sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka + tkanivo placenty

Prémium odber je odber pupočníkovej krvi kombinovanou technikou. Táto metóda v sebe spája štandardný odber pupočníkovej krvi z ciev pupočníka s odberom z povrchových žíl placenty.
Prvá časť odberu sa uskutočňuje bezprostredne po prestrihnutí pupočnej šnúry ešte pred pôrodom placenty. Ďalší krok nasleduje po pôrode placenty, keď sa získava dodatočná pupočníková krv priamo z nej. Krv z pupočníka a krv z placenty sa spracovávajú oddelene a sú uskladnené samostatne v dvoch vakoch pri teplote -180 °C. Touto technikou je možné získať v priemere 35 % viac pupočníkovej krvi v porovnaní s odberom Štandard, a tým zvýšiť šancu na záchranu života pri prípadnej transplantácii. Odber pupočníkovej krvi dieťa ani mamičku nijako nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.

Premium odber tkanivo pupocnika tkanivo placenty

Spektrum kmeňových buniek poskytuje i tkanivo pupočníka. Bunky z tkaniva pupočníka sa vlastnosťami a potenciálnym využitím navzájom dopĺňajú s bunkami z pupočníkovej krvi. Spolu predstavujú vzácny zdroj kmeňových buniek v prípade ich potenciálneho budúceho využitia.
Odber tkaniva pupočníka nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry a placenty. Odoberie sa cca 20 cm pupočnej šnúry, ktorá je po spracovaní rozdelená a uskladnená v piatich kryoskúmavkách pri teplote -180 °C. Odber tkaniva pupočníka dieťa ani mamičku nijako nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.

Placenta je nový a významný zdroj mezenchymálnych kmeňových buniek, krvotvorných buniek a endoteliálnych progenitorov. Ide o unikátny zdroj buniek, ktoré nachádzajú čoraz širšie možnosti terapeutického uplatnenia v regeneratívnej medicíne.
Odber tkaniva placenty nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry a placenty. Placenta je po spracovaní rozdelená a uchovaná vo viacerých vakoch (podľa veľkosti placenty) pri teplote -180 °C. Odber placenty dieťa ani mamičku nijako nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.
Odber placenty ponúkame len spolu s odberom Prémium a tkanivom pupočníka. Táto kombinácia umožní získať pre vaše dieťa pri jeho narodení najväčší možný objem širokého spektra kmeňových buniek.

  • Odber pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry
  • Odber pupočníkovej krvi z placenty
  • Odber časti tkaniva pupočnej šnúry
  • Odber tkaniva placenty
  • Najširšie spektrum kmeňových buniek
  • Najväčšie množstvo kmeňových buniek, ktoré sa dajú získať po pôrode
  • Zamrazenie a uskladnenie vo viacerých vakoch a kryoskúmavkách*
*predpoklad viacnásobného využitia

Cena:

1 490 € / jednorázovo za odber
191,66 € / ročne za skladovanie


OBJEDNAŤ Mám otázku

 


Benefit Plus 200Zistite, kedy môžete získať aj celú hodnotu služby prostredníctvom kreditov Benefit Plus bezplatne.


/* Pôvodné */