sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi pri neurologických poškodeniach

Intenzívny výskum v oblasti kmeňových buniek stále odhaľuje ich nové vlastnosti a potenciál.Prvé štúdie s použitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pri neurologických poruchách sa objavili v roku 2004, odvtedy sa potvrdila bezpečnosť a uskutočniteľnosť jej podania a v súčasnosti prebieha viacero štúdií overujúcich účinnosť takéhoto podania.

V pupočníkovej krvi sa nachádzajú najmä hematopoetické a mezenchymálne kmeňové bunky. Do miesta poškodenia sú po intravenóznom podaní priťahované zápalovými faktormi tzv. chemoatrakcia. Následne sú schopné regenerovať poškodené nervové tkanivo najmä vďaka svojim dvom vlastnostiam: diferenciácii a imunomodulácii.Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi - 1

 

Kým ich schopnosť diferenciácie umožňuje nahradiť poškodené tkanivo, imunomodulačnými schopnosťami znižujú zápalové procesy prítomné pri hypoxických a ischemických poškodeniach
mozgu, ako sú detská mozgová obrna (DMO), hypoxickoischemická encefalopatia, ale aj autizmus a tým dochádza k regenerácii mozgu.
Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi - 2

V minulom roku bola otvorená štúdia, ktorá skúma účinnosť autológnej transplantácie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi u detí s DMO aj na Slovensku. Primárnym cieľom je zlepšenie stavu dieťaťa s DMO, ktoré je sledované pomocou testov hodnotiacich mobilitu a pohybový rozsah pacientov. Do štúdie môžu byť zaradené deti s uloženou autológnou pupočníkovou krvou, ktoré spĺňajú dané kritériá. Prvým deťom už bola pupočníková krv podaná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *