sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Čo je pupočníková krv

Pupočníková krv

Pupočníková krv je krv novorodenca, ktorá zostáva po narodení dieťaťa a prestrihnutí pupočníka v placente a pupočnej šnúre. Výnimočná je tým, že obsahuje vzácne krvotvorné (hematopoetické) kmeňové bunky, ktoré sú mladé a nezaťažené získanými ochoreniami, liečbou či procesom starnutia.

Pupočníková krv v súčasnosti slúži najmä ako zdroj krvotvorných (hematopoetických) kmeňových buniek, ktoré sa využívajú hlavne pri liečbe hematologických a onkologických ochorení, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či vybrané dedičné poruchy krvotvorby, porúch imunity či metabolizmu a iných. Pri väčšine týchto ochorení zlyháva krvotvorba v kostnej dreni. Pri regenerácii kostnej drene použitím krvotvorných kmeňových buniek hovoríme o takzvanej transplantácii krvotvorných buniek. Ide o bežne vykonávanú štandardnú liečbu a o život zachraňujúci zákrok.1

Pupočníková krv je komplexný biologický materiál a obsahuje okrem krvotvorných kmeňových buniek aj rôzne iné kmeňové bunky a zložky, ktorých účinok pri regenerácii tkanív zatiaľ nie je presne opísaný. Momentálne prebiehajú viaceré klinické štúdie, v ktorých je skúmaný potenciál pupočníkovej krvi aj pri iných ochoreniach mimo tradičného rozsahu hematológie alebo onkológie, najmä v oblasti regeneratívnej medicíny pri ochoreniach ako detská mozgová obrna, poškodenie mozgu pri narodení, strata sluchu u detí a pod.2,3

Pupočníková krv obsahuje okrem krvotvorných kmeňových buniek aj mezenchymálne kmeňové bunky, exozómy iné biologické aktívne zložky.

Mezenchymálne kmeňové bunky sa dokážu diferencovať na bunky širokého spektra tkanív, ako sú napríklad tkanivá kostí, chrupaviek, šliach, svalov, nervov či pečene. Ichvyužitie je v súčasnosti predmetom intenzívneho výskumu. Predbežné výsledky potvrdili potenciál týchto buniek pri liečbe neurologických, reumatických, autoimunitných a iných ochorení, ako je napríklad Alzheimerova a Parkinsonova choroba, autizmus, osteoartitída, psoriáza a lupus či cievna mozgová príhoda.3

Zdrojom mezenchymálnych kmeňových buniek je aj tkanivo pupočníka a placenty.

Prečo sa rozhodnúť pre odber pupočníkovej krvi?

 • je prostriedok štandardnej liečby pri desiatkach závažných ochorení,
 • má potenciál pri liečbe viacerých ochorení mimo štandardnej liečby, ako je napríklad detská mozgová obrna, poškodenie mozgu pri narodení, strata sluchu a i.,2,3
 • kombinácia odberu pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry (typ odberu ŠTANDARD) a odberu pupočníkovej krvi z povrchových žíl placenty (typ odberu PRÉMIUM) môže poskytnúť dostatočné množstvo buniek na viacnásobnú aplikáciu pri liečbe,
 • je použiteľná v detskom veku i v dospelosti,
 • môže sa použiť aj pri liečbe súrodenca dieťaťa,
 • bunky, ktoré obsahuje, sú výnimočné – sú mladé a nezaťažené získanými ochoreniami, liečbou či procesom starnutia,
 • jej jedinečné vlastnosti sú zachované aj pri dlhodobom uskladnení,
 • jej odber je uskutočniteľný iba raz v živote, a to práve po pôrode bábätka,
 • je vo vlastníctve rodičov a v prípade potreby je ihneď k dispozícii.

Čo sú krvotvorné kmeňové bunky?
Krvotvorné (hematopoetické) kmeňové bunky sú bunky, z ktorých následným delením a diferenciáciou vznikajú červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky nevyhnutné pre život človeka. Tento proces sa nazýva krvotvorba alebo hematopoéza a u dospelého človeka prebieha v kostnej dreni. U dospelých sa tieto bunky nachádzajú v kostnej dreni, no počas prenatálneho vývoja sa nachádzajú v pečeni a slezine. Niekoľko týždňov pred pôrodom sa krvotvorné kmeňové bunky začnú uvoľňovať do krvi a postupne sa zachytávajú v kostnej dreni, kde zostávajú po celý život, preto sa v krvi novorodenca nachádza relatívne vysoký obsah krvotvorných buniek.

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952633/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442719/
 3. https://www.clinicaltrials.gov/

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.