sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Proces od odberu po uskladnenie

Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty

Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty sa uskutočňuje bezprostredne po pôrode dieťaťa a vykonáva ho pôrodník. Samotný odber je úplne bezpečný a bezbolestný tak pre novorodenca, ako aj pre mamičku. Novorodenec je počas odberu už v starostlivosti detského lekára alebo sestry.

Pupočníková krv sa odoberá do odberového vaku pomocou špeciálnej ihly až po podviazaní a prestrihnutí pupočnej šnúry.

K odberu tkaniva pupočníka dochádza bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi. Pupočná šnúra sa dôkladne vydezinfikuje fyziologickým roztokom a cca 20 cm z nej sa uloží do odberovej nádoby.

Pri odbere tkaniva placenty sa odoberá celý orgán – placenta. Odber tkaniva placenty ponúkame len spolu s odberom typu Prémium – odber pupočníkovej krvi z pupočníka i z placenty – a odberom tkaniva pupočníka.

Pupočníkovú krv a tkanivo pupočníka možno odobrať i v neštandardných pôrodných situáciách, ako sú cisársky rez, epidurálna anestézia, pôrod do vody, predčasný pôrod, pri ochorení mamičky na cukrovku či gestózu.

Odber pupočníkovej krvi a tkaniva však v žiadnom prípade nesmie narušiť starostlivosť o mamičku alebo novorodenca a nesmie viesť k zhoršeniu situácie pri ťažšie prebiehajúcom pôrode. V prípade komplikácií sa teda môže pôrodník rozhodnúť pupočníkovú krv či tkanivo neodobrať.

Miesto odberu

Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka i tkaniva placenty vykonávajú takmer všetky pôrodnice na území Slovenska. Tu nájdete kompletný zoznam pôrodníc, v ktorých môžete požiadať o odber.

Preprava pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty

Pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka a placenty spolu s odobranými vzorkami krvi matky a príslušnou dokumentáciou prepravuje z pôrodnice do laboratória licencovaná dopravná služba v špeciálnych termoboxoch. Teplota v termoboxe je monitorovaná počas celého priebehu prepravy.

Proces spracovania a uskladnenia

Odobraná pupočníková krv, tkanivo pupočníka a placenty sa spracúvajú v špecializovanom laboratóriu Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, ktoré je držiteľom všetkých potrebných povolení Ministerstva zdravotníctva SR. Spracovateľské laboratóriá podliehajú veľmi prísnym bezpečnostným a hygienickým opatreniam.

Spracovanie uskutočňujú kvalifikovaní pracovníci v laminárnych boxoch, ktoré filtrujú vzduch, a tým výrazne znižujú riziko infekcie. Očistený odberový vak sa označí jedinečným číselným kódom, zistí sa objem a množstvo jadrových buniek. Po centrifugácii sa krv premiestni z odberového vaku do špeciálneho vaku odolnému proti nízkym teplotám. Po kontrole kvality takto spracovaného transplantátu sa vak v ochrannom kovovom puzdre spolu s potrebnými vzorkami vloží do kryokonzervačného (zmrazovacieho) zariadenia a zamrazí sa na teplotu -180 °C. Po zamrazení sa transplantát hermeticky uzavretý v špeciálnom vaku a v ochrannom obale vloží do biologického kontajnera, v ktorom sa dlhodobo skladuje.

Spracovanie pupočníkovej krvi sa vo svete uskutočňuje viacerými metódami. Niektoré spoločnosti iba oddelia krvotvorné kmeňové bunky, čím sa výrazne zredukuje výsledný objem vzácneho biologického materiálu na uskladnenie, a tým sa snažia redukovať náklady.  Laboratóriá Cord Blood Center na základe vedeckých poznatkov nepoužívajú redukčné metódy, pretože pri nich dochádza k strate až do 40 % buniek. Presnú úlohu niektorých typov kmeňových a ďalších buniek nachadzajúcich sa v pupočníkovej krvi ešte v súčasnosti nepoznáme a sme presvedčení, že v budúcnosti by mohli nájsť svoje uplatnenie pri rôznych typoch liečby. Aj preto používame metódu dlhodobo uplatňovanú v USA, ktorá je preverená rokmi praxe a umožňuje zamraziť celý odber pupočníkovej krvi, pričom sa odseparuje iba časť nepotrebnej plazmy.

Tkanivo pupočníka je po spracovaní rozdelené a uskladnené vo viacerých kryoskúmavkách pri teplote -180 °C. Tkanivo placenty je po spracovaní rozdelené a uchované vo viacerých vakoch (podľa veľkosti placenty) pri tej istej teplote ako pupočníková krv a tkanivo pupočníka, teda pri -180 °C.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */