sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Odber a uskladnenie

kmenove bunky

 • Pupočníková krv môže zachrániť život. Používa sa ako prostriedok štandardnej liečby pri obnove krvotvorby, pri liečbe niektorých hematologických a onkologických ochorení, ako sú leukémie, lymfómy, neuroblastómy, meduloblastómy, anémie, pri liečbe porúch imunity či metabolických ochorení.
 • Vlastná pupočníková krv dieťaťa sa tiež využíva v rámci klinických štúdií, ktoré skúmajú jej liečebné a regeneračné schopnosti najmä pri neurologických poškodeniach u malých detí.
 • Kým v roku 1999 bolo len jedno dieťa liečené vlastnou pupočníkovou krvou, o desať rokov neskôr, v roku 2009, bolo už vyše 200 detí liečených vlastnou alebo súrodeneckou krvou z rodinnej banky. Dnes je to už takmer 1000 detí. Aj slovenskí lekári majú skúsenosti s transplantáciou vlastnej i súrodeneckej pupočníkovej krvi.
 • Vlastné krvotvorné kmeňové bunky sa dnes používajú na liečbu častejšie ako bunky od cudzej osoby – darcu.
 • Pravdepodobnosť použitia vlastných krvotvorných kmeňových buniek (zahŕňa pupočníkovú krv a kostnú dreň) počas života je dnes odhadovaná na 1:400.* Do 20. roku života je táto pravdepodobnosť 1:5000.
 • Okrem pupočníkovej krvi uskladňujeme aj tkanivo pupočníka, ktoré obsahuje najmä mezenchymálne bunky, a tkanivo placenty, ktoré je významným zdrojom mezenchymálnych kmeňových buniek, krvotvorných kmeňových buniek a endoteliálnych progenitorov. Spolu s pupočníkovou krvou sa svojimi vlastnosťami navzájom dopĺňajú a predstavujú významný zdroj liečby.
 • Stovky klinických štúdií prebiehajúcich vo svete overujú účinnosť pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty pri rôznych diagnózach.
 • So zvyšujúcim sa počtom jednotiek pupočníkovej krvi a tkaniva v rodinných bankách a rozširujúcimi sa indikáciami sa dá predpokladať, že ich využitie bude stúpať.
 • Pupočníková krv, uskladnená v rodinnej banke je uložená výhradne pre dieťa a jeho najbližších príbuzných. Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty je bezbolestný a neškodí matke ani dieťaťu.
 • Odber je možný aj pri dotepaní pupočníka – prestrihnutie pupočnej šnúry v čase od pôrodu do 1. minúty má iba malý dopad na kvalitu odberu. Prestrihnutie pupočnej šnúry po 1. minúte má za následok menší objem a nižšiu bunkovitosť pupočníkovej krvi. Pri dlhšom dotepaní preto odporúčame zvážiť typ odberu PRÉMIUM (odber krvi aj z povrchových žíl placenty). Čas prestrihnutia pupočnej šnúry po pôrode nemá vplyv na odber a vlastnosti odobraných buniek tkaniva pupočníka a placenty.
 • Použitie vlastnej pupočníkovej krvi, podobne ako autotransfúzia, je podstatne menej zaťažujúci výkon pre pacienta. Do organizmu vnášame jeho vlastné bunky, ktoré už raz boli jeho súčasťou, a sú geneticky identické. Navyše bunky pupočníkovej krvi sa odoberú v čase narodenia, sú teda „čisté“ – nezaťažené ochorením, terapiou či procesom starnutia organizmu.
 • Uskladnenie v rodinnej banke zaručuje dieťaťu alebo jeho súrodencom okamžitý prístup k pupočníkovej krvi a tkanivu v prípade potreby v budúcnosti.
*Nietfeld at al., Biology of Blood and Marrow Transplantation, 14:316-322, (2008)

Uchovať v rodinnej banke alebo darovať?

Odborníci z oblasti medicínskeho výskumu sa zhodnú na tom, že pupočníková krv je cenným zdrojom, a pokiaľ je to možné, mala by byť odobratá a uskladnená. Pristupujeme preto zodpovedne k povinnosti poskytnúť rodičom všetky potrebné informácie na rozhodovanie, ako naložiť s pupočníkovou krvou dieťaťa, či uchovať pre rodinu alebo darovať. V súčasnosti existuje viac ako 160 rodinných bánk v Európe a Amerike, uchovávajúcich približne 2,35 miliónov jednotiek pupočníkovej krvi, ktorú rodičia vnímajú ako vzácny zdroj krvotvorných kmeňových buniek do ďalšieho života dieťaťa. Zároveň v darcovských (verejných) bankách čaká na vhodného príjemcu 600 000 jednotiek darovanej pupočníkovej krvi. Je len na rodičoch, ako sa rozhodnú do momentu pôrodu dieťaťa.

Uchovať v rodinnej banke

 • Uchovaním pupočníkovej krvi, prípadne aj tkaniva pupočníka a placenty Vášho dieťaťa poskytnete Vašej rodine výhradnú možnosť benefitovať v budúcnosti zo život zachraňujúcich vlastností pupočníkovej krvi ako aj z liečebného potenciálu tkaniva pupočníka a placenty, ktorý je v súčasnosti v štádiu výskumu.
 • Čítajte viac prečo uchovať v Cord Blood Center 

Darovať do registra darcov pupočníkovej krvi

 • Darovaním pupočníkovej krvi do registra darcov pupočníkovej krvi Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB) môžete pomôcť pacientom, ktorí sú na liečbu krvotvornými kmeňovými bunkami odkázaní. Príjemcovia sú z celého sveta. Pupočníková krv sa tak stáva zachraňujúcim darom, podobne ako v prípade darcovstva krvi.
 • Ak sa rozhodnete pre darovanie pupočníkovej krvi, pozrite si bližšie informácie o darovaní pupočníkovej krvi  na stránkach registra darcov pupočníkovej krvi SRPKB. Tam nájdete aj kritériá pre darovanie pupočníkovej krvi, ktoré sú oproti kritériám na uchovanie vlastnej pupočníkovej krvi prísnejšie, pretože prihojenie štepu pupočníkovej krvi je u nepríbuzného príjemcu zložitejšie. Rovnako si môžete pozrieť aj zoznam pôrodníc, ktoré vykonávajú darované odbery pupočníkovej krvi na Slovensku.

Prehľad praktických rozdielov

Uchovanie pupočníkovej krvi v rodinnej banke Cord Blood Center  Darovanie pupočníkovej krvi do registra darcov pupočníkovej krvi SRPKB 
Prečo nechať odobrať pupočníkovú krv? Zabezpečíte svojmu dieťaťu rýchly a výhradný prístup k jeho vlastným krvotvorným kmeňovým bunkám, ak by ich niekedy v živote potrebovalo. Darovaním pupočníkovej krvi môžete pomôcť pacientom, ktorí potrebujú krvotvorné kmeňové bunky od darcu.
Aké sú obmedzenia pre odber? Všetky rodiny sa môžu rozhodnúť pre rodinné uchovanie pupočníkovej krvi. Krv sa neodoberá, iba ak matka prekonala závažné infekcie počas tehotenstva. Pri darovaní pupočníkovej krvi musí prejsť darkyňa výberom na základe kritérií, ktoré sú dané legislatívou a požiadavkami transplantačných centier. Jedným z hlavných limitov je pôrodná váha dieťaťa.
Čo sa deje s pupočníkovou krvou po odbere? Pupočníková krv Vášho dieťaťa sa po odbere spracuje, vyšetrí a dlhodobo uskladňuje pre prípad jej budúceho použitia pre dieťa samotné alebo pre súrodenca. Vhodná pupočníková krv (asi 20%) sa vyberie pre medzinárodnú výmenu, kde je k dispozícii pacientom kdekoľvek vo svete. Vyradená krv sa môže použiť na výskum alebo sa zlikviduje.
Aký mám nárok na uskladnenú pupočníkovú krv? Rodičia sú vlastníci uskladnenej pupočníkovej krvi. Dieťa má na ňu plné a bezvýhradné právo, môže byť použitá vo vhodných prípadoch aj pre súrodenca. Darovaná pupočníková krv je vo vlastníctve registra darcov pupočníkovej krvi. Rodičia nemajú žiadnu záruku, že v prípade potreby pre samotné dieťa by bola k dispozícii.
Ako rýchlo je uchovaná krv dostupná pre prípadnú liečbu? Pupočníková krv, uchovaná v rodinnej banke, je k dispozícii na liečbu v priebehu niekoľkých dní po doručení požiadavky od ošetrujúcich lekárov. Ak dieťa potrebuje bunky od darcu, jeho vyhľadanie vo svetových registroch môže trvať niekoľko týždňov aj mesiacov.
Aká je cena za odber a uskladnenie pupočníkovej krvi? Rodičia platia jednorazový poplatok za odber a spracovanie a každoročne poplatok za skladovanie. Ak darujete pupočníkovú krv do registra darcov pupočníkovej krvi, neplatíte žiadny poplatok. Všetky náklady hradí naša spoločnosť.
Platia rodičia nejaké poplatky aj v prípade, že by sa pupočníková krv mala použiť? Nie, v prípade štandardnej liečby pupočníkovou krvou za použitie rodičia neplatia. Transplantácia krvotvorných buniek je liečba hradená poisťovňami. Nie, za samotné použitie krvotvorných buniek z registra darcov pupočníkovej krvi rodičia neplatia. Transplantácia je liečba hradená poisťovňami.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */