sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

O nás

Cord Blood Center - Viac buniek, viac života

Cord Blood Center

Sme banka pupočníkovej krvi, ktorá v spolupráci s tkanivovým zariadením zabezpečuje odber, spracovanie a skladovanie perinatálnych tkanív – pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty. Ich uchovanie je investíciou do súčasných aj budúcich vysoko inovatívnych liečebných postupov.

Tieto perinatálne tkanivá obsahujú rôzne typy buniek, ktoré sú kľúčové pri bunkovej terapii, od ktorej sa očakáva, že umožní úspešnejšiu liečbu širokého spektra chorôb. Patria sem napríklad niektoré formy rakoviny, rôzne neurologické ochorenia, ochorenia srdca, pľúc a pečene či metabolické poruchy.

Cord Blood Center umožňuje bezpečné skladovanie a rýchlu dostupnosť perinatálnych tkanív s cieľom umožniť čo najrýchlejšie liečbu počas celého života našich klientov.

Cord Blood Center na Slovensku je súčasťou skupiny Cord Blood Center Group.

Cord Blood Center Group

  • bola založená na Slovensku v roku 2002 odborníkmi z oblasti hematológie, imunológie, transplantológie a virológie
  • je druhou najväčšou európskou bankou pupočníkovej krvi
  • poskytuje služby v celej Európe, ako aj v ďalších krajinách podľa požiadaviek klientov
  • má aktívne pobočky v 7 krajinách (Slovensko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Česko, Maďarsko, Rumunsko)
  • uchováva pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka a placentu pre viac ako 180 000 klientov
  • má licencované tkanivové zariadenia (laboratóriá a sklady) na Slovensku, v Rakúsku, Česku a v Rumunsku
  • vydala na liečbu takmer 300 jednotiek pupočníkovej krvi, čo Cord Blood Center Group radí medzi európsku špičku

Cord Blood Center a Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Súčasťou skupiny Cord Blood Center Group je tkanivové zariadenie Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB).

SRPKB na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR prevádzkuje tkanivové zariadenia pre klientov Cord Blood Center, realizuje spracovanie, vyšetrenie, skladovanie a vydávanie pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty. Pupočníková krv spracovaná a uskladnená v SRPKB je akceptovaná na liečbu v transplantačných centrách doma a v zahraničí.

Neziskové aktivity

Cord Blood Center sa na Slovensku prostredníctvom SRPKB dlhodobo venuje verejnoprospešným a neziskovým aktivitám. Všetky náklady spojené s týmito aktivitami hradí Cord Blood Center a SRPKB bez finančnej spoluúčasti štátu či zdravotných poisťovní. Využíva na to zdroje získané z vlastnej činnosti, grantov, 2 % dane obyvateľov a súkromných spoločností a zo sponzorských príspevkov. Hlavné programy, ktorými oslovuje sponzorov, sa sústreďujú na pomoc pacientom – deťom aj dospelým:

Register darcov pupočníkovej krvi: Od roku 1997 budujeme na Slovensku jediný register darcov pupočníkovej krvi. SRPKB umožňuje darovať pupočníkovú krv a poskytuje ju do medzinárodnej výmeny, kde je k dispozícii pre chorých pacientov kdekoľvek vo svete. SRPKB je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi WMDA a medzinárodnej výmennej siete EMDIS, ako aj členom ďalších prestížnych svetových organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi.

Program bezplatných súrodeneckých odberov: Od roku 2001 vedieme Program súrodeneckých indikovaných odberov pupočníkovej krvi. V prípadoch, keď starší súrodenec novorodenca trpí chorobou, liečiteľnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek, majú rodičia odber, spracovanie, vyšetrenie a skladovanie pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty zadarmo. Do dnešného dňa sa na Slovensku uskutočnilo viac ako 200 indikovaných súrodeneckých odberov, pričom pupočníkovú krv od svojho mladšieho súrodenca dostalo 6 malých pacientov.

Experimentálna liečba detí s detskou mozgovou obrnou: Na Slovensku bola v rozpätí 3 rokov (2013 – 2015) 12 deťom s detskou mozgovou obrnou podaná ich vlastná pupočníková krv. Išlo o pacientov prevažne so spastickým typom detskej mozgovej obrny. Všetky deti mali uchovanú svoju pupočníkovú krv v Cord Blood Center. Liečba prebehla v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

Program pomocná ruka: V rámci tohto programu ponúkame pomoc rodinám s uchovanou pupočníkovou krvou pri vyhľadaní vhodného pracoviska v prípade možnej experimentálnej liečby. Vyhľadávame pre nich transplantačné centrá v Európe a USA schopné využiť pupočníkovú krv na ich liečbu. V rámci programu Pomocná ruka sme umožnili liečbu pupočníkovou krvou 4 deťom s detskou mozgovou obrnou na prestížnom pracovisku Duke University Hospital v USA. Naše náklady na liečbu jedného pacienta v Duke University Hospital boli 15 000 €.

Podpora detského transplantačného programu v SR: Pri konkrétnej požiadavke lekárov pomáhame pri spracovaní a zamrazovaní odobratých kmeňových buniek z kostnej drene detských pacientov. Túto službu poskytujeme bez príspevkov zdravotných poisťovní či rodiny.

/* Pôvodné */