Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Odber a uskladnenie

kmenove bunky

 • Pupočníková krv môže zachrániť život. Kmeňové bunky, ktoré obsahuje, sa dnes používajú pri liečbe ochorení, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné.
 • Vlastná pupočníková krv dieťaťa sa tiež využíva v rámci klinických štúdií, ktoré skúmajú jej liečebné a regeneračné schopnosti najmä pri neurologických poškodeniach u malých detí.
 • Kým v roku 1999 bolo len jedno dieťa liečené vlastnou pupočníkovou krvou, o desať rokov neskôr, v roku 2009, to bolo už vyše 200 detí liečených vlastnou alebo súrodeneckou krvou z rodinnej banky.Dnes je to už takmer 1000 detí. Aj slovenskí lekári majú skúsenosti s transplantáciou vlastnej i súrodeneckej pupočníkovej krvi.
 • Vlastné kmeňové bunky sa používajú dnes na liečbu častejšie ako bunky od cudzej osoby – darcu.
 • Pravdepodobnosť použitia vlastných kmeňových buniek (zahŕňa pupočníkovú krv a kostnú dreň) počas života je dnes odhadovaná na 1:400*. Do dvadsiateho roku života je táto pravdepodobnospť  1:5000.
 • Pupočníková krv obsahuje najmä krvotvorné bunky, tkanivo pupočníka najmä mezenchymálne bunky.Svojimi vlastnosťami sa navzájom dopĺňajú a spolu predstavujú vzácny zdroj kmeňových buniek v prípade ich potenciálneho budúceho využitia.
 • Napredujúci medicínsky výskum otvára nové možnosti využitia vlastnej pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka v regeneratívnej medicíne. V klinických štúdiách sa skúmajú účinky pupočníkovej krvitkaniva pupočníka.
 • So zvyšujúcim sa počtom jednotiek pupočníkovej krvi a tkaniva v rodinných bankách a rozširujúcimi sa indikáciami sa dá predpokladať, že využitie kmeňových buniek z rodinných bánk bude stúpať.
 • Pupočníková krv, uskladnená v rodinnej banke je uložená výhradne pre dieťa a jeho najbližších príbuzných. Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka je bezbolestný a neškodí matke ani dieťaťu.
 • Použitie vlastnej pupočníkovej krvi, podobne ako autotransfúzia, je podstatne menej zaťažujúci výkon pre pacienta. Do organizmu vnášame jeho vlastné bunky, ktoré už raz boli jeho súčasťou a, sú geneticky identické. Navyše bunky pupočníkovej krvi sa odoberú v čase narodenia, sú teda „čisté“ – nezaťažené ochorením, terapiou či procesom starnutia organizmu.
 • Uskladnenie pupočníkovej krvi v rodinnej banke zaručuje dieťaťu alebo jeho súrodencom okamžitý prístup ku kvalitným kmeňovým bunkám v prípade potreby v budúcnosti.


*Nietfeld at al., Biology of Blood and Marrow Transplantation, 14:316-322, (2008)

Uchovať v rodinnej banke alebo darovať?

Odborníci z oblasti medicínskeho výskumu sa zhodnú na tom, že pupočníková krv je cenným zdrojom kmeňových buniek, a pokiaľ je to možné, mala by byť odobratá a uskladnená. Pristupujeme preto zodpovedne k povinnosti poskytnúť rodičom všetky potrebné informácie na rozhodovanie, ako naložiť s pupočníkovou krvou dieťaťa, či uchovať pre rodinu alebo darovať. V súčasnosti existuje viac ako 160 rodinných bánk v Európe a Amerike, uchovávajúcich približne 2,35 miliónov jednotiek pupočníkovej krvi, ktorú rodičia vnímajú ako vzácny zdroj kmeňových buniek do ďalšieho života dieťaťa. Zároveň v darcovských (verejných) bankách čaká na vhodného príjemcu 600 000 jednotiek darovanej pupočníkovej krvi. Je len na rodičoch, ako sa rozhodnú do momentu pôrodu dieťaťa.

Uchovať v rodinnej banke

 • Uchovaním pupočníkovej krvi, prípadne aj tkaniva pupočníka a placenty vášho dieťaťa poskytnete vašej rodine výhradnú možnosť benefitovať v budúcnosti zo život zachraňujúcich vlastností kmeňových buniek z pupočníkovej krvi ako aj z liečebného potenciálu tkaniva pupočníka a placenty, ktorý je v súčasnosti v štádiu výskumu.
 • Čítajte viac prečo uchovať v Cord Blood Center 

Darovať do registra darcov pupočníkovej krvi

 • Darovaním pupočníkovej krvi do registra darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia môžete pomôcť pacientom, ktorí sú na liečbu krvotvornými kmeňovými bunkami odkázaní. Príjemcovia sú z celého sveta. Pupočníková krv sa tak stáva zachraňujúcim darom, podobne ako v prípade darcovstva krvi.
 • Ak sa rozhodnete pre darovanie pupočníkovej krvi, pozrite si bližšie informácie o darovaní pupočníkovej krvi  na stránkach registra darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia. Tam nájdete aj kritériá pre darovanie pupočníkovej krvi, ktoré sú oproti kritériám na uchovanie vlastnej pupočníkovej krvi prísnejšie, pretože prihojenie kmeňových buniek je u nepríbuzného príjemcu zložitejšie. Rovnako si môžete pozrieť aj  zoznam pôrodníc, ktoré vykonávajú darované odbery pupočníkovej krvi na Slovensku.

Prehľad  praktických rozdielov

Uchovanie pupočníkovej krvi v rodinnej banke Cord Blood Center  Darovanie pupočníkovej krvi do registra darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia 
Prečo nechať odobrať pupočníkovú krv? Zabezpečíte svojmu dieťaťu rýchly a výhradný prístup ku jeho vlastným kmeňovým bunkám, ak by ich niekedy v živote potrebovalo. Darovaním pupočníkovej krvi môžete pomôcť pacientom, ktorí potrebujú krvotvorné kmeňové bunky od darcu.
Aké sú obmedzenia pre odber? Všetky rodiny sa môžu rozhodnúť pre rodinné uchovanie pupočníkovej krvi. Krv sa neodoberá, iba ak matka prekonala závažné infekcie počas tehotenstva. Pri darovaní pupočníkovej krvi musí prejsť darkyňa výberom na základe kritérií, ktoré sú dané legislatívou a požiadavkami transplantačných centier. Jedným z hlavných limitov je pôrodná váha dieťaťa.
Čo sa deje s krvou po odbere? Pupočníková krv vášho dieťaťa sa po odbere spracuje, vyšetrí a dlhodobo uskladňuje pre prípad jej budúceho použitia pre dieťa samotné alebo pre súrodenca. Vhodná pupočníková krv (asi 20%) sa vyberie pre medzinárodnú výmenu, kde je k dispozícii pacientom kdekoľvek vo svete. Vyradená krv sa môže použiť na výskum alebo sa zlikviduje.
Aký mám nárok na uskladnenú pupočníkovú krv? Rodičia sú vlastníci uskladnenej pupočníkovej krvi. Dieťa má na ňu plné a bezvýhradné právo, môže byť použitá vo vhodných prípadoch aj pre súrodenca. Darovaná pupočníková krv je vo vlastníctve registra darcov pupočníkovej krvi. Rodičia nemajú žiadnu záruku, že v prípade potreby pre samotné dieťa by bola k dispozícii.
Ako rýchlo je uchovaná krv dostupná pre prípadnú liečbu? Krv, uchovaná v rodinnej banke, je k dispozícii na liečbu v priebehu niekoľkých dní po doručení požiadavky od ošetrujúcich lekárov. Ak dieťa potrebuje bunky od darcu, jeho vyhľadanie vo svetových registroch môže trvať niekoľko týždňov aj mesiacov.
Aká je cena za odber a uskladnenie pupočníkovej krvi? Rodičia platia jednorazový poplatok za odber a spracovanie a každoročne poplatok za skladovanie. Ak darujete pupočníkovú krv do registra darcov pupočníkovej krvi, neplatíte žiadny poplatok. Všetky náklady hradí naša spoločnosť.
Platia rodičia nejaké poplatky aj v prípade, že by sa krv mala použiť? Nie, za samotné použitie už rodičia neplatia. Transplantácia krvotvorných buniek je liečba hradená poisťovňami. Nie, za samotné použitie krvotvorných buniek z registra darcov pupočníkovej krvi rodičia neplatia. Transplantácia je liečba hradená poisťovňami.

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.