sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Rodič

MUDr. Robert Paldia, CSc., MUDr. Blažena Paldiová

Je to už viac ako 15 rokov, keď sme pracovali spolu s manželkou, ktorá je takisto gynekologička na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike na Šulekovej. Vtedy sa začala aj naša spolupráca a odbery pupočníkovej krvi. Výskum a skúsenosti s autológnymi a súrodeneckými (alogénnymi) transplantáciami pri liečbe leukémií, lymfómov a iných malignít, regeneratívnej liečby pri detskej mozgovej obrne, cukrovke I. typu alebo niektorých neurologických poruchách presvedčivo ukázali správnosť zavedenia a využitia odberu krvi pupočníka. Môžete sa rozhodnúť len vtedy, keď táto príležitosť príde pri narodení vášho dieťaťa alebo, ako to bolo v našom prípade, keď sme odobrali a dali uchovať pupočníkovú krv nášho vnúčika Nica Paldia. Rodičov – naše deti sme presviedčať nemuseli. Je pravda aj to, že nikto nechce, aby jeho dieťa postihlo niektoré z týchto ochorení. Ale ani pri najlepšej starostlivosti nemôže človek vylúčiť to, že sa ochorenie vyskytne. Práve preto sme sa pre odber pupočníkovej krvi rozhodli aj my.