sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Čo je tkanivo placenty

Tkanivo placenty

Placenta je komplexný orgán, ktorý plní životne dôležité funkcie počas tehotenstva. Okrem zabezpečenia základného spojenia medzi matkou a dieťaťom plní aktívnu úlohu pri harmonickom raste a vývoji plodu počas tehotenstva. Štúdie a výskum poskytli presvedčivé dôkazy o významnej hodnote placenty a jej možnom využití aj po pôrode.

Placenta, unikátny zdroj bunkových populácií, sa po jej porodení dokáže zužitkovať hneď 2-krát, a to na:

  • odber pupočníkovej krvi z povrchových žíl placenty – obsahuje vzácne krvotvorné (hematopoetické) kmeňové bunky využiteľné pri štandardnej liečbe desiatok závažných ochorení a má využitie aj v regeneratívnej medicíne, rovnako ako pri pupočníkovej krvi z pupočníka. Kombinácia týchto dvoch zdrojov môže poskytnúť dostatočné množstvo krvotvorných kmeňových buniek na viacnásobné použitie,
  • odber celého tkaniva placenty – nachádza sa v ňom viacero typov buniek, akými sú najmä krvotvorné (hematopoetické) kmeňové bunky, progenitorové kmeňové bunky, mezenchymálne kmeňové bunky, trofoblastové kmeňové bunky či endoteliálne progenitory. Výskumy sa sústreďujú na ich liečebné využitie najmä v regeneratívnej medicíne.

Výhodou buniek získaných z placenty je veľký potenciál diferenciácie do širokého spektra buniek, ich ideálna dostupnosť, bezbolestný odber a nízke riziko vírusovej kontaminácie.

Obrázok: Bunky placenty a ich potenciál pri liečbe skúmaný v klinických štúdiách

Prečo sa rozhodnúť pre odber tkaniva placenty?

  • uskladnením placenty spolu s pupočníkovou krvou a tkanivom pupočníka zabezpečíte pre svoje dieťa najširšie spektrum buniek, ktoré je možné získať pri pôrode, a tým aj širší záber využitia pri liečbe rôznych ochorení,
  • jej bunky sa využívajú v bunkových terapiách, regeneratívnej liečbe poškodených tkanív a orgánov a bioinžinierstve tkanív,
  • potenciál jej buniek sa skúma napríklad pri liečbe ochorení, ako je osteoartritída, Crohnova choroba, hypoxia mozgu pri narodení, mozgová príhoda, diabetes 2. typu, ankylozujúca spondylitída a iné,1
  • uchováva sa vo viacerých vakoch a skúmavkách, čo umožňuje viacnásobne použitie.

Dnešné moderné technológie umožňujú tkanivo placenty, rovnako ako pupočníkovú krv či tkanivo pupočníka, nielen odobrať, ale aj uchovať na desiatky rokov a zachovať tým potenciál ich využitia v budúcnosti.

Využitie tkaniva placenty

Unikátne vlastnosti buniek placenty

Krvotvorné kmeňové bunky

Pupočníková krv, ktorá sa nachádza v žilách placenty, ale aj samotné tkanivo placenty sú bohaté na krvotvorné kmeňové bunky, z ktorých vznikajú všetky typy krvných buniek.

Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi je účinná pri desiatkach závažných ochorení vrátane niektorých hematologických a onkologických ochorení, ako sú leukémie, lymfómy, vybrané nádorové ochorenia, porúch imunity či metabolizmu.

Mezenchymálne kmeňové bunky

Mezenchymálne kmeňové bunky sa dokážu diferencovať na bunky širokého spektra tkanív, ako sú napríklad tkanivá kostí, chrupaviek, šliach, svalov, nervov či pečene. Navyše, majú imunomodulačné a protizápalové vlastnosti, vďaka ktorým pomáhajú pri liečbe chronických zápalových a autoimunitných ochorení.

Potenciál využitia mezenchymálnych kmeňových buniek placenty:

  • autológne bunkové terapie,
  • regeneratívna liečba poškodených tkanív a orgánov,
  • tkanivové inžinierstvo.

Endoteliálne progenitorové bunky

Endoteliálne progenitorové bunky majú schopnosť pomáhať pri formovaní nových krvných ciev a taktiež opravovať bunky krvi. Môžu pomôcť pri náprave poškodení spôsobených arteriálnymi chorobami, ako sú napríklad mŕtvica, infarkt myokardu, periferálne arteriálne choroby a pod.2  

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27004134

  1. https://www.clinicaltrials.gov/

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */