sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Darovať alebo ponechať pupočníkovú krv pre potrebu dieťa?

Napriek rovnakému predmetu uskladnenia predstavujú verejná a rodinná banka pupočníkovej krvi dva rôzne modely s odlišným cieľom a medicínskym významom. Nedá sa povedať, ktorá možnosť je lepšia alebo horšia, výhodnejšia alebo menej výhodná.

Cieľová skupina a dostupnosť

Základným rozdielom verejnej a rodinnej banky pupočníkovej krvi je cieľová skupina, pre ktorú je pupočníková krv určená, a z toho vyplývajúca jej dostupnosť pre pacienta. Verejná banka je založená na princípe darovania, na základe ktorého sa rodičia vzdávajú pupočníkovej krvi svojho dieťaťa v prospech iného cudzieho človeka. Naopak, rodinná banka umožňuje, aby malo dieťa v prípade potreby k dispozícii vlastnú pupočníkovú krv,  alebo aby bola k dispozícii jeho súrodencom. Rodinná banka tiež umožňuje dieťaťu využiť pupočníkovú krv aj pri rozvíjajúcich sa nových liečebných postupoch, ktoré využívajú vlastné kmeňové bunky (prebiehajúce klinické štúdie).

Typ liečby a ochorenia

Ďalšiu odlišnosť predstavuje typ ochorení, na liečbu ktorých sa pupočníková krv z verejnej či rodinnej banky používa. Typickými príkladmi diagnóz u detských pacientov pri transplantácii pupočníkovou krvou od darcu sú  genetické poruchy krvotvorby, imunity alebo metabolizmu.  Pri transplantácii vlastnou pupočníkovou krvou ide o nádorové ochorenia, získané poruchy krvotvorby alebo poškodenia centrálneho nervového systému.

Výber pupočníkovej krvi do príslušnej banky

Rozdielne kritériá platia aj pre výber a zaradenie pupočníkovej krvi do verejnej a rodinnej banky. Kým pre uskladnenie v rodinnej platia menej náročné kritériá, pretože pri transplantácii vlastnou pupočníkovou krvou (tzv. autotransfúzii) dostáva organizmus „vlastný“ biologický materiál, pre zaradenie pupočníkovej krvi do verejnej banky sú kritériá prísnejšie. Tie vyplývajú z medzinárodných pravidiel celosvetových sietí verejných bánk pupočníkovej krvi, ktoré prísnym  výberom „cudzieho“ materiálu chránia pacienta. Aj preto z odobratej pupočníkovej krvi splní kritériá pre skladovanie v rodinnej banke až 97 %, vo verejnej len 30%.

Limitujúce faktory pre verejnú banku 

Prísne medicínske kritériá spolu s legislatívnymi pravidlami na národnej či európskej úrovni výrazne limitujú možnosti verejnej banky v počte a kvalite odobratej pupočníkovej krvi. Cieľom je mať k dispozícii takú pupočníkovú krv, ktorú by si lekári vybrali pre svojich pacientov, nie mať jej čo najviac.

Verejné zdravotníctvo na Slovensku verejnú banku finančne nepodporuje. Bola vybudovaná zo súkromných zdrojov a z podpory občanov a sponzorov.

K dnešnému dňu splnilo kritériá pre zaradenie do medzinárodnej databázy BMDW (Bone Marrow Worldwide Donors) 1737 jednotiek pupočníkovej krvi v slovenskej verejnej banke. Táto najväčšia celosvetová výmenná sieť vyhodnotila pupočníkovú krv zo slovenskej verejnej banky, už po 4-krát, ako najkvalitnejšiu na svete. Obsahuje totiž najvyšší priemerný počet buniek, čo je najdôležitejší parameter pri vyhľadávaní pupočníkovej krvi pre príjemcu. Ku konkrétnemu pacientovi do celého sveta bola vydaná už 16-krát.

Pre viac informácií:

Viktória Vasilenková
Dynamic Relations 2000 s.r.o.
mobil: + 421 918 467 651
vasilenkova@dynamic.sk
www.dynamic.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *