sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Európa dala prioritu kmeňovým bunkám a pupočníkovej krvi

Kmeňové bunky sú schopné sa takmer neobmedzene deliť a môžu byť kľúčom k liečbe mnohých ochorení a k obnove poškodeného tkaniva. Preto sú čoraz dôležitejšie pri liečbe viacerých ochorení a regenerácii postihnutého organizmu. Európsky parlament 10. septembra prerokovával návrh britskej europoslankyne Mariny Yannakoudakisovej o dobrovoľnom a bezplatnom darcovstve tkanív a buniek. Na plenárnom zasadnutí 11. septembra prijal uznesenie, ktoré navrhuje zvýšiť rezervy kmeňových buniek a pupočníkovej krvi. Uznesenie podporila väčšina europoslancov (551).

Uznesenie zdôrazňuje významný vedecký pokrok dosiahnutý v oblasti pupočníkovej krvi, ktorá predstavuje veľmi sľubnú alternatívu liečby rôznych chorôb, vrátane detských ochorení. Zároveň však upozorňuje na nedostatočné zásoby kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. V súčasnosti sa tieto bunky skladujú len v 1 % z celkového počtu pôrodov v EÚ. Uznesenie preto odporúča posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, aby sa uskladnené jednotky pupočníkovej krvi mohli zaregistrovať do celosvetovej databázy kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a boli dostupné pre každého pacienta, ktorý ich potrebu požaduje. Uznesenie navrhuje, aby každý štát EÚ zriadil aspoň jednu verejnú banku pupočníkovej krvi.

Vzhľadom na vývoj v oblasti uchovávania kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a na prebiehajúce klinické skúšky, zamerané na využitie týchto buniek, požaduje uznesenie aj aktualizáciu stanoviska o etických aspektoch uskladňovania pupočníkovej krvi, ktoré v roku 2004 vydala Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách.

Spolupráca so súkromným sektorom je dôležitá
Podľa uznesenia je rovnako potrebná aj úzka spolupráca medzi verejnými a súkromnými bankami s  pupočníkovou krvou. Europoslankyňa Marina Yannakoudisová poznamenáva, že v niektorých krajinách EÚ model spolupráce už existuje. Tento model funguje aj na Slovensku. Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center, ktorá je v súčasnosti európskou dvojkou, venuje časť svojich príjmov na prevádzku verejnej banky Eurocord-Slovakia. Celkovo od začiatku spustenia verejnej banky dosiahli tieto investície viac ako 2.5 milióna euro.

Je potrebné zvýšiť povedomie o pupočníkovej krvi
Klinické skúšky, pri ktorých sa používajú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na liečbu nehematologických ochorení najmä v oblasti regeneratívnej medicíny, sa v súčasnosti vykonávajú mimo EÚ. Preto uznesenie odporúča podporiť v Európe zvýšenú dostupnosť kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Jedným z krokov by mala byť dôsledná informovanosť budúcich rodičov o všetkých existujúcich možnostiach, spojených s odberom pupočníkovej krvi pri pôrode. Uznesenie hovorí o možnostiach verejného alebo súkromného uskladnenia a teda o odbere pupočníkovej krvi na autológne alebo heterológne účely, respektíve na výskum. Budúcim rodičom treba poskytovať úplné, objektívne a presné informácie o výhodách a nevýhodách jednotlivých bánk pupočníkovej krvi.

Kmeňové bunky sú budúcnosťou medicíny aj Európy
Kmeňové bunky sa na európskom kontinente stali veľkou témou. Európska Komisia vzala na vedomie vyhlásenie Európskeho parlamentu o pupočníkovej krvi a prevzala kontrolu nad implementáciou smerníc o tkanivách a bunkách v jednotlivých členských štátoch. „Kmeňové bunky sú budúcnosťou medicíny aj Európy,“ povedal na margo tejto stratégie slovenský europoslanec a spolupredseda parlamentnej skupiny pre bioetiku v Európskom parlamente MUDr. Miroslav Mikolášik. Jasný je aj jeho názor na uskladnenie pupočníkovej krvi: „Prihováram sa za možnosť mať verejné aj súkromné banky, nech sa ľudia môžu slobodne rozhodnúť. Pri takto rýchlo napredujúcej vede je dôležité, aby mali poistenú nádej pre liečbu rôznych diagnóz.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *