sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Transplantácia expandovaných hematopoetických kmeňových buniek pupočníkovej krvi u pacientov trpiacich hematologickými malignitami

Hematologické malignity sú nádorové ochorenia krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému, ako sú napríklad leukémie alebo lymfómy. Transplantácia krvotvorných buniek je pri liečbe týchto ochorení často jediným možným riešením. Tieto bunky sa okrem kostnej drene nachádzajú aj v pupočníkovej krvi.

Medzi výhody transplantácie hematopoetických (krvotvorných) kmeňových buniek pupočníkovej krvi patrí najmä nízka miera relapsu ochorení a nízke riziko vzniku reakcie štepu proti hostiteľovi. Reakcia štepu proti hostiteľovi nazývaná aj graft versus host disease (GvHD), je veľmi nežiadúca a závažná komplikácia, ktorá môže vzniknúť po transplantácii krvotvorných kmeňových buniek. Je spôsobená bunkami imunitného systému transplantátu darcu, ktoré bojujú proti bunkám pacienta. Táto reakcia je veľmi nebezpečná a môže končiť fatálne.

V niektorých prípadoch sa však môže stať, že vhodná jednotka pupočníkovej krvi pre konkrétneho pacienta obsahuje menší počet krvotvorných kmeňových buniek ako je potrebné. Na vývoj technológií, pomocou ktorých by bola možnosť expanzie (množenia) krvotvorných kmeňových buniek pupočníkovej krvi sa už vyvinulo značné úsilie. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať bezpečnosť a uskutočniteľnosť transplantácie UM171 expandovaných krvotvorných kmeňových buniek pupočníkovej krvi u pacientov s hematologickými malignitami, pre ktorých nebolo možné nájsť vhodného darcu.

Štúdia dokazujúca bezpečnosť podania UM171 expandovanej pupočníkovej krvi
Táto jednoramenná otvorená štúdia bezpečnosti a uskutočniteľnosti fázy 1-2 bola vykonávaná v dvoch nemocniciach v Kanade. Štúdia mala dve časti. V prvej časti dostávali pacienti dve jednotky pupočníkovej krvi (jednu expandovanú a jednu nemanipulovanú pupočníkovú krv), kým sa nepreukázalo prihojenie expandovaného štepu. Prihojenie štepu je proces, kedy sa transplantované krvotvorné kmeňové bunky usídlia v kostnej dreni a začnú vytvárať zdravé krvinky. Ihneď potom, ako sa potvrdilo, že štep sa prihojil, bola zahájená druhá časť štúdie.

V tejto časti bola pacientom podaná iba jedna jednotka, a to už expandovanej pupočníkovej krvi. Kritériá na zapojenie sa do štúdie boli: vek pacienta 3 – 64 rokov, hmotnosť minimálne 12 kg a hematologická malignita s indikáciou na alogénnu transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.

Štúdie sa zúčastnili dve klinické pracoviská. Tieto pracoviská boli iba pre dospelých pacientov, pediatrickí pacienti (vo veku <18 rokov) nakoniec do štúdie zahrnutí neboli. Primárnymi cieľovými ukazovateľmi štúdie boli najmä uskutočniteľnosť expanzie hematopoetických kmeňových buniek pupočníkovej krvi, bezpečnosť transplantácie a minimálne množstvo buniek jednotky pupočníkovej krvi pred expanziou. Táto štúdia bola zaregistrovaná na stránke ClinicalTrials.gov pod číslom NCT02668315 a úspešne ukončená.

Výsledky štúdie
Medzi 17. februárom 2016 a 11. novembrom 2018 bolo do prvej časti štúdie zaradených 27 pacientov, z ktorých štyria dostali z bezpečnostných dôvodov dve jednotky pupočníkovej krvi. 23 pacientov bolo následne zaradených do druhej časti štúdie. V druhej časti boli 22 pacientom transplantované bunky už iba jednej expandovanej jednotky. Minimálne množstvo CD34 pozitívnych buniek (zodpovedných za krvotvorbu) jednej jednotky pupočníkovej krvi po rozmrazení, ktoré umožnilo rýchle prihojenie štepu po expanzii, bolo 0,52 x 105. Úspešnosť expanzie bola 96% – pomocou UM171 sa podarilo namnožiť 26 z 27 jednotiek pupočníkovej krvi. Nevyskytli sa žiadne neočakávané nežiaduce udalosti. Jeden z 22 pacientov, bohužiaľ, podľahol ochoreniu.

Preukázalo sa, že expanzia krvotvorných kmeňových buniek pupočníkovej krvi je uskutočniteľná, bezpečná a umožňuje použitie aj malých jednotiek pupočníkovej krvi z hľadiska počtu buniek, navyše úplne bez komplikácií v súvislosti s prihojením štepu.

Expanzia buniek pupočníkovej krvi je spôsob ako eliminovať nevýhody transplantácií krvotvorných buniek pupočníkovej krvi pri zachovaní obrovskej výhody nízkeho rizika chronickej GVHD a relapsu ochorenia.

Zdroj: https://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026(19)30202-9/fulltext

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *