sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pokroky vo využívaní pupočníkovej krvi pri liečbe vybraných ochorení

Výskum a pokroky v oblasti liečebných postupov využívajúcich pupočníkovú krv stále napredujú. Prinášame prehľad o novinkách pri liečbe vybraných ochorení.

 Hematologické a onkologické ochorenia

  • Nová stratégia liečby rakoviny – pupočníková krv je bohatým zdrojom NK (natural killer) buniek. V periférnej krvi (krv, ktorá cirkuluje po celom tele) tvoria NK bunky 10 % lymfocytov, v pupočníkovej krvi až 30 %. NK bunky sú „prirodzení zabijaci“ rakovinových buniek a zohrávajú kľúčovú úlohu v protirakovinovej imunite. Imunoterapia založená na použití NK buniek pupočníkovej krvi dosahuje priaznivé výsledky, čo je predpokladom jej efektívneho využitia pri liečbe malignít.1, 2 Klinické štúdie v tejto oblasti naďalej prebiehajú v USA, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku.3,4 
  • Nové technológie množenia krvotvorných kmeňových buniek v niektorých prípadoch obsahuje jednotka pupočníkovej krvi menší počet buniek, ako je na liečbu potrebné. Nové technológie množenia umožňujú použitie pupočníkovej krvi aj s menším počtom buniek, čím podporujú jej širšie využitie. Pomnožené krvotvorné kmeňové bunky pupočníkovej krvi už boli v rámci klinických štúdií úspešne využité pri liečbe pacientov trpiacich leukémiami alebo myelodysplastickým syndrómom.5-7  

Neurologické ochorenia

V posledných rokoch sa dostáva do popredia výskum použitia pupočníkovej krvi v oblasti regeneratívnej medicíny, najmä pri liečbe neurologických ochorení. Prebiehajú desiatky klinických štúdií, ktoré overujú jej potenciál pri liečbe ochorení ako detská mozgová obrna, hypoxické poškodenie mozgu či poranenie miechy. Pupočníková krv sa ukazuje ako vhodná terapia aj pri liečbe pacientov po cievnej mozgovej príhode.

Pupočníkovú krv na liečbu pacientov po cievnej mozgovej príhode poskytla aj naša banka pupočníkovej krvi. V príbehoch úspešnej liečby na našej stránke nájdete príbehy pacientov, ktorým pupočníková krv pomohla pri liečbe následkov tohto ochorenia.

 Kardiovaskulárne ochorenia

Kmeňové bunky pupočníkovej krvi majú tiež potenciál regenerovať poškodené tkanivo srdca po infarkte myokardu, ktorý patrí k najčastejším príčinám smrti u dospelých.8,9

 Použitie pupočníkovej krvi prispelo k záchrane života a zlepšeniu zdravia tisícom pacientov a perspektíva jej využitia neustále narastá. 

Zdroje:

1 Zhao, X., Cai, L., Hu, Y., & Wang, H. (2020). Cord-Blood Natural Killer Cell-Based Immunotherapy for Cancer. Frontiers in immunology, 11, 584099.
2 Chantal Reina-Ortiz, Michael Constantinides, Alexis Fayd-Herbe-de-Maudave et al. (2021) Expanded NK cells from umbilical cord blood and adult peripheral blood combined with daratumumab are effective
against tumor cells from multiple myeloma patients, OncoImmunology, 10:1
3 Natural Killer-cell Therapy for Acute Myeloid Leukemia (NK4AML) [online]. Cit. 2021-11-22. Dostupné na internete: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04347616
4 A Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of oNKord® in Subjects With Acute Myeloid Leukemia Cit. 2021-11-22. Dostupné na internete: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04632316
5 Elizabeth J. Shpall, Katayoun Rezvani; Cord blood expansion has arrived. Blood 2021; 138 (16): 1381–1382.
6 de Koning, C., Tao, W., Lacna, A. et al. Lymphoid and myeloid immune cell reconstitution after nicotinamide-expanded cord blood transplantation. Bone Marrow Transplant 56, 2826–2833 (2021).
7 Transplantation of NiCord®, Umbilical Cord Blood-derived Ex Vivo Expanded Cells, in Patients With HM [online]. Cit. 2021-11-22. Dostupné na internete: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01816230
8 Kindwall-Keller, T. L., & Ballen, K. K. (2020). Umbilical cord blood: The promise and the uncertainty. Stem Cells Translational Medicine, 9(10), 1153-1162.
9 Allan, D. S. (2020). Using umbilical cord blood for regenerative therapy: Proof or promise?. Stem Cells, 38(5), 590-595.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */