sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Výsledky štúdie využiteľnosti pupočníkovej krvi po dotepaní pupočníka u predčasne narodených detí sú potešujúce

Pupočníková krv je zdrojom buniek, ktoré sú bezpečné a účinné pri prevencii a liečbe komplikácií aj u predčasne narodených detí. Úvodným krokom tejto terapie je odber pupočníkovej krvi a izolácia buniek. U predčasne narodených detí sa odporúča dotepanie, teda oneskorené prerušenie pupočníka, ktoré sa však odberom pupočníkovej krvi nijako nevylučuje.

Štúdia skúmala využiteľnosť pupočníkovej krvi po dotepaní pupočníka u predčasne narodených detí

Zároveň je pravda, že až doteraz bolo k dispozícii len málo informácií o tom, či sú kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti pupočníkovej krvi odoberanej predčasne narodeným deťom dostatočné aj na jej ďalšie využitie pri liečbe.

Práve na to sa zamerala štúdia, do ktorej bolo zaradených 90 predčasne narodených detí a 120 donosených novorodencov. Štúdia sa zamerala na preskúmanie uskutočniteľnosti a bezpečnosti odberu pupočníkovej krvi po dotepaní pupočníka na použitie pri prevencii a liečbe komplikácií u predčasne narodených detí.

U predčasne narodených detí často vznikajú viaceré komplikácie vrátane mentálnej a fyzickej retardácie či chronických pľúcnych ochorení, ktoré následne celoživotne ovplyvňujú kvalitu ich života. Súčasné terapeutické prístupy sú zvyčajne zamerané len na jednotlivé orgány alebo symptómy. Doterajší výskum ukázal, že podanie buniek pupočníkovej krvi je rovnako účinné ako systémová multiorgánová cielená liečba.

 Výsledky štúdie

V realizovanej štúdii boli deti narodené do 35. týždňa tehotenstva rozdelené do dvoch skupín: skupina detí, ktorým bola odobratá pupočníková krv, a skupina bez odberu pupočníkovej krvi. V týchto dvoch skupinách sa porovnávali úmrtnosť a komplikácie súvisiace s predčasným narodením, aby sa vyhodnotila bezpečnosť odberu pupočníkovej krvi predčasne narodeným deťom. Skúmali sa charakteristiky buniek pupočníkovej krvi u predčasne narodených a donosených detí pred a po spracovaní.

V skupine predčasne narodených novorodencov bol pozorovaný výrazne menší objem pupočníkovej krvi a nižší počet buniek. Aj napriek tomu bol počet buniek pupočníkovej krvi dostatočný na terapeutickú aplikáciu predčasne narodeným deťom. Ani v jednej skupine nebol pozorovaný negatívny vplyv odberu pupočníkovej krvi.

Odber pupočníkovej krvi je bezpečný a realizovateľný aj u predčasne narodených detí

Odber pupočníkovej krvi po oneskorenom prestrihnutí pupočníka predčasne narodeným deťom je realizovateľný a bezpečný. Počet a kvalita buniek spĺňajú kritériá na terapeutické použitie u predčasne narodených detí. Toto potvrdenie bezpečnosti a uskutočniteľnosti odberu pupočníkovej krvi predčasne narodeným novorodencom predstavuje dôležitý prvý krok v používaní pupočníkovej krvi pri ich liečbe v klinickej praxi.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8205698/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */