sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Prevencia a liečba detskej mozgovej obrny bunkami pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

Mozog potrebuje na správne fungovanie adekvátny prietok krvi, pri jeho nedostatočnom prekrvení dochádza k poškodeniu mozgových buniek.  Znížený prietok krvi a prísun kyslíka do mozgu pri pôrode je príčinou hypoxicko-ischemickej encefalopatie (HIE) u novorodencov. Väčšina detí s HIE má závažné komplikácie, ktorými sú najmä detská mozgová obrna, ale často aj mentálne postihnutie, strata sluchu alebo epilepsia.

Aktuálne jediná odporúčaná metóda liečby novorodencov s HIE je terapeutická hypotermia (terapeutické zníženie telesnej teploty pod 36 °C). Vplyvom nízkej teploty sa zníži spotreba kyslíka a glukózy mozgom dieťatka, čo redukuje mieru poškodenia mozgových buniek. Klesajúca miera úmrtnosti preukázala účinnosť terapeutickej hypotermie, stále sa však u viac ako polovice dojčiat vyvinie detská mozgová obrna. Jej liečba je aj napriek pokrokom v medicíne problematická a súčasné liečebné metódy nie sú dostačujúce. Kmeňové bunky sú sľubnou terapeutickou alternatívou.

Kmeňové bunky pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka predstavujú novú stratégiu liečby poškodenia mozgu detí po pôrode

V mnohých klinických štúdiách liečby HIE sa výskumníci zamerali na použitie kmeňových buniek vlastnej  pupočníkovej krvi. Tieto bunky poskytujú ochranu pred zápalom, odumieraním buniek, oxidačným stresom, majú protizápalový účinok, zlepšujú regeneráciu a imunitnú reguláciu. Nie je ich potrebné kultivovať a môžu sa podávať okamžite a bezpečne.

Na základe výsledkov viacerých klinických štúdií na pracoviskách v USA a v Japonsku sa ukázala liečba HIE kmeňovými bunkami pupočníkovej krvi ako uskutočniteľná a bezpečná. U predčasne narodených detí sa vlastné kmeňové bunky pupočníkovej krvi použili aj s cieľom zabrániť rozvoju komplikácií súvisiacich s nedonosením. V štúdii, ktorá prebiehala v Južnej Kórei bola vlastná pupočníková krv použitá pri liečbe 20 detí s detskou mozgovou obrnou, pričom 14 z nich vykazovalo zlepšenie. Vo veľkej štúdii na Duke University v USA, ktorá zahŕňala 63 detí bolo zistené, že infúzia vlastnej pupočníkovej krvi zlepšuje motorické funkcie pacientov s detskou mozgovou obrnou.

Z každých 1 000 narodených detí s nedostatočným prísunom kyslíka je po použití samotnej terapeutickej hypotermie pozorovaný normálny vývin u 400 detí. V prípade kombinácie terapeutickej hypotermie a kmeňových buniek vlastnej pupočníkovej krvi je normálny vývin pozorovaný až u 700 takýchto detí. Ide o pozoruhodný rozdiel. Znamená to, že terapeutická hypotermia môže zachrániť 400 detí, ale u 600 sa stále pravdepodobne rozvinie detská mozgová obrna. Kmeňové bunky pupočníkovej krvi majú potenciál zabrániť vzniku detskej mozgovej obrny až u 300 z týchto 600 pacientov.

Kmeňové bunky je možné izolovať aj z tkaniva pupočnej šnúry, pričom stačí len malý 1 cm kúsok jej tkaniva. Na rozdiel od pupočníkovej krvi sa dá z tkaniva pupočníka získať dostatok buniek aj u predčasne narodených detí. Vlastné kmeňové bunky tkaniva pupočníka je však problematické použiť na liečbu počas prvých dní života novorodenca, pretože ich kultivácia a následná kontrola kvality si vyžaduje určitý čas. Vedci v Číne pozorovali u pacientov s HIE po podaní kmeňových buniek tkaniva pupočníka výrazné zlepšenie neurologických funkcii, kognitívnych schopností a emocionálnych reakcii.

Zatiaľ čo terapeutická hypotermia je schválená iba pre zrelé deti narodené po 36. týždni tehotenstva, kmeňové bunky tkaniva pupočníka majú potenciál liečiť aj predčasne narodené deti. Ak sa preukáže účinnosť použitia buniek pupočníkovej krvi v kombinácii s terapeutickou hypotermiou, môže byť prospešná aj samotné použitie buniek. Deti narodené v 34. týždni tehotenstva, ktoré nemôžu byť liečené terapeutickou hypotermiou, môžu byť liečené kmeňovými bunkami pupočníkovej krvi. V prípade odberu menšieho množstva pupočníkovej krvi je možnosť využitia kmeňových buniek tkaniva pupočníka.

Použitie pupočníkovej krvi na regeneratívnu medicínu v Japonsku

Japonská spoločnosť pre prevenciu detskej mozgovej obrny pracuje na podpore terapie kmeňovými bunkami pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka v spolupráci so zdravotníckymi centrami v Japonsku. Ide o nový prístup k liečbe príčiny a prevencii budúceho rozvoja detskej mozgovej obrny. Výskumníci z Kochi University začali podávať vlastnú pupočníkovú krv uskladnenú v rodinnej banke aj detským pacientom s už rozvinutou detskou mozgovou obrnou. Pri liečbe HIE je potrebné vyvinúť kombinovanú terapiu kmeňovými bunkami pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka, ktorá využíva ich jednotlivé vlastnosti.

Zdroj:

Shintaku H. Prevention and treatment of cerebral palsy with cord blood stem cells and cord-derived mesenchymal stem cells. Neural Regen Res. 2021;16(4):672-673. doi:10.4103/1673-5374.293139

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *