sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Vydaná pupočníková krv na liečbu z Cord Blood Center



2020

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
150 Autizmus Vlastná Dieťa Rumunsko
149 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
148 Detská mozgová obrna Darovaná Dieťa
147 Autizmus Vlastná Dieťa Rumunsko
146 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
145 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
144 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
143 Autizmus Vlastná Dieťa Rumunsko
142 Autizmus a epilepsia Darovaná Dieťa
141 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
140 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
139 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
138 Autizmus Darovaná Dieťa
137 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
136 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
135 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
134 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
133 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
132 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
131 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
130 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
129 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
128 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
127 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
126 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
125 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
124 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dieťa
123 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
122 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
121 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
120 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý

2019

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
119 Autizmus Vlastná Dieťa Rumunsko
118 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
117 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
116 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
115 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
114 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
113 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
112 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
111 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
110 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
109 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
108 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
107 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
106 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
105 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
104 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
103 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
102 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
101 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
100 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
99 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
98 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
97 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
96 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
95 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
94 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
93 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
92 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
91 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
90 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
89 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
88 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
87 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
86 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
85 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
84 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
83 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
82 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
81 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
80 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
79 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
78 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Francúzko
77 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko

2018

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
76 Neuroblastóm Vlastná Dieťa Slovensko
75 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dieťa Česká republika

2017

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
74 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
73 Neuroblastóm Vlastná Dojča Maďarsko
72 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dojča Taliansko
71 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
70 Apraxia Vlastná Dieťa USA
69 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Taliansko

2016

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
68 Akútna myeloidná leukémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
67 Fanconiho anémia Darovaná Adolescent Holandsko

2015

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
66 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
65 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
64 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
63 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
62 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
61 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Rakúsko
60 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dojča Rumunsko
59 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
58 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Holandsko
57 Hurlerovej syndróm Darovaná Dojča USA
56 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
55 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko

2014

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
54 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Holandsko
53 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
52 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
51 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
50 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
49 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
48 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
47 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
46 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Rumunsko
45 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko
44 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Rumunsko

2013

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
43 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča USA
42 Burkittov lymfóm Vlastná Dieťa Francúzsko
41 Chronická lymfocytárna leukémia Darovaná Dospelý USA
40 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Francúzsko
39 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Veľká Británia
38 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
37 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
36 Osteopetróza Vlastná Dieťa Nemecko

2012

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
35 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Rumunsko
34 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Austrália
33 Hurlerovej syndróm Darovaná Dojča Veľká Británia
32 Adrenoleukodystrofia Darovaná Dieťa Maďarsko
31 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
30 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa Brazília
29 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Francúzsko
28 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Veľká Británia
27 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Brazília
26 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Kanada
25 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dieťa USA
24 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Taliansko

2011

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
23 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Kanada
22 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
21 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Holandsko
20 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Izrael
19 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Dánsko
18 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
17 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa USA
16 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Francúzsko
15 Pearsonov syndróm Darovaná Dojča Maďarsko
14 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA

2010

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
13 Lymfoblastický syndróm Darovaná Dospelý Taliansko
12 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent USA
11 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
10 Ťažká porucha imunity (ACID) Darovaná Dojča Česká republika

2009 - 1999

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
9 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Starší dospelý USA
8 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
7 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
6 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
5 Meduloblastóm Vlastná Dojča Slovensko
4 Adrenoleukodystrofia Súrodenecká Dieťa Slovensko
3 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká Adolescent Slovensko
2 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
1 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dieťa Slovensko

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.