sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Medzinárodné stretnutie odborníkov na transplantácie

V decembri 2010 Eurocord-Slovakia zorganizoval medzinárodné pracovné stretnutie Cord Blood Advisory Board, na ktorom slovenskí odborníci z oblasti transplantácií krvotvorných kmeňových buniek poskytli svojim rumunským kolegom skúsenosti s využitím pupočníkovej krvi. Špecialisti z transplantačnej jednotky detskej kliniky v Bukurešti, ktorá je zameraná najmä na autológne a alogénne príbuzenské transplantácie, si vypočuli podrobnosti o použití pupočníkovej krvi pre detských pacientov na Slovensku i o fungovaní národného verejného registra pupočníkovej krvi.

Príspevok o výhodách i rizikách rôznych zdrojov krvotvorných buniek prednášal vedúci Katedry hematológie a transfuziológie SZU prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. Na jeho slová následne nadviazali primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene v Bratislave MUDr. Júlia Horáková a MUDr. Alica Dzurenková z tej istej kliniky. Informovali o indikáciách transplantácií pupočníkovej krvi u detí. Na svojom pracovisku ich už vykonali päť. Pupočníkovú krv od súrodenca dostali detskí pacienti s chronickou myeloidnou leukémiou, aplastickou anémiou, adenoleukodystrofiou a Blacfanovou-Diamondovou anémiou. Rumunskí odborníci navštívili naše pracovisko aj osobne.

Keďže pupočníková krv je aj bohatý zdroj mezenchýmových kmeňových buniek, ktoré sa už v súčasnosti využívajú na terapeutické účely, so svojím príspevkom vystúpil popredný slovenský odborník, prednosta Združenej tkanivovej banky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, MVDr. Ján Rosocha, CSc. Jeho pracovisko ako jedno z prvých v Európe rozvinulo program prípravy autológnych transplantátov na liečbu širokého spektra kostných defektov a defektov spojivových tkanív. Regeneratívna medicína sa vo všeobecnosti považuje za liečbu budúcnosti a tento príspevok lekárov mimoriadne zaujal.

Ďalšou témou podujatia bol verejný register pupočníkovej krvi na Slovensku, ktorý predstavila jeho koordinátorka Mgr. Marína Polonská. Cieľom bolo informovať rumunských kolegov o legislatívnych podmienkach v rámci EÚ, logistike procesu vyhľadávania vhodnej pupočníkovej krvi, úlohe koordinátorov či o medzinárodnej výmene transplantátov.

Medzinárodné stretnutie sa konalo po prvýkrát a hneď po jeho ukončení prišla požiadavka na ďalšie podujatie, ktoré by sa malo konať už tento rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */