sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Nová nádej pre dospelých pacientov s akútnou leukémiou

Pupočníkovou krvou už moderná medicína lieči nielen detských pacientov, ale aj dospelých. Jej využitie sa rozširuje vďaka viacerým priaznivým faktorom – jednoduchý odber, okamžitá dostupnosť, neohrozenie darcov a znížené riziko výskytu nežiaducich účinkov, akým je reakcia štepu proti hostiteľovi. U dospelých pacientov však tento spôsob liečby stále limituje nízky počet jadrových buniek obsiahnutých v každej jednotke pupočníkovej krvi a riziko oneskorenej či nedostatočnej obnovy neutrofilov a krvných doštičiek.

Priama transplantácia kmeňových buniek z pupočníkovej krvi do kosti (IB-CBT) je jedna z možností, ako zlepšiť uchytenie krvotvorných kmeňových buniek v tele hostiteľa a ich terapeutický účinok.

Pri IB-CBT transplantácii je miera uchytenia buniek v hostiteľovom tele vysoká a výskyt akútnej reakcie štepu proti hostiteľovi je minimálny. Navyše sa včas a vo veľkom množstve obnovujú krvné doštičky. Veľmi sľubný aspekt je aj nízke riziko relapsu (obnovenia sa alebo zhoršenia príznakov choroby)  pri tejto transplantácii. Súčasné údaje naznačujú, že priame podanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi do kostnej drene uľahčuje ich správnu proliferačnú (deliacu) aktivitu. Ďalší prínos je následné zlepšenie migrácie kmeňových buniek do vzdialených miest v kostnej dreni. Tieto účinky aspoň čiastočne vysvetľujú zrýchlenú hematopoetickú obnovu pozorovanú po IB-CBT.

Podľa profesora Rochu (Eurocord) môže tento spôsob transplantácie znížiť celkové náklady na transplantáciu.

Navyše profesor Frassoni z Centro Cellule Staminali e Terapia Cellulare (Centrum kmeňových buniek a bunkovej terapie) z nemocnice San Martino v talianskom Janove dodáva: „Vhodná jednotka pupočníkovej krvi sa našla takmer pre každého pacienta, ktorý ju potreboval. Preto IB-CBT zvyšuje možnosť vykonať transplantáciu pri každom pacientovi, pre ktorého tento postup predstavuje jedinú možnosť dlhodobého prežitia.“

Zdroje:
Francesco Frassoni et. al “The intra-bone marrow injection of cord blood cells extends the possibility of transplantation to the majority of patients with malignant hematopoietic diseases” Best Practice & Research Clinical Haematology 2010

Cecilia Marini et.al. “Intrabone Transplant of Cord Blood Stem Cells Establishes a Local Engraftment Store: A Functional PET/FDG Study” Journal of Biomedicine and Biotechnology 2012.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */