sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Aj na Slovensku sa lieči vlastnými bunkami

V októbri prebehlo stretnutie novinárov a slovenských odborníkov, ktorí sa na Slovensku venujú využitiu kmeňových buniek v praxi. Stretnutie iniciovala banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center pri príležitosti Dňa pupočníkovej krvi.

Terapia dospelými kmeňovými bunkami sa pozvoľne dostáva do povedomia verejnosti najmä ako sľubná a neinvazívna liečba ťažkých poškodení organizmu, na ktoré dnešná veda nepozná liek. Mezenchymálne kmeňové bunky majú schopnosť premeny na rôzne druhy tkanív a dokážu zmobilizovať organizmus k samoliečebným procesom.

Veľký záujem o tému prejavil aj poslanec Európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý sa diskusie zúčastnil prostredníctvom videohovoru. V príhovore zdôraznil prínos regeneratívnej medicíny využívajúcej dospelé kmeňové bunky a poukázal na význam pupočníkovej krvi v tejto oblasti. Príhovor si môžete vypočuť tu.

Dospelé kmeňové bunky sa dajú čerpať z rôznych zdrojov, napr. z tukového tkaniva, z kostnej drene, z pupočníkovej krvi alebo z tkaniva pupočníka. V závislosti od zdroja sa však odlišujú po kvalitatívnej stránke. Bunky z tuku nedokážu napríklad obnoviť krvotvorbu, ako je to v prípade buniek získaných z kostnej drene a z pupočníkovej krvi. Nuž a okrem mezenchymálnych kmeňových buniek obsahujú bunky odobraté pri pôrode aj iný typ buniek, ktoré sú podobné embryonálnym, no na rozdiel od nich sú eticky prijateľné. Ďalší rozdiel spočíva vo veku. Čím sú bunky mladšie, tým je ich schopnosť delenia a množenia vyššia.

V Centrálnej tkanivovej banke pri Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN v Bratislave využívajú unikátnu metódu pestovania kmeňových buniek očnej rohovky, ktorá pomáha pacientom s poškodeným zrakom po požiaroch alebo autonehodách.

Problematike využitia kmeňových buniek pri nehojacich sa ranách a tkanivových náhradách po chirurgických zákrokoch sa venuje prof. RNDr. Ján Vojtaššák, PhD. z LF UK. Momentálne pracuje na navodení osteogenézy, čiže vývoji kostí, u dospelých pacientov s neexistujúcim podnebím alebo s jeho rázštepom.

Na Slovensku sa pripravuje klinická štúdia pre deti s detskou mozgovou obrnou, ktoré dostanú kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej krvi. Detská mozgová obrna postihuje jedno zo šesťsto detí a vzniká následkom odumretia mozgových buniek pri nedokysličení organizmu. „Keďže ide o vlastnú krv, hovoríme o autotransplantácii, čo znamená, že nehrozí odvrhnutie kmeňových buniek. Pri čerpaní buniek z iných zdrojov, či už z kostnej drene alebo z tukového tkaniva, je úkon odberu pre malých pacientov bolestivý a predstavuje riziko. Experimentálne štúdie u detí s detskou mozgovou obrnou liečených vlastnou pupočníkovou krvou sú sľubné. Momentálne máme registrovaných približne dvadsať pacientov,“ vyjadrila sa primárka MUDr. Jaroslava Payerová z Kliniky detskej neurológie DFNsP v Bratislave, kde sa štúdia uskutoční v súčinnosti s bankou pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Hoci je regeneratívna medicína na začiatku, prešla už úspešne štartom. Čaká ju neľahká trať s prekážkami, no vedci majú pred sebou jasný cieľ – neinvazívnu a efektívnejšiu terapiu množstva ochorení a akútnych stavov, medzi ktoré sa rátajú roztrúsená skleróza, Alzheimerova choroba, autizmus, cukrovka, srdcový infarkt a mnohé ďalšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *