rýchlejšie ako dospelé mezenchymálne kmeňové bunky z kostnej drene alebo z iných zdrojov, frekvencia a schopnosť rastu týchto buniek z kostnej drene vekom výrazne klesá.

Krvotvorné kmeňové bunky: výsledky viacerých štúdií potvrdili, že ľudská placenta by sa mohla stať významným zdrojom krvotvorných buniek vhodných na transplantáciu za predpokladu ak by sa dlhodobo uchovali za rovnakých podmienok ako pupočníková krv.

Endoteliálne progenitorové bunky: majú schopnosť zúčastniť sa na formovaní nových ciev po pôrode dieťaťa a taktiež opravovať bunky krvi. Štúdie ukázali, že tkanivo placenty možno považovať za bohatý zdroj endoteliálnych progenitorových buniek, potrebných pri správnom fungovaní krvného toku, pri napravovaní poškodení spôsobených arteriálnymi chorobami ako sú napr. mŕtvica, infarkt myokardu, periferálne arteriálne choroby a pod.

Martina Moravcová
Jednou z prvých mamičiek, ktoré sa rozhodli aj pre odber tkaniva placenty na Slovensku, je bývalá dlhoročná slovenská reprezentantka v plávaní Martina Moravcová.

Prečo sa tak rozhodla nájdete v článku o využití placenty.

Využitie tkaniva placenty

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.