sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Liečba vírusovej encefalitídy spojenej s kognitívnou poruchou pomocou pupočníkovej krvi

V posledných rokoch sa zvyšuje záujem o klinické aplikácie pupočníkovej krvi pri neurologických poruchách. Súčasné klinické štúdie sa zaoberajú detskou mozgovou obrnou, traumatickými poraneniami mozgu, novorodeneckou hypoxicko-ischemickou encefalopatiou, oneskoreným vývojom a ďalšími vývojovými poruchami, napríklad autizmom. Nedávno  v magazíne Journal of Medical Case Reports publikovali úspešnú prípadovú štúdiu, ktorá zdôrazňuje nové potenciálne klinické využitie pupočníkovej krvi pri liečbe  kognitívnych porúch asociovaných s vírusovou encefalitídou.
Na celom svete sa akútna encefalitída vyskytuje u šestnástich detí zo 100 000. Aj napriek súčasnej liečbe antivirotikami, imunomodulačnej liečbe či prevencii resp. kontrole prípadných komplikácií, vyše  80% pacientov, ktorí prežili herpes simplex vírusové ochorenie, spôsobujúce encefalitídu, má trvalé kognitívne či iné neuropsychiatrické následky.
Liečenému pacientovi  vírusovú encefalitídu diagnostikovali v jedenástich rokoch. Napriek rutinnému postupu trpel osem mesiacov po liečbe vážnymi poruchami pokročilých mozgových funkcií – reči, vnímania a myslenia. Stal sa tak úplne závislý na starostlivosti svojich rodičov. Po šiestich alogénnych transplantáciách pupočníkovej krvi, kombinovaných s komplexnou rehabilitačnou terapiou, pacient znovu získal normálnu funkciu reči, vnímania, myslenia, porozumenia a dlhodobej pamäti. Po piatich rokoch sa mu obnovila  schopnosť myslenia, reči a mentálneho vedomia na podobnú úroveň ako pred vypuknutím choroby.
Táto prípadová štúdia naznačuje, že infúzia pupočníkovej krvi v kombinácii s rehabilitáciou by mohla byť potenciálna liečebná metóda pri neuropsychiatrických a neurobehaviorálnych následkoch vírusovej encefalitídy. Potrebné sú však ďalšie klinické štúdie na potvrdenie účinnosti liečby.
Zdroj:
Wan-Zhang Yang et.Al. “Human cord blood-derived mononuclear cell transplantation for viral encephalitis-associated cognitive impairment: a case report” Journal of Medical Case Reports 2013, 7:181

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *