sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Počet jednotiek pupočníkovej krvi v slovenskej verejnej banke stúpa

Eurocord-Slovakia zaradil do medzinárodnej databázy BMDW ku koncu roka 2010 už 1510 jednotiek pupočníkovej krvi, ktoré tak sprístupnil pacientom na celom svete.

Medzinárodná databáza BMDW združuje 44 národných registrov pupočníkovej krvi v 26 krajinách. Spolu disponuje viac ako 450 000 jednotkami pupočníkovej krvi, ktoré sú dostupné celosvetovo. Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi pomáhajú pacientom pri vážnych ochoreniach formou transplantácie s vysokým percentom úspešnosti.

Verejná a súkromná banka pupočníkovej krvi

Eurocord-Slovakia pôsobí ako zmiešaná banka pupočníkovej krvi. Budúce matky majú možnosť rozhodnúť sa pre uskladnenie vlastnej pupočníkovej krvi alebo ju darovať do verejnej banky. Obe alternatívy majú dnes význam a vhodne sa dopĺňajú. Výhodou privátneho uskladnenia pupočníkovej krvi je jej možné použitie aj pre súrodenca, a to v prípade zhody tkanivových znakov. Vo svete prevláda uskladnenie vlastnej pupočníkovej krvi a taktiež transplantácie vlastných krvotvorných kmeňových  buniek. Rovnaký trend možno sledovať aj na Slovensku.

Slovenská pupočníková krv pomáha doma aj vo svete 

O využiteľnosti pupočníkovej krvi svedčí skutočnosť, že krv zo slovenskej banky Eurocord-Slovakia bola použitá na liečbu už 9 pacientov. V siedmich prípadoch išlo o darované odbery pupočníkovej krvi pre zahraničných pacientov a jeden použitý transplantát bol pre súrodenca. Doteraz najznámejší prípad je úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri liečbe detského pacienta s nádorom mozgu (meduloblastóm). Liečba prebehla na Slovensku a naši lekári si tak môžu pripísať prvé použitie vlastnej pupočníkovej krvi v Európe.

Ako sa odoberá pupočníková krv?

Budúce matky sa rozhodujú, či si nechajú odobrať a privátne uskladniť pupočníkovú krv, alebo ju darujú. Odber je bezbolestný a uskutočňuje ho pôrodník. Pupočníková krv sa zamrazuje a uskladňuje v špeciálnych podmienkach, aby bola vždy plne k dispozícii v prípade potreby využitia.

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek Eurocord-Slovakia vznikol v roku 1997 ako občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je realizácia, propagácia a koordinácia aktivít vedúcich k využitiu kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na liečbu a výskum. Eurocord-Slovakia rozvíja verejnú banku  darovanej pupočníkovej krvi, ktorú získava od dobrovoľných darkýň. Je členom medzinárodnej výmennej siete Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW. Taktiež na vlastné náklady pripravuje transplantáty z pupočníkovej krvi určené na indikovanú súrodeneckú transplantáciu. Od roku 2001 Eurocord-Slovakia zabezpečuje odber, spracovanie, zamrazenie a dlhodobé uskladnenie pupočníkovej krvi pre vlastnú potrebu dieťaťa. Eurocord-Slovakia vykonáva svoju činnosť na základe povolení Ministerstva zdravotníctva SR. Viac informácií o spoločnosti sa dozviete na webovej stránke www.eurocord.sk

Kontakt:

Ing. Jana Tavačová
Key Account manažér
Kubus PRO, s. r. o, Stredná 21, 821 04 Bratislava
Tel.: +421-2-6345 1938
Fax.: +421-2-6345 1938
Mob.: +421 903 556 899
E-mail: tavacova@agenturakubus.sk
www.agenturakubus.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */