sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Ohodnotiť webinár

Zaujíma nás Váš názor na webinár Očkovanie tehotných proti COVID-19 a súčasné trendy vo využití perinatálnych tkanív

Budeme radi, ak nám napíšete, ako ste boli s webinárom spokojný a či splnil Vaše očakávania.


Prednášky:

 1. Očkovanie tehotných proti Covid-19 | prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA (20 minút)
 2. Perinatálne tkanivá – súčasnosť a budúcnosť | MVDr. Zuzana Šteffeková, PhD. (10 minút)
 3. Current status of cord blood treatment in neurological diseases | Priv.-Doz. Dr. Nils Thoennissen (20 minút)
 4. Diskusia (20 minút)

Váš názor:

  Celková kvalita webináru


  Ktorá prednáška Vás najviac zaujala  Ak chcete získať odpoveď na Vašu otázku, vyplňte, prosím, kontaktný údaj, prostredníctvom ktorého Vám môžeme odpovedať. Tento údaj budeme spracúvať na účel odpovedania na Vašu otázku. Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.


  Abstrakty prednášok:

  Očkovanie tehotných proti Covid-19
  Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
  Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie JLF UK a UNM Martin

  Počas tehotenstva sú odporúčané všetkým ženám, nezávisle od ich anamnézy, viaceré očkovania. Jedná sa o očkovanie proti chrípke, z dôvodu vysokého rizika komplikácií v tehotenstve, o očkovanie proti pertussis, z dôvodu ochrany novorodenca. Vzhľadom na fakt, že gravidita je rizikový faktor pre komplikovaný priebeh ochorenia Covid-19, začínajú sa zbierať dáta a skúsenosti s očkovaním aj v tejto špecifickej skupine. Všetky používané vakcíny proti Covid-19 sú neživé a animálne experimenty nepoukázali na žiadne varovné signály, avšak je potrebný vysoko individualizovaný prístup k očkovaniu tehotných a dojčiacich žien.

  Viaceré odborné spoločnosti a organizácie (WHO, CDC, JCVI, ACOG, MHRA) odporúčajú očkovanie proti Covid-19 aj u tehotných a dojčiacich žien. Je dôležité individuálne posúdiť benefit vs. riziko. Rozhodujúcimi faktormi sú riziko expozície, komorbidity, vek a riziková medikácia. Očkovanie proti Covid-19 spôsobuje výraznejšiu imunitnú odpoveď v porovnaní s prekonaním prirodzenej infekcie. Je taktiež zaznamenaný prenos imunity na dieťa cez placentu alebo materské mlieko.

  Žiadna zo schválených vakcín proti Covid-19 nie je preferovaná a očkovanie by malo byť u tehotných a dojčiacich žien realizované podobne ako u ostatnej časti populácie. U žien plánujúcich koncepciu alebo IVF nie je potrebné dodržanie špecifického intervalu medzi očkovaním a koncepciou. Ak žena otehotnie po prvej dávke vakcíny, odporúča sa podať druhú dávku v danom intervale. Tehotenské testy sa pred očkovaním nevyžadujú.


  Perinatálne tkanivá – súčasnosť a budúcnosť
  MVDr. Zuzana Šteffeková, PhD.
  Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

  Medzi perinatálne tkanivá s mimoriadne zaujímavým využitím a potenciálom či už z medicínskeho alebo vedeckého hľadiska, patria najmä  pupočníková krv, tkanivo pupočníka a placenty. Perinatálne tkanivá sú známe najmä ako zdroj kmeňových buniek. Pupočníková krv je využívaná najmä ako zdroj krvotvorných kmeňových buniek používaných pri transplantáciách kostnej drene s cieľom obnovy krvotvorby. Tkanivo pupočnej šnúry je bohatým zdrojom mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré sa dokážu hromadiť v poškodených tkanivách alebo miestach zápalu, podporovať regeneráciu tkanív a modulovať imunitu. Placenta spolu s pupočníkovou krvou predstavujú v rámci perinatálnych tkanív zdroj najširšieho spektra kmeňových buniek ako sú krvotvorné, epitelové, endoteliálne, alebo mezenchymálne. Aj keď sa pupočníková krv používa pri transplantáciách viac ako 30 rokov, používanie placenty ako zdroja kmeňových buniek sa zahájilo približne pred 10–15 rokmi. Placenta obsahuje násobne vyšší počet hematopoetických kmeňových buniek ako pupočníková krv. Regeneratívna medicína je nová príležitosť využitia perinatálnych tkanív mimo tradičného rozsahu hematológie a onkológie. Perinatálne tkanivá sú komplexný biologický materiál – obsahujú veľa typov buniek a mnohé iné zložky – rôzne biologicky aktívne látky, ktorých presný význam v regeneratívnej medicíne nie je presne popísaný. Perinatálne kmeňové bunky sa dnes používajú pri viacerých nových indikáciách, vrátane akútneho infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, rakoviny, reumatoidnej artritídy a aj na liečbu pneumónie COVID-19. Je jasný predpoklad, že táto oblasť bude v nadchádzajúcich rokoch rýchlo rásť. Dôležitá úloha bánk pupočníkovej krvi je zaistenie účinnosti a bezpečnosti, zachovanie vlastností a biologických funkcií buniek perinatálnych tkanív pre ich úspešnú aplikáciu do klinickej praxe.


  Súčasný stav využitia pupočníkovej krvi pri liečbe neurologických ochorení
  Priv.-Doz. Dr. Nils Thoennissen
  Špecialista v internej medicíne, hematológii a onkológii, Mníchov, Nemecko

  Pupočníková krv je známa ako najlepší zdroj krvotvorných kmeňových buniek. V posledných 30 rokoch bola jej transplantácia indikovaná pri liečbe pre viac ako 80 život ohrozujúcich ochorení. Využívanie pupočníkovej krvi pri terapii neurologických ochorení je v súčasnosti v medicínskom výskume veľmi aktuálnou a intenzívne študovanou témou. Regeneratívna medicína je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá regeneráciou ľudských buniek, tkanív alebo orgánov s cieľom obnovy ich fyziologickej funkcie. Pupočníková krv je komplexný biologický materiál, ktorý obsahuje okrem krvotvorných kmeňových buniek aj rôzne iné kmeňové bunky a iné zložky s veľkým potenciálom uplatnenia pri regenerácii nervového tkaniva a liečbe neurologických ochorení. Pri terapii pupočníkovou krvou nie je podávaná len jej celulárna zložka, ale aj extracelulárna zložka, ktorá predstavuje dôležité produkty kmeňových buniek. Viaceré výsledky klinických štúdií preukázali účinnosť a bezpečnosť intravenózneho podania pupočníkovej krvi pri liečbe neurologických ochorení akými sú detská mozgová obrna alebo cievna mozgová príhoda. Liečba pacientov v kombinácii so štandardnou terapiou a rehabilitáciou preukazuje zlepšenia na funkčnej a kognitívnej úrovni, a tiež kvality ich života.