sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Falošný mýtus o využiteľnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi len do určitej hmotnosti dieťaťa

Pupočníková krv obsahuje vzácne kmeňové bunky, ktoré majú veľký liečebný potenciál a ten sa už 20 rokov stále častejšie darí využívať. Pri pôrode ich možno jednoducho a bezbolestne získať a uchovávať po celý život človeka, pričom viacerí rodičia sa stretli s mylným údajom, že počet uchovaných buniek je nedostatočný pre použitie pre dieťa vážiace nad 20 kg. Nebezpečenstvo podliehania tomuto mýtu je v tom, že aj zodpovedne uvažujúci rodič môže začať pochybovať o skutočnom využití v prípade nepriaznivého zdravotného vývoja svojho dieťaťa. Aká je teda objektívna pravda?

Jedným z údajov vo výsledkoch po vyšetrení odberu, ktoré dostáva každý rodič, je aj objem odobratej pupočníkovej krvi. Ten však nie je rozhodujúcim kritériom pre jej použitie. Podstatným údajom je bunkovitosť. Pod týmto pojmom sa rozumie, koľko buniek sa v odobratej pupočníkovej krvi nachádza.  Dlhodobo boli kmeňové bunky z pupočníkovej krvi využívané najmä na obnovu krvotvorby v kostnej dreni (transplantácii kmeňových buniek). Terapia kmeňovými bunkami sa však významne posunula do oblasti liečby neurologických, kardiologických, autoimunitných a iných ochorení. Prebiehajú desiatky klinických štúdií, ktoré sledujú potenciál kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pre regeneráciu rôznych tkanív organizmu, napr. aj klinické štúdie Cord Blood Center Group na Slovensku a v Rumunsku, ktoré sledujú liečebný prínos u detí s detskou mozgovou obrnou po podaní ich vlastných buniek z pupočníkovej krvi.

„Vzhľadom k tomu, že každý druh ochorenia, pri ktorom je možná liečba kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi, si vyžaduje iné množstvo buniek, je koeficient, ktorý sa použije  pre stanovenie maximálnej váhy pacienta, rôzny. Preto sa nedá generalizovať, či konkrétna váha pacienta umožňuje alebo neumožňuje liečbu. Je to posudzované individuálne lekárom pri každom konkrétnom prípade.“ uvádza Dr. Zohdy Hamid, CEO rodinnej banky pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Napríklad v celkovom objeme 91 ml uloženej pupočníkovej krvi sa zistí, že obsahuje 1 460 000 000  buniek. Ak by ich bolo potrebné využiť pri hematoonkologickom ochorení, kedy je funkcia kostnej drene oslabená alebo zničená, je potrebné pacientovi podať väčší počet buniek, aby boli schopné znovu obnoviť jej funkciu. Koeficient v takýchto prípadoch je vyšší ako 2,5 – to znamená, že odporúčané množstvo buniek, ktoré by mali byť podané je minimálne 25 000 000 na kg pacienta. Úloha týchto buniek v regeneratívnej medicíne je iná ako pri spomínanej transplantácii a nie je ich potrebné až také veľké množstvo pre dosiahnutie pozitívneho účinku. V týchto prípadoch sa preto väčšinou používa koeficient 1,0.

Ak z toho istého objemu odobranej pupočníkovej krvi pri uvedenej bunkovitosti (ktorá môže byť samozejme rôzna pri každom individuálnom odbere) na prepočet použijeme koeficient 2,5, tak maximálna váha pacienta, pre ktorého by mohla byť použiteľná, by bola 58,4 kg. Ak by sme zvolili aj vyšší koeficient než je bežne uplatňovaný v regeneratívnej medicíne, napríklad 1,5, maximálna váha pacienta s vyššie uvedenými parametrami pupočníkovej krvi by bola 97,3 kg. Takže tú istú pupočníkovú krv by pri transplantácii použili u pacienta s maximálnou váhou 58,4 kg, ak by ju však mali použiť pri liečbe detskej mozgovej obrny, bolo by to možné aj pre pacienta s váhou 97,3 kg. Tento príklad názorne vysvetľuje rozdiel medzi použitím pupočníkovej krvi na transplantáciu a v regeneratívnej medicíne a zároveň poukazuje na zvyšujúce sa možnosti jej využitia v nadväznosti na postupujúci medicínsky progres. Keď vezmeme do úvahy, že do prebiehajúcich klinických štúdií sú zaradené deti, maximálne akceptovaná váha vysoko prevyšuje bežnú hmotnosť malých pacientov.

Neznamená to však, že pupočníková krv sa nedá použiť, ak má pacient ešte vyššiu váhu ako pri spomínanom príklade. Existujú postupy, ako kmeňové bunky z pupočníkovej krvi kombinovať s kmeňovými bunkami z kostnej drene, prípadne z iných zdrojov. Pri transplantáciách sa to v prípade potreby realizuje bežne. Zároveň sa tiež rozvíjajú metódy na zvýšenie počtu buniek v uchovanej pupočníkovej krvi. Takže kmeňové bunky sa namnožia na taký počet, ktorý pacient a stanovená liečba vyžadujú a vo svete už boli úspešne realizované podania tohto typu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */