Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka + tkanivo placenty

Štandard odber – odber krvi z pupočníka
Prémium odber je odber pupočníkovej krvi kombinovanou technikou. Táto metóda v sebe spája štandardný odber pupočníkovej krvi z ciev pupočníka s odberom z povrchových žíl placenty.
Prvá časť odberu sa uskutočňuje bezprostredne po prestrihnutí pupočnej šnúry ešte pred pôrodom placenty. Ďalší krok nasleduje po pôrode placenty, kedy sa získava dodatočná pupočníková krv priamo z nej. Krv z pupočníka a krv z placenty je spracovávaná oddelene a je uskladnená samostatne v dvoch vakoch pri teplote -196° C. Touto technikou je možné získať v priemere 35 % viac pupočníkovej krvi v porovnaní s odberom Štandard a tým zvýšiť šancu na záchranu života pri prípadnej transplantácii. Odber pupočníkovej krvi dieťa ani mamičku nijak nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.

Spektrum kmeňových buniek poskytuje i tkanivo pupočníka. Bunky z tkaniva pupočníka sa vlastnosťami a potenciálnym využitím navzájom dopĺňajú s bunkami z pupočníkovej krvi. Spolu predstavujú vzácny zdroj kmeňových buniek v prípade ich potenciálneho budúceho využitia.
Odber tkaniva pupočníka nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej sňúry a placenty. Odoberie sa cca 20 cm pupočnej šnúry, ktorá je po spracovaní rozdelená a uskladnená v piatich kryoskúmavkách pri teplote 196° C. Odber tkaniva pupočníka dieťa ani mamičku nijak nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.

Na Slovensku je možné okrem tkaniva pupočníka odobrať a uchovať aj tkanivo placenty.
Koncentrát placentárnych kmeňových buniek je nový a významný zdroj mezenchymálnych kmeňových buniek, krvotvorných buniek a endoteliálnych progenitorov. Ide o unikátny zdroj buniek, ktoré si nachádzajú čoraz širšie možnosti terapeutického uplatnenia v regeneratívnej medicíne.
Odber tkaniva placenty nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry a placenty. Tkanivo placenty je po spracovaní rozdelené a uchované vo viacerých vakoch (podľa veľkosti placenty) pri teplote -196° C. Odber tkaniva placenty dieťa ani mamičku nijak nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.
Odber tkaniva placenty ponúkame len spolu s Prémium odberom krvi z pupočníka, krvi z placenty a odberom tkaniva pupočníka. Táto kombinácia umožní získať pre vaše dieťa pri jeho narodení najväčší možný objem širokého spektra kmeňových buniek.


  • Odber pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry
  • Odber pupočníkovej krvi z placenty
  • Odber časti tkaniva pupočnej šnúry
  • Odber tkaniva placenty
  • Najširšie spektrum kmeňových buniek
  • Najväčšie množstvo kmeňových buniek, ktoré sa dajú získať po pôrode
  • Zamrazenie a uskladnenie vo viacerých vakoch a kryoskúmavkách*


*predpoklad viacnásobného využitia

Cena: 2 990€

REGISTRÁCIA Mám otázku
 


Benefit Plus 200Zistite, kedy môžete získať aj celú hodnotu služby prostredníctvom kreditov Benefit Plus bezplatne.