Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

PRÉMIUM odber + tkanivo pupočníka

Prémium odber – odber krvi z pupočníka aj placenty
Prémium odber je odber pupočníkovej krvi kombinovanou technikou. Táto metóda v sebe spája štandardný odber pupočníkovej krvi z ciev pupočníka s odberom z povrchových žíl placenty.
Prvá časť odberu sa uskutočňuje bezprostredne po prestrihnutí pupočnej šnúry ešte pred pôrodom placenty. Ďalší krok nasleduje po pôrode placenty, kedy sa získava dodatočná pupočníková krv priamo z nej. Krv z pupočníka a krv z placenty je spracovávaná oddelene a je uskladnená samostatne v dvoch vakoch pri teplote -196° C. Touto technikou je možné získať v priemere o 35 % viac pupočníkovej krvi v porovnaní s odberom Štandard a tým zvýšiť šancu na záchranu života pri prípadnej transplantácii. Odber pupočníkovej krvi dieťa ani mamičku nijak nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.

Spektrum kmeňových buniek poskytuje i tkanivo pupočníka. Bunky z tkaniva pupočníka sa vlastnosťami a potenciálnym využitím navzájom dopĺňajú s bunkami z pupočníkovej krvi. Spolu predstavujú vzácny zdroj kmeňových buniek v prípade ich potenciálneho budúceho využitia.
Odber tkaniva pupočníka nastáva po pôrode dieťaťa, bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi z pupočnej sňúry a placenty. Odoberie sa cca 20 cm pupočnej šnúry, ktorá je po spracovaní rozdelená a uskladnená v piatich kryoskúmavkách pri teplote -196° C. Odber tkaniva pupočníka dieťa ani mamičku nijak nezaťažuje, je úplne bezpečný a bezbolestný.

  • Odber pupočníkovej krvi z pupočnej šnúry
  • Odber pupočníkovej krvi z placenty
  • Odber časti tkaniva pupočnej šnúry
  • O 35 % väčšie množstvo získanej pupočníkovej krvi*
  • Širšie spektrum a väčšie množstvo kmeňových buniek
  • Zamrazenie a uskladnenie v dvoch vakoch** viacerých kryoskúmavkách***
*v priemere v porovnaní so službou ŠTANDARD
**závisí od objemu odobratej pupočníkovej krvi
***predpoklad viacnásobného využitia

Cena: 1 190€

OBJEDNAŤ Mám otázku


Benefit Plus 200Zistite, kedy môžete získať aj celú hodnotu služby prostredníctvom kreditov Benefit Plus bezplatne.