Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka

Prémium odber – odber krvi z pupočníka aj placenty
Prémium odber je odber pupočníkovej krvi kombinovanou technikou. Táto metóda v sebe spája štandardný odber pupočníkovej krvi z ciev pupočníka s odberom z povrchových žíl placenty.
Prvá časť odberu sa uskutočňuje bezprostredne po prestrihnutí pupočnej šnúry ešte pred pôrodom placenty. Ďalší krok nasleduje po pôrode placenty, kedy sa získava dodatočná pupočníková krv priamo z nej. Krv z pupočníka a krv z placenty je spracovávaná oddelene a je uskladnená samostatne v dvoch vakoch pri teplote -196 stupňov Celzia. Touto technikou je možné získať až o 40 % viac kmeňových buniek v porovnaní s odberom Štandard a tým zvýšiť šancu na záchranu života pri prípadnej transplantácii. Odber pupočníkovej krvi dieťa ani mamičku nijak nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.

Spektrum kmeňových buniek poskytuje i tkanivo pupočníka, ktoré je možné odobrať a uskladniť už aj na Slovensku. Bunky z tkaniva pupočníka sa vlastnosťami a potenciálnym využitím navzájom dopĺňajú s bunkami z pupočníkovej krvi. Spolu predstavujú vzácny zdroj kmeňových buniek v prípade ich potenciálneho budúceho využitia.
Odber tkaniva pupočníka nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej sňúry a placenty. Odoberie sa cca 20 cm pupočnej šnúry, ktorá je po spracovaní rozdelená a uskladnená v piatich kryoskúmavkách pri teplote -196 stupňov Celzia. Odber tkaniva pupočníka dieťa ani mamičku nijak nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.


  • Odber pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry
  • Odber pupočníkovej krvi z placenty
  • Odber časti tkaniva pupočnej šnúry
  • Širšie spektru a väčšie množstvo kmeňových buniek
  • Zamrazenie a uskladnenie v dvoch vakoch* viacerých kryoskúmavkách**


*závisí od objemu odobratej pupočníkovej krvi
**predpoklad viacnásobného využitia

Cena: 1 190€

REGISTRÁCIA Mám otázku
 


Benefit Plus 200Zistite, kedy môžete získať aj celú hodnotu služby prostredníctvom kreditov Benefit Plus bezplatne.