sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Unikátna štúdia na liečbu detskej mozgovej obrny (už aj) pre slovenských pacientov

Desaťročná história rodinnej banky pupočníkovej krvi na Slovensku sa môže pochváliť mnohými úspechmi. Jedným z posledných je príprava 1. klinickej štúdie, ktorá sleduje účinky podania vlastnej pupočníkovej krvi pri detskej mozgovej obrne.

Obdobné štúdie sa doteraz realizovali prevažne v USA a Nemecku, avšak šancu na progres v liečbe tejto neliečiteľnej diagnózy budú mať už aj slovenskí pacienti. Predpokladaný termín otvorenia štúdie je naplánovaný na 3. štvrťrok 2012.

Počas svojej desaťročnej histórie umožnila rodinná banka realizovať odbery pupočníkovej krvi v každej pôrodnici na Slovensku. Počet slovenských detí, ktoré majú uskladnenú pupočníkovú krv, sa tak k dnešnému dňu vyšplhal na viac ako 40 000.  Zavedenie novej techniky odberu umožnilo zvýšiť počet odobraných buniek priemerne o 30%.

Rodinná banka  pupočníkovej krvi svojim klientom poskytuje aj benefit v podobe Programu podpory pri transplantácii vlastnej pupočníkovej krvi. Služba obsahuje úhradu nákladov na liečbu až do výšky 155 000 eur a jednorazovú podporu vo výške 30 000 eur na úhradu životných nákladov spojených s liečbou. V takomto rozsahu ponúka podporný program ako jediná v Európe.

Jedným z prvých úspechov rodinnej banky bolo v roku 2004 vydanie vlastnej pupočníkovej krvi na liečbu niekoľkomesačného chlapčeka s nádorom mozgu (meduloblastóm), ktorý je dnes zdravý. Išlo o 1. prípad liečby vlastnou pupočníkovou krvou v Európe.  Situácia s vydaním vlastnej pupočníkovej krvi sa zopakovala aj minulý rok v lete. Tento krát na liečbu detskej mozgovej obrny u 2-ročného slovenského  chlapčeka. Zákrok prebehol v USA. Pre Slovensko to ale znamenalo vôbec  1. vydanie pupočníkovej krvi na liečbu v oblasti regeneratívnej medicíny.

Rodinná banka pupočníkovej krvi na Slovensku má aj výrazný verejnoprospešný rozmer. Od začiatku svojej činnosti podporuje verejnú banku pupočníkovej krvi. Buduje sieť kvalifikovaných odborníkov na odber vrátane pravidelných školení a tréningov, zabezpečuje logistiku a prevoz darovanej krvi do laboratórií na spracovanie. V prípade indikácie pacienta lekárom sprostredkúva odber pupočníkovej krvi novorodenca na liečbu staršieho súrodenca, ide o  tzv. súrodenecké odbery.

Rodinná banka umožňuje, aby malo dieťa v prípade potreby k dispozícii vlastnú pupočníkovú krv, alebo aby bola k dispozícii pre súrodenca. Najnovšie poznatky smerujú k rozšíreniu rodinného použitia takto uskladnenej pupočníkovej krvi aj pre matku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *