sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Daruj život dvakrát – Medzinárodné sympózium pupočníkovej krvi

Pod heslom „Daruj život dvakrát“ sa toto leto stretli významní vedci a lekári z oblasti pupočníkovej krvi na 11. ročníku Medzinárodného sympózia pupočníkovej krvi.

Organizovala ho spoločnosť Cord Blood Forum, súkromná nadácia, ktorej cieľom je zvýšiť medzi lekármi a zdravotnými profesionálmi povedomie o transplantácii, klinickej aplikácii a účinnosti pupočníkovej krvi. Trojdňový vedecký program mal za úlohu predstaviť dôležité klinické výskumy a posilniť spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti uchovávania pupočníkovej krvi a transplantácie kmeňových buniek.

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi (UCB) sa ukázali ako výnimočná náhrada transplantáciie kostnej drene v rôznych klinických oblastiach (hematologickej, onkologickej, pri dedičných metabolických a imunologických poruchách).

Mimo týchto štandardných indikácií krvotvorných kmeňových buniek vedci v posledných rokoch skúmali užitočnosť pupočníkovej krvi pre rôzne ďalšie využitia v regeneratívnej medicíne (napr. oblasti neurologických porúch či srdcových infarktov), alebo v protinádorovej imunoterapii, podľa konkrétneho podtypu buniek z pupočníkovej krvi. Podľa Mahendra Raoa z Národného inštitútu pre regeneratívnu medicínu vedci nedávno zistili, že pupočníková krv je vynikajúci zdroj naivných buniek pre tvorbu indukovaných pluripotentných buniek so širokou možnosťou využitia.

Doktor Wise Young PhD. z Rutgerskej univerzity zdôraznil, že UCB je najbohatší imunitno-kompatibiln zdroj ľudských kmeňových a progenitorových buniek. Taktiež predstavil povzbudivé výsledky dvoch klinických štúdií, ktoré hodnotili bezpečnosť a účinnosť transplantácie UCB do miechy ľudí s kompletnou chronickou poruchou miechy. U 75 % (15/20) účastníkov sa 6-12 mesiacov po liečbe obnovila schopnosť chôdze aj na dlhé vzdialenosti pomocou koľajových chodítok s minimálnou pomocou.

Celkové úsilie je zamerané na snahu zvýšiť využitie pupočníkovej krvi u dospelých pacientov. Podporili ho aj prezentované dôležité kroky, ktoré sa  týkajú  modulácií ex vivo strategií s cieľom zvýšiť liečebný potenciál či už znásobením techník, alebo použitím dvoch jednotiek pupočníkovej krvi pri hematologických malignitách.

Novorodenecké kmeňové bunky z tkaniva pupočníka taktiež získavajú väčšiu pozornosť pre potenciálne klinické využitie v regeneratívnej medicíne. Na základe funkčných vlastností CT-MSCs (mezenchymálne bunky z tkaniva pupočníka), vrátane možnosti spolupodania s krvotvornými kmeňovými bunkami a imunitnej modulácie, Morey Kraus navrhla a predniesla možnosti klinického využitia v regeneratívnej terapii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */