sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pre lekárov

biele krvinky pupočníková krv

Biele krvinky pupočníkovej krvi môžu zlepšiť liečbu rakoviny

Tím výskumníkov z oddelenia hematológie a oddelenia molekulárnej patológie v Singapurskej všeobecnej nemocnici vyvinul postup na využitie a posilnenie vrodenej schopnosti bielych krviniek pupočníkovej krvi pri liečbe rôznych typov solídnych nádorov a rakoviny krvi. Výskumníci dosiahli dobré výsledky v predklinických štúdiách a v roku 2024 bude ich postup podrobený ďalšiemu testovaniu v rámci klinickej štúdie v prvej fáze na liečbu leukémie a lymfómu. Výsledky tejto štúdie boli v júni 2023 uverejnené v odbornom časopise Science Advances.

(viac…)
Čítať viac

Chlapčekovi po zástave srdca pomohla jeho pupočníková krv

V dnešnej dobe, keď sa medicínske zázraky stávajú stále viac dostupné, príbeh 2,5-ročného chlapca z Nemecka nám pripomína, že nádej nikdy nezomiera.

Jedného dňa sa tento malý chlapček začal cítiť zle. Po niekoľkých dňoch zvracania bol hospitalizovaný a počas operácie lekári odhalili, že trpí skrútením čreva, čo spôsobovalo obštrukciu a neustále zvracanie. Časť čreva mu odumrela, čo vyústilo do vážnej infekcie, ktorá sa rozšírila krvou. Následkom toho u neho došlo k zástave srdca a trvalo 25 minút, kým sa podarilo obnoviť pulz a krvný obeh. Prežitie zástavy srdca trvajúcej viac ako 13 minút je pre malé deti veľmi zriedkavé.

(viac…)
Čítať viac

Pomôže pupočníková krv aj desiatky rokov po zamrazení?

Pupočníková krv sa odoberá pri narodení dieťaťa. Obsahuje predovšetkým krvotvorné kmeňové bunky, ktoré sa môžu použiť na liečbu rôznych ochorení, ako je leukémia, lymfóm, aplastická anémia a iné. Pupočníková krv je po spracovaní skladovaná v kryobankách. Ako dlho môže byť zamrazená bez toho, aby stratila svoj liečebný potenciál?

(viac…)
Čítať viac

Viac možností pre ľudí s rakovinou krvi

Transplantácia kostnej drene už desaťročia zachraňuje životy pacientom s rakovinou krvi alebo inými dedičnými či získanými ochoreniami kostnej drene. Dnes však pomáha viac ako kedykoľvek predtým, pretože vďaka pokroku v medicíne môže tento zákrok podstúpiť viac pacientov.

(viac…)
Čítať viac

Výsledky štúdie využiteľnosti pupočníkovej krvi po dotepaní pupočníka u predčasne narodených detí sú potešujúce

Pupočníková krv je zdrojom buniek, ktoré sú bezpečné a účinné pri prevencii a liečbe komplikácií aj u predčasne narodených detí. Úvodným krokom tejto terapie je odber pupočníkovej krvi a izolácia buniek. U predčasne narodených detí sa odporúča dotepanie, teda oneskorené prerušenie pupočníka, ktoré sa však odberom pupočníkovej krvi nijako nevylučuje.

Štúdia skúmala využiteľnosť pupočníkovej krvi po dotepaní pupočníka u predčasne narodených detí

(viac…)
Čítať viac

Vedci objavili v placente kmeňové bunky, ktoré dokážu regenerovať srdce po infarkte

Vedci v USA objavili v placente typ kmeňových buniek, ktoré sa po infarkte dokážu diferencovať na zdravé srdcové bunky. Výsledky ich štúdie boli zverejnené v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Predchádzajúce štúdie vedcov z Icahn School of Medicine at Mount Sinai preukázali, že bunky z placenty dokážu regenerovať srdcové poranenia pri samiciach myší. Vedci zistili, že bunky z placenty sa presunuli do srdca matky a zmenili sa na kardiomyocyty (bunky srdcového svalu), aby pomohli pri procese regenerácie srdca.

(viac…)
Čítať viac

Genetika sa významne posunula, ale stále je čo zlepšovať

Nie je oblasť zdravotníctva, v ktorej nemá genetika svoje miesto. Niekedy je iba vhodným doplnkom, inokedy hrá kľúčovú rolu pri diagnostike a správnej liečbe pacienta. Je využívaná aj pri zriedkavých či onkologických ochoreniach ale aj v psychiatrii, kardiológii, oftalmológií či dermatológii. V prípade ochorení, ktoré nemajú monogénnu – jednoduchú – dedičnosť, ako je napríklad skleróza multiplex, je snaha pochopiť génové interakcie a vďaka štúdiu výskytu týchto ochorení v rodinách objaviť nové genetické varianty a zároveň rozumieť viac patológii ochorenia.

(viac…)
Čítať viac

Odber pupočníkovej krvi je bezpečný i u predčastniatok

Bezpečnosť a uskutočniteľnosť odberu pupočníkovej krvi u predčasne narodených novorodencov po dotepaní pupočníka potvrdila prospektívna štúdia.

U predčasne narodených detí často vznikajú rôzne zdravotné komplikácie, ktoré môžu mať závažné následky v podobe mentálnej alebo fyzickej retardácie, napríklad chronické pľúcne ochorenia, ktoré následne celoživotne ovplyvňujú kvalitu života. Súčasné terapeutické prístupy sú zvyčajne zamerané len na jednotlivé orgány alebo symptómy. Doterajší výskum ukázal, že podanie buniek pupočníkovej krvi je rovnako účinné ako systémová, multiorgánová cielená liečba. Pupočníková krv je zdrojom buniek, ktoré sú bezpečné a účinné pri prevencii a liečbe komplikácií predčasne narodených detí. Úvodným krokom k tejto terapii je odber pupočníkovej krvi a izolácia buniek.

(viac…)
Čítať viac

Pupočníková krv ako biologický liek na liečbu postcovidového syndrómu

Následky ochorenia COVID-19 sa môžu prejaviť aj týždne po jeho prekonaní. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s dvoma pojmami, a to long covid a postcovidový syndróm. Long covid zahŕňa obdobie štyri týždne po akútnej infekcii. Obdobie od dvanásteho týždňa po prekonaní ochorenia COVID-19 sa už označuje ako postcovidový syndróm a môže priniesť dlhodobé zdravotné následky.

(viac…)
Čítať viac

Bol schválený nový liek z pupočníkovej krvi na liečbu rakoviny krvi

Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) 17. apríla tohto roku schválil novú bunkovú terapiu na zníženie rizika infekcie po transplantácii krvotvorných kmeňových buniek u pacientov s rakovinou krvi. Ide o prípravok Omisirge (účinná látka omidubicel) od izraelskej biotechnologickej spoločnosti Gamida Cell, ktorý má pacientom pomôcť rýchlejšie sa zotaviť po transplantácii krvotvorných kmeňových buniek.

(viac…)
Čítať viac

„Dátum spotreby“ neexistuje

Perinatálne kmeňové bunky sú bunky, ktoré sa nachádzajú v pupočníkovej krvi, tkanive pupočníka a v placente. Patria medzi tzv. dospelé kmeňové bunky, ale sú primitívnejšie ako kmeňové bunky nachádzajúce sa v kostnej dreni, tukovom tkanive alebo iných tradičných zdrojoch dospelých kmeňových buniek a ako také majú väčší terapeutický potenciál. Ďalším dôležitým rozdielom je, že nie sú zaťažené prekonanými ochoreniami, liečbou či procesom starnutia. V takejto výnimočnej kvalite sú k dispozícii iba pri narodení dieťaťa.

(viac…)
Čítať viac

Na otázky o terapeutickom potenciáli placenty odpovedá popredný svetový hemato-onkológ prof. Dr. Med. Wolfram C. M. Dempke

Moderná medicína je na pokraji veľkých inovácií: od bunkových terapií sa očakáva, že umožnia úspešnejšiu liečbu širokého spektra chorôb. Patria sem napríklad niektoré formy rakoviny, ale aj rôzne ochorenia srdca, pľúc a pečene, ako aj metabolické poruchy. Východiskovým bodom pre väčšinu týchto terapií sú kmeňové bunky. Sú základom pre tvorbu prakticky všetkých buniek u človeka a tiež pre tvorbu, regeneráciu a opravu zložitých tkanív. Ľudská placenta je jedným z najdôležitejších zdrojov kmeňových buniek. Takéto bunky sú kľúčové pre vytváranie produktov bunkovej terapie pre mnohé ochorenia (zhubné aj nezhubné). Skladovanie buniek získaných z placenty je preto investíciou do budúcich vysoko inovatívnych liečebných stratégií.

(viac…)
Čítať viac

Využitie pupočníkovej krvi v detskej hematológii

Prvé úspešné podanie pupočníkovej krvi sa uskutočnilo v Paríži v roku 1988 pediatrickému pacientovi trpiacemu Fanconiho anémiou. V tomto prípade bola použitá pupočníková krv HLA identického súrodenca. Odvtedy bola pupočníková krv vo svete použitá pri viac ako 40 000 transplantáciách. Ide o širokú škálu hematologických, imunologických a malígnych ochorení či dedičných metabolických porúch.

(viac…)
Čítať viac