sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

O nás

Cord Blood Center - Viac buniek, viac života

Víziou našej spoločnosti je umožniť čo najširšie využitie pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a tkaniva placenty na liečbu pacientov v súlade s celosvetovými trendmi medicínskej praxe. Našou cestou k naplneniu tejto vízie je získanie a uchovanie najväčšieho možného počtu a spektra kmeňových buniek, čo zvyšuje šancu na úspešnú liečbu v prípade ich použitia v budúcnosti.

Banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center

 • bola založená v roku 2002 odborníkmi z oblasti hematológie, imunológie, transplantológie a virológie,
 • je druhou najväčšou európskou bankou pupočníkovej krvi,
 • poskytuje služby v celej Európe, ako aj v ďalších krajinách podľa požiadaviek klientov,
 • má aktívne pobočky v 7 krajinách (Slovensko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Česko, Maďarsko, Rumunsko),
 • uchováva pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka a placentu pre viac ako 175 000 detí,
 • má licencované tkanivové zariadenia (laboratóriá a sklady) v Rakúsku, Česku, na Slovensku a v Rumunsku,
 • na Slovensku je prevádzkuje a finančne podporuje register darcov pupočníkovej krvi – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB), ktorý bol založený v roku 1997 ako občianske združenie. SRPKB získava pupočníkovú krv od dobrovoľných darkýň a poskytuje ju do medzinárodnej výmeny pre chorých pacientov kdekoľvek vo svete. SRPKB je členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi WMDA a medzinárodnej výmennej siete EMDIS, ako aj členom ďalších prestížnych svetových organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi. Darovanie pupočníkovej krvi do registra darcov pupočníkovej krvi je pre matku bezplatné, všetky náklady spojené s odberom, spracovaním a uchovaním hradí SRPKB. Matka svojím rozhodnutím o darovaní stráca nárok na odobratú pupočníkovú krv,
 • vydala na liečbu viac ako 180 jednotiek pupočníkovej krvi, čo Cord Blood Center radí medzi európsku špičku.

Komplexné služby pre klientov banky pupočníkovej krvi – odber, preprava, spracovanie, vyšetrenie, uchovanie aj vydanie pupočníkovej krvi – zabezpečuje na Slovensku SRPKB, ktorý je ako nositeľ zdravotníckych licencií a člen medzinárodných organizácií združujúcich banky pupočníkovej krvi garantom kvality a odbornosti vo všetkých krokoch od odberu až po vydanie pupočníkovej krvi pre celú medzinárodnú skupinu rodinných bánk Cord Blood Center.

Naše neziskové aktivity

Cord Blood Center sa na Slovensku prostredníctvom SRPKB dlhodobo venuje verejnoprospešným a neziskovým aktivitám. Všetky náklady spojené s týmito aktivitami hradí SRPKB bez finančnej spoluúčasti štátu či zdravotných poisťovní. Využíva na to zdroje získané z vlastnej činnosti, grantov, 2 % dane obyvateľov a súkromných spoločností a zo sponzorských príspevkov. Hlavné programy, ktorými oslovuje sponzorov, sa sústreďujú na pomoc pacientom – deťom aj dospelým:

 • Register darcov pupočníkovej krvi: Od roku 1997 budujeme na Slovensku jediný register darcov pupočníkovej krvi. Pripravené transplantáty boli 8 rokov po sebe hodnotené ako najkvalitnejšie na svete z hľadiska počtu buniek (zdroj: Bone Marrow Donors Worldwide (dnešná WMDA), 2007 – 2015).
 • Program bezplatných súrodeneckých odberov pupočníkovej krvi: Od roku 2001 vedieme Program indikovaných odberov pupočníkovej krvi. V prípadoch, keď starší súrodenec novorodenca trpí chorobou, liečiteľnou pupočníkovou krvou, poskytuje odber, spracovanie, vyšetrenie a zamrazenie pupočníkovej krvi od novorodenca jeho rodičom zadarmo. Pupočníková krv novorodenca môže súrodencovi zachrániť život. Do dnešného dňa sa na Slovensku uskutočnilo viac ako ako 200 indikovaných súrodeneckých odberov, pričom pupočníkovú krv od svojho mladšieho brata či sestry dostalo 6 malých pacientov. Viaceré klinické štúdie vo svete testujú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na liečbu detskej mozgovej obrny (DMO). Toto ochorenie postihuje častejšie predčasne narodené deti a deti, ktorých stav po narodení je z viacerých dôvodov vážny. Aj preto sme Program rozšírili práve o tieto indikácie,
 • experimentálna liečba detí s detskou mozgovou obrnou: Na Slovensku bola v rozpätí 3 rokov (2013 – 2015) 12 deťom s detskou mozgovou obrnou podaná ich vlastná pupočníková krv. Išlo o pacientov prevažne so spastickým typom detskej mozgovej obrny. Všetky deti mali uchovanú svoju pupočníkovú krv v rodinnej banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center. Liečba prebehla v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave,
 • Program pomocná ruka: V rámci tohto programu ponúkame pomoc rodinám s uchovanou pupočníkovou krvou pri vyhľadaní vhodného pracoviska v prípade možnej experimentálnej liečby. Vyhľadávame pre nich transplantačné centrá v Európe a USA schopné využiť pupočníkovú krv na ich liečbu a organizujeme prístup k liečbe. V programe Pomocná ruka sme umožnili liečbu pupočníkovou krvou 4 deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) na prestížnom pracovisku Duke University Hospital v USA. Naše náklady na liečbu 1 pacienta v Duke University Hospital boli 15 000 €,
 • podpora detského transplantačného programu v SR: Pri konkrétnej požiadavke lekárov pomáhame pri spracovaní a zamrazovaní odobratých kmeňových buniek z kostnej drene detských pacientov. Túto službu poskytujeme bez príspevkov zdravotných poisťovní či rodiny.
Oceníme akúkoľvek pomoc z vašej strany a budeme nesmierne radi, keď sa zaradíte k tým, ktorí sa rozhodli podporiť našu činnosť. Tá má jasný cieľ – pomôcť ľuďom, ktorí strácajú to najvzácnejšie – zdravie a život. Ak sa rozhodnete podporiť nás, finančné prostriedky môžete zaslať na osobitný účet neziskových aktivít SK38 1100 0000 0029 2684 3385 (v starej podobe účtu 2926843385/1100). V prípade, že nás chcete podporiť prostredníctvom 2 % z daní, podrobné informácie nájdete tu.


Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:
IČO: 31 771 165
Právna forma/názov: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Adresa: Dúbravská cesta 9, Bratislava 841 04


Ďakujeme všetkým za podporu.