sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Tkanivo pupočníka – šanca pre deti s detskou mozgovou obrnou

Pojem „mezenchymálne kmeňové bunky“ prvýkrát spomenul Dr. Caplan, profesor biológie a riaditeľ  Skeletal Research Center v Case Western, koncom 80-tych rokov ako reakciu na vtedajšiu dogmu, že „dospelé zvieratá majú iba krvotvorné kmeňové bunky a nemajú žiadne iné kmeňové bunky vo svojich orgánoch“. Záujem výskumníkov o túto tému sa postupne zvyšoval.

Prostredníctvom laboratórnych skúmaní vedci identifikovali zdroje a jedinečné biologické vlastnosti mezenchymálnych kmeňových buniek a ich klinické využitie. V súčasnosti prechádza predklinická fáza na klinickú, pričom bezpečnosť a terapeutickú účinnosť mezenchymálnych kmeňových buniek skúma vyše 350 klinických štúdií.1 Tkanivo pupočníka by sa mohlo stať jedným z preferovaných zdrojov mezenchymálnych kmeňových buniek pre klinické použitie.

Nedávno bola zverejnená prvá prípadová štúdia o 5-ročnom dievčatku s detskou mozgovou obrnou, ktorú liečili mezenchymálnymi kmeňovými bunkami z tkaniva pupočníka.

Mozgová obrna je skupina závažných porúch, ktoré vznikajú  počas  vývinu plodu alebo u novorodencov a spôsobuje ťažkú poruchu vo vývoji pohybového aparátu, často v kombinácii s poruchami vo vnímaní, poznávaní, rozprávaní či v správaní. Pri deťoch vo veku 3-10 rokov sa vyskytuje u dvoch až štyroch detí z tisíc.

Výsledky konvenčnej liečby detskej mozgovej obrny sú obmedzené, najmä v závažných prípadoch. Terapia kmeňovými bunkami sa stáva novým prístupom, ktorého cieľom je podpora neuroprotekcie, neuroregenerácie a regeneračných procesov.

Za jeden a pol roka dievčatko dostalo sedem infúzií s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami z tkaniva pupočníka svojej mladšej sestry. Počas terapie len raz prekonalo dočasnú horúčku, avšak bez nutnosti ďalšej liečby. Výsledky po 28 mesiacoch ukázali zlepšenie v hrubej motorike, zvýšenie fyzickej sily, upravenie reči, lepšie porozumenie a rovnako aj zvýšenie imunity.

Napriek tomu, že výsledky tejto prípadovej štúdie naznačujú, že infúzia s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami je bezpečný a efektívny spôsob liečby detskej mozgovej obrny, sú potrebné ďalšie dlhodobé a rozsiahlejšie štúdie, ktoré potvrdia prvotné zistenia.

Poznámka:
1. www.clinicaltrials.gov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */