sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Vydaná pupočníková krv na liečbu z Cord Blood Center2022

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
258 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
257 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
256 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
255 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
254 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
253 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
252 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
251 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
250 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
249 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
248 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
247 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa Slovensko
246 Detská mozgová obrna a epilepsia Darovaná Dieťa
245 Detská mozgová obrna a epilepsia Darovaná Dieťa
244 Detská mozgová obrna Darovaná Dieťa
243 Metabolický syndróm Darovaná Dospelý
242 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
241 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
240 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
239 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
238 Sheehanov syndróm, Hashimotova choroba Darovaná Dospelý
237 Sheehanov syndróm, Hashimotova choroba Darovaná Dospelý
236 Detská mozgová obrna   Darovaná Dieťa
235 Detská mozgová obrna   Darovaná Dieťa
234 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa Slovensko
233 Detská mozgová obrna  Vlastná Dieťa Slovensko
232 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa Slovensko
231 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
230 Porucha autistického spektra Vlastná Adolescent
229 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
228 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
227 Regenerácia Darovaná Dospelý
226 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
225 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
224 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
223 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
222 Pľúcna hypertenzia Darovaná Starší dospelý
221 Problémy s plodnosťou Darovaná Dospelý
220 Problémy s plodnosťou Darovaná Dospelý
219 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
218 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
217 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
216 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
215 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
214 Detská mozgová obrna a epilepsia Darovaná Dieťa
213 Detská mozgová obrna  Darovaná Dieťa
212 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
211 Hypoxické poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
210 Charcot-Marie-Toothova choroba Darovaná Dospelý
209 Charcot-Marie-Toothova choroba Darovaná Dospelý
208 Charcot-Marie-Toothova choroba Darovaná Dospelý
207 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
206 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
205 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
204 Detská mozgová obrna Darovaná Dieťa
203 Cievná mozgová príhoda, skleróza multiplex Darovaná Dospelý
202 Cievná mozgová príhoda, skleróza multiplex Darovaná Dospelý
201 Cievná mozgová príhoda, skleróza multiplex Darovaná Dospelý
200 Cievná mozgová príhoda, skleróza multiplex Darovaná Dospelý
199 Cievná mozgová príhoda, skleróza multiplex Darovaná Dospelý
198 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
197 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
196 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
195 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
194 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
193 Porucha autistického spektra Darovaná Dieťa
192 Skleróza multiplex Darovaná Dospelý
191 Skleróza multiplex Darovaná Dospelý
190 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa

2021

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
189 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
188 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
187 Detská mozgová obrna Darovaná Dieťa
186 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
185 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
184 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
183 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
182 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
181 Porucha autistického spektra, epilepsia Darovaná Dieťa
180 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Starší dospelý
179 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Starší dospelý
178 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Starší dospelý
177 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
176 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
175 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
174 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
173 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
172 Detská mozgová obrna Darovaná Dojča
171 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
170 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
169 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
168 Poškodenie mozgu Darovaná Dospelý
167 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
166 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
165 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
164 Cievná mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
163 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
162 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
161 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
160 Poškodenie miechy Darovaná Dospelý
159 Poškodenie miechy Darovaná Dospelý
158 Poškodenie miechy Darovaná Dospelý
157 Skleróza multiplex Darovaná Dospelý
156 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
155 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
154 Cievná mozgová príhoda Darovaná Dospelý
153 Friedreichová ataxia Darovaná Dieťa
152 Porucha autistického spektra Darovaná Adolescent
151 Porucha autistického spektra Darovaná Adolescent

2019

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
119 Porucha autistického spektra Vlastná Dieťa
118 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
117 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
116 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
115 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
114 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
113 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
112 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
111 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
110 Dilatačná kardiomyopatia Darovaná Dospelý
109 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
108 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
107 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
106 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
105 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
104 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
103 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
102 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
101 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
100 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
99 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
98 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
97 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
96 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
95 Cievna mozgová príhoda Darovaná Starší dospelý
94 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
93 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
92 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
91 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
90 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
89 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
88 Amyotrofická laterálna skleróza Darovaná Dospelý
87 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
86 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
85 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
84 Cievna mozgová príhoda Darovaná Dospelý
83 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
82 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
81 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
80 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
79 Multisystémová atrofia Darovaná Dospelý
78 Akútna lymfoblastová leukémia Darovaná Adolescent
77 Akútna lymfoblastová leukémia Darovaná Dospelý

2018

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
76 Neuroblastóm Vlastná Dieťa Slovensko
75 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dieťa

2017

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
74 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
73 Neuroblastóm Vlastná Dojča
72 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dojča
71 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
70 Apraxia Vlastná Dieťa USA
69 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý

2016

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
68 Akútna lymfoblastová leukémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
67 Fanconiho anémia Darovaná Adolescent

2015

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
66 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
65 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
64 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
63 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
62 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
61 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
60 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dojča
59 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
58 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý
57 Hurlerovej syndróm Darovaná Dojča USA
56 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
55 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý

2014

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
54 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý
53 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
52 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
51 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
50 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
49 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča Slovensko
48 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
47 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa Slovensko
46 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča
45 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa
44 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa

2013

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
43 Detská mozgová obrna Vlastná Dojča USA
42 Burkittov lymfóm Vlastná Dieťa
41 Chronická lymfocytárna leukémia Darovaná Dospelý USA
40 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
39 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Veľká Británia
38 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
37 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
36 Osteopetróza Vlastná Dieťa

2012

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
35 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa
34 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná Dospelý Austrália
33 Hurlerovej syndróm Darovaná Dojča Veľká Británia
32 Adrenoleukodystrofia Darovaná Dieťa
31 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
30 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa Brazília
29 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
28 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý Veľká Británia
27 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Brazília
26 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent Kanada
25 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dieťa USA
24 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý

2011

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
23 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Kanada
22 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
21 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
20 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý Izrael
19 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý
18 Detská mozgová obrna Vlastná Dieťa USA
17 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná Dieťa USA
16 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý
15 Pearsonov syndróm Darovaná Dojča
14 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA

2010

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
13 Lymfoblastický syndróm Darovaná Dospelý
12 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Adolescent USA
11 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Dospelý USA
10 Ťažká porucha imunity (ACID) Darovaná Dojča

2009 - 1999

Počet Diagnóza Pupočníková krv Pacient Krajina liečby
9 Akútna myeloidná leukémia Darovaná Starší dospelý USA
8 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
7 Myelodysplastický syndróm Darovaná Dospelý USA
6 Aplastická anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
5 Meduloblastóm Vlastná Dojča Slovensko
4 Adrenoleukodystrofia Súrodenecká Dieťa Slovensko
3 Blackfan-Diamondova anémia Súrodenecká Adolescent Slovensko
2 Blackfan-Diamondova anémia Súrodenecká Dieťa Slovensko
1 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká Dieťa Slovensko

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.