sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Nová liečba môže výrazne pomôcť pacientom s progresívnou systémovou sklerózou

Pacienti s progresívnou systémovou sklerózou v súčasnosti nemajú možnosť účinnej liečby tohto závažného ochorenia. Európska štúdia preto skúmala účinnosť a bezpečnosť liečby vlastnými krvotvornými kmeňovými bunkami v praxi. Pacienti, ktorí chcú podstúpiť transplantáciu, už nepotrebujú darcu.

Systémová skleróza postihuje najmä kožu, tráviacu sústavu, pľúca, srdce a obličky. Pacienti trpia nízkou kvalitou života s častou invaliditou, ktorá vedie k vysokej úmrtnosti. Výsledky európskej štúdie dokazujú, že pacientom by mohla výrazne pomôcť nová liečba vlastnými krvotvornými kmeňovými bunkami. Transplantácia je účinnou terapeutickou stratégiou pri liečbe systémovej sklerózy.

Krvotvorné kmeňové bunky sa dajú získať aj od darcu (alogénna transplantácia). Vyhľadávanie darcu môže byť komplikované a pacient bunky nemusí prijať. Môže vzniknúť reakcia štepu proti hostiteľovi, čo pacienta výrazne ohrozí na živote. Transplantácia vlastných krvotvorných kmeňových buniek (autológna) nespôsobuje komplikácie s prijatím buniek a znamená vyššiu mieru prežitia.

V prípade, ak je indikovaná transplantácia vlastných krvotvorných kmeňových buniek, môže byť použitá aj pupočníková krv. Bunky pupočníkovej krvi sú mladé, nezaťažené vplyvmi prostredia a sú ihneď k dispozícii.

Nová štúdia Európskej spoločnosti pre transplantáciu krvi a drene (European Society for Blood and Marrow Transplantation) zisťovala účinnosť a bezpečnosť transplantácie vlastných krvotvorných kmeňových buniek. Do výskumu sa zapojilo 80 dospelých pacientov so systémovou sklerózou. Transplantáciu vlastných buniek podstúpili od decembra 2012 do februára 2016. Skúmalo sa najmä prežívanie pacientov bez progresie ochorenia (sekundárne koncové ukazovatele boli celkové prežívanie, mortalita bez relapsu a výskyt progresie).

Liečba vlastnými krvotvornými kmeňovými bunkami sa v praxi ukázala ako účinná. Znamená to nádej pre pacientov so systémovou sklerózou.

Zdroj:

https://www.haematologica.org/article/view/9613

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5087809/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */