sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Vydaná pupočníková krv na liečbu z Cord Blood Center

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

2021

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
187 Autizmus Vlastná Dieťa
186 Autizmus Vlastná Dieťa
185 Detská mozgová obrna Darovaná Dieťa
184 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
183 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
182 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
181 Autizmus Vlastná Dieťa
180 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
179 Autizmus a epilepsia Darovaná Dieťa
178 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
177 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
176 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
175 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
174 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
173 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
172 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
171 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
170 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
169 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
168 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
167 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
166 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
165 Autizmus Vlastná Dieťa
164 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
163 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
162 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
161 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
160 Poškodenie miechy Darovaná Dospelý
159 Poškodenie miechy Darovaná Dospelý
158 Poškodenie miechy Darovaná Dospelý
157 Skleróza multiplex Darovaná Dospelý
156 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
155 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
154 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
153 Friedreichová ataxia Darovaná Dieťa
152 Autizmus Darovaná Adolescent
151 Autizmus Darovaná Adolescent

2020

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
150 Autizmus Vlastná Dieťa
149 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
148 Detská mozgová obrna Darovaná Dieťa
147 Autizmus Vlastná Dieťa
146 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
145 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
144 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
143 Autizmus Vlastná Dieťa
142 Autizmus a epilepsia Darovaná Dieťa
141 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
140 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
139 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
138 Autizmus Darovaná Dieťa
137 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
136 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
135 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
134 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
133 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
132 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
131 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
130 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
129 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
128 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
127 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
126 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
125 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
124 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dieťa
123 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
122 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
121 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
120 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý

2019

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
119 Autizmus Vlastná Dieťa
118 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
117 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
116 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
115 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
114 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
113 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
112 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
111 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
110 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
109 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
108 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
107 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
106 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
105 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
104 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
103 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
102 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
101 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
100 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
99 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
98 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
97 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
96 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
95 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
94 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
93 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
92 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
91 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
90 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
89 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
88 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
87 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
86 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
85 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
84 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
83 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
82 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
81 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
80 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
79 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
78 Akútna lymfoblastová leukémia Darovaná Adolescent
77 Akútna lymfoblastová leukémia Darovaná Dospelý

2018

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
76 Neuroblastóm Vlastná Dieťa Slovensko
75 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dieťa

2017

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
74 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
73 Neuroblastóm Vlastná Dojča
72 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dojča
71 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
70 Apraxia Vlastná Dieťa USA
69 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý

2016

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
68 Akútna lymfoblastová leukémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
67 Fanconiho anémia Darovaná Adolescent

2015

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
66 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
65 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
64 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
63 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
62 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
61 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
60 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dojča
59 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
58 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý
57 Hurlerovej syndróm Darovaná Dojča USA
56 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
55 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý

2014

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
54 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý
53 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
52 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
51 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
50 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
49 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
48 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
47 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
46 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča
45 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
44 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa

2013

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
43 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča USA
42 Burkittov lymfóm Vlastná Dieťa
41 Chronická lymfocytárna leukémia Darovaná Dospelý USA
40 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
39 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Veľká Británia
38 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
37 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
36 Osteopetróza Vlastná Dieťa

2012

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
35 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa
34 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Austrália
33 Hurlerovej syndróm Darovaná Dojča Veľká Británia
32 Adrenoleukodystrofia Darovaná Dieťa
31 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
30 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa Brazília
29 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
28 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Veľká Británia
27 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Brazília
26 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Kanada
25 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dieťa USA
24 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý

2011

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
23 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Kanada
22 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
21 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
20 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Izrael
19 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
18 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
17 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa USA
16 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý
15 Pearsonov syndróm Darovaná Dojča
14 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA

2010

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
13 Lymfoblastický syndróm Darovaná Dospelý
12 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent USA
11 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
10 Ťažká porucha imunity (ACID) Darovaná Dojča

2009 - 1999

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
9 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Starší dospelý USA
8 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
7 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
6 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
5 Meduloblastóm Vlastná Dojča Slovensko
4 Adrenoleukodystrofia Súrodenecká Dieťa Slovensko
3 Blackfan-Diamondova anémia Súrodenecká Adolescent Slovensko
2 Blackfan-Diamondova anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
1 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dieťa Slovensko

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.