sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Prevratná vedecká štúdia s použitím kmeňových buniek novorodenca v terapii detskej mozgovej príhody

Najväčšia banka kmeňových buniek na svete, ktorá uchováva bunky novorodencov, zahájila klinickú štúdiu zameranú na použitie vlastných kmeňových buniek novorodenca v terapii cievnej mozgovej príhody (CMP) vznikajúcej pred pôrodom, počas pôrodu alebo krátko po pôrode. Základnou hypotézou štúdie je, že vlastné kmeňové bunky novorodenca pomôžu napraviť poškodenie mozgu, ku ktorému došlo následkom mozgovej príhody.

Podľa americkej asociácie pre náhle cievne mozgové príhody, mŕtvica postihuje v USA jedno z 3 500 živonarodených detí a je jednou z hlavných príčin úmrtí detí vo veku 1 až 19 rokov. Až 60% detí, ktoré prežili CMP v období pôrodu má trvalé neurologické poškodenie. Najčastejšie ide o detskú mozgovú obrnu a čiastočné alebo úplné ochrnutie jednej strany tela. Okrem toho sa detská CMP spája s dlhodobými zdravotnými ťažkosťami ako je epilepsia, obmedzenie hybnosti svalstva a problémy s ovládaním močového mechúra.

„Je nevyhnutné vyvinúť nové spôsoby terapie detskej mozgovej príhody, nakoľko jej výskyt narastá,“ povedal doktor James Baumgartner, detský neurochirurg a hlavný výskumník štúdie. Rizikové faktory, symptómy, výskyt a liečba mozgovej príhody u detí sú odlišné ako u dospelých. Ďalší výskum je potrebný pre lepšie pochopenie unikátnych aspektov diagnostiky a najmä liečby mozgovej príhody u detí.

Štúdia bude prebiehať na Floride v detskej nemocnici Florida Hospital for Children. Jej úlohou je vyskúšať vlastné kmeňové bunky novorodenca v terapii detskej mozgovej príhody a následne posúdiť bezpečnosť liečby a mieru zlepšenia klinického stavu vplyvom tejto liečby. Do štúdie bude zahrnutých 10 detí vo veku od 6 týždňov do 6 rokov, ktoré prekonali CMP pred narodením alebo tesne po ňom, a ktorým bola pri narodení odobratá a spracovaná pupočníková krv. Vybratí pacienti sa najprv podrobia základným neurologickým vyšetreniam vrátane zhotovenia snímok mozgu, ďalej sa bude hodnotiť epilepsia, nervové impulzy a schopnosť kontroly močového mechúra, čo pomôže stanoviť závažnosť klinického stavu pred začatím liečby. Následne pacienti dostanú jednorazovú infúziu vlastných kmeňových buniek a budú znovu vyšetrovaní po 6 a 12 mesiacoch.

„Naše Združenie rodín postihnutých mozgovou obrnou sleduje výskum kmeňových buniek a to, aký vplyv môže mať ich použitie na deti narodené s detskou mozgovou obrnou, či už je spôsobená mŕtvicou, ktorá vznikla pri pôrode alebo iným poškodením mozgu. Tieto klinické štúdie sú veľmi dôležité pre zlepšenie života detí s neurologickým postihnutím, “ povedala Janice Godwin, výkonná riaditeľka združenia.

Predbežné výsledky štúdie by mali byť k dispozícii za menej ako tri roky od prvotného vyšetrenia a podania infúzie pupočníkovej krvi vybratým desiatim detským pacientom.

 

Zdroj: www.prnewswire.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *