sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Vlastná pupočníková krvi pri chronickom pľúcnom ochorení novorodencov

Aj keď neonatológia je dnes už na vysokej úrovni, u niektorých predčasne narodených detí dochádza k vzniku chronických pľúcnych zmien, čo vedie k chronickému pľúcnemu ochoreniu novorodencov – bronchopulmonálnej dysplázii.

Bronchopulmonálna dysplázia je najčastejšie chronické pľúcne ochorenie včasného detského veku. Vyskytuje sa takmer výlučne  u predčasne narodených detí, ktoré vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu a liečbu vysokokoncentrovaným kyslíkom. Medicína stále nemá účinnú prevenciu voči tomuto ochoreniu.

Zníženie počtu kmeňových buniek z dôvodu predčasného pôrodu sa považuje za jeden z hlavných faktorov vzniku tohto ochorenia. Predklinické a klinické štúdie s malým počtom pacientov už preukázali účinnosť a bezpečnosť kmeňových buniek pri liečbe a prevencii poškodenia pľúc. Účelom novej štúdie je zistiť účinky infúzie mononukleárnych buniek vlastnej pupočníkovej krvi novorodencov na prevenciu tohto ochorenia u detí narodených pred 28. týždňom tehotenstva.  

Bronchopulmonálna dysplázia

Predčasný pôrod je vo svete významne rastúci zdravotný problém a postihuje 5 – 18 % novorodencov. Bronchopulmonálna dysplázia je závažná komplikácia spôsobujúca  dlhodobé následky. Vyskytuje sa až  v 68 % prípadov extrémne nezrelých novorodencov.  Vzhľadom na súčasnú úroveň intenzívnej starostlivosti úmrtnosť týchto detí klesla. Aj napriek tomu však mnoho z nich trpí doživotným postihnutím vrátane dlhodobej závislosti od kyslíkovej terapie, astmy a opakovanej hospitalizácie v dôsledku zápalu pľúc, dokonca aj v rozvinutých krajinách. Aj napriek pokrokom v medicíne, stále nie je dostupná dostatočne účinná liečba tohto ochorenia.

Prečo práve vlastná pupočníková krv

Pupočníková krv je bohatá na kmeňové a progenitorové bunky, ktoré sú schopné sebaobnovy, majú tiež potenciál diferencovať sa na rôzne typy buniek. Je to vhodný a bezpečný zdroj kmeňových buniek, ktoré môžu zabezpečiť regeneráciu nedostatočne vyvinutého pľúcneho tkaniva u detí s bronchopulmonálnou dyspláziou.  

Štúdie na zvieratách preukázali priaznivé účinky infúzie kmeňových buniek pupočníkovej krvi pri prevencii a liečbe poškodenia pľúc, vrátane bronchopulmonálnej dysplázie. Dôkazy z niekoľkých klinických štúdií preukázali bezpečnosť a uskutočniteľnosť podania vlastnej pupočníkovej krvi aj u novorodencov.

Na základe týchto zistení sa autori štúdie pokúsili objasniť účinky infúzie mononukleárnych buniek  vlastnej pupočníkovej krvi pri prevencii bronchopulmonálnej dysplázie už v roku 2009. V tejto prvej štúdii bola preukázaná bezpečnosť a uskutočniteľnosť infúzie u predčasne narodených detí.*

Cieľom novej štúdie je uskutočniť rozsiahle multicentrické zaslepené klinické skúšanie na vyhodnotenie účinnosti infúzie mononukleárnych buniek pupočníkovej krvi pri prevencii bronchopulmonálnej dysplázie. Do štúdie bude zapojených 200 predčasne narodených novorodencov, ktorí budú náhodne rozdelení do 2 skupín. Prvej skupine sa podajú mononukleárne bunky vlastnej pupočníkovej krvi a druhá skupina bude kontrolná. Výsledky poskytnú cenné klinické údaje, ktoré budú slúžiť ako odporúčania pri liečbe bronchopulmonálnej dysplázie u extrémne nezrelých detí.

*Ren Z, Yang J. Autologous cord blood cells infusion in preterm neonates safely reduces respiratory support duration and potentially preterm complications. Stem Cells Trans Med. (2019). doi: 10.1002/sctm.19-0106

Zdroj: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.00136/full

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *