sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Až 80 % budúcich mamičiek si chce uchovať kmeňové bunky obsiahnuté v pupočníkovej krvi

V čase, keď Európsky parlament vo svojom ustanovení poukazuje na nedostatočné zásoby kmeňových buniek, až 80 % budúcich mamičiek na Slovensku uvažuje o uchovaní tohto vzácneho liečivého prostriedku. Vyplýva to z prieskumu rodinnej banky pupočníkovej krvi  Cord Blood Center, ktorý v letných mesiacoch tohto roka uskutočnila agentúra g82.

Pupočníková krv je vzácnym zdrojom kmeňových buniek, ktorý si každý z nás prináša na tento svet. Kmeňové bunky sa v medicíne využívajú najmä v liečbe onkologických a hematologických ochorení. Osobitnú nádej predstavujú pre regeneratívnu medicínu. Umožňujú, čo najdlhšie zachovať kvalitu života pre stále viac starnúcu populáciu. Napriek tomu sa s ňou v Európe až v deviatich z desiatich prípadov zaobchádza ako s odpadom – po pôrode sa pupočníková krv nevyužitá vyhadzuje. Aj preto sú podľa tvrdenia posledného uznesenia Európskeho parlamentu zásoby kmeňových buniek nedostatočné. Prieskum, ktorý bol uskutočnený na Slovensku v mesiacoch jún – júl 2012 na celkovej vzorke 637 žien však priniesol pozitívnu správu – až 80 % budúcich mamičiek si plánuje nechať odobrať pupočníkovú krv. Zaujímavým zistením je, že ženy, ktoré sú už rozhodnuté, ako s pupočníkovou krvou naložia po jej odobratí, skôr preferujú jej uskladnenie v rodinnej banke, než by ju darovali do verejnej banky. A to aj napriek finančnej investícii, ktorú so sebou uskladnenie v rodinnej banke prináša. Pritom ženy, ktoré už využili služby rodinnej banky, by pri ďalšom pôrode konali rovnako.

Mamičky majú s odberom pupočníkovej krvi pozitívne skúsenosti
Najčastejším dôvodom pre uskladnenie pupočníkovej krvi je možnosť ochrániť svoje dieťa alebo blízkych ľudí. Rodičia tak zabezpečia svojmu dieťaťu väčšie liečebné možnosti do budúcnosti.. Mamičky, ktoré odber už absolvovali, majú dobré skúsenosti s procesom odberu a jej uchovaním a odporúčajú túto voľbu aj svojim známym.

Rodičia nepoznajú rozdiely medzi rodinnou a verejnou bankou
Nastávajúci rodičia často nepoznajú ani rozdiel medzi verejnou a rodinnou bankou pupočníkovej krvi. Na Slovensku pôsobí rodinná banka Cord Blood Center, ktorá časť svojich príjmov venuje na prevádzku verejnej banky Eurocord-Slovakia. Poskytuje tak budúcim rodičom možnosť výberu, ako naložiť s pupočníkovou krvou svojho dieťaťa. Cord Blood Center je druhá najväčšia rodinná banka v Európe, v ktorej doteraz uchovali pupočníkovú krv rodičia vyše 105 000 detí, pričom zo Slovenska je to viac ako 40 000 detí. Rodinná banka umožňuje za finančný poplatok uchovávať pupočníkovú krv výhradne pre potrebu vlastného dieťaťa a blízkych príbuzných. V prípade potreby poskytuje dieťaťu alebo jeho súrodencom jedinečnú možnosť okamžitého prístupu ku kmeňovým bunkám. Darovanie pupočníkovej krvi do verejnej banky je bezplatné, avšak dieťa na ňu stráca nárok. Môže však pomôcť pacientom, ktorí sú na liečbu krvotvornými kmeňovými bunkami od darcu odkázaní. Dostatočná informovanosť budúcich rodičov, je v tomto prípade nesmierne dôležitá. Prieskum odhalil, že po poskytnutí detailnejších informácií záujem žien o uchovanie pupočníkovej krvi vzrástol.

O rodinnej banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center
Rodinná banka pupočníkovej krvi CORD BLOOD CENTER je druhou najväčšou bankou pupočníkovej krvi, pôsobiacou v Európe. Aktuálne uchováva viac ako 105 tisíc transplantátov, pripravených na použitie a tieto transplantáty vďaka šetrným metódam spracovania patria celosvetovo medzi najkvalitnejšie. CORD BLOOD CENTER úzko spolupracuje s verejnou bankou Eurocord-Slovakia, ktorá vydala  na liečbu už 26 darovaných jednotiek pupočníkovej krvi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *