sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Kmeňové bunky z placenty na liečbu rakoviny

Kmeňové bunky z placenty na liečbu rakoviny hrubého čreva

Ukrajina patrí ku krajinám s dlhodobým výskumom kmeňových buniek z placenty a produkciou prípravkov z nej vyrobených, slúžiacich na medicínske či kozmetické účely.

Nedávno výskumníci z Inštitútu bunkovej terapie a Inštitútu genetiky a regeneratívnej medicíny AMSU a Národnej univerzity na Ukrajine začali výskum zameraný na nájdenie nových spôsobov liečby rakoviny, najmä kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva). Kolorektálny karcinóm je jedným z najčastejších typov nádorov a len zriedka je diagnostikovaný vo včasnom štádiu. S rozvojom modernej vedy výskumníci a lekári uvažujú o nových efektívnejších metódach liečby tohto ochorenia, zahrňujúcich bunkovú terapiu. Tkanivo placentyKmeňové bunky z placenty sa považujú za veľmi sľubné v liečbe zhubných ochorení, nakoľko placenta nie je vhodným  prostredím pre rakovinové bunky.

Ukrajinskí vedci skúmali vplyv vnútrožilovej infúzie placentárnych multipotentných kmeňových buniek pri indukovanom (vyvolanom) kolerektálnom karcinóme u potkanov. Placentárne kmeňové bunky boli podané potkanom vo chvíli, keď sa u nich vyvinul aspoň jeden adenokarcinóm. Výsledky výskumu v tejto oblasti prezentovali na 13. stretnutí Medzinárodnej spoločnosti pre výskum kmeňových buniek (ISSCR ) v Štokholme. Bolo preukázané, že bunkové kultúry z placenty majú vlastnosti mezenchymálnych kmeňových buniek aj trofoblastových kmeňových buniek a tiež majú schopnosť sa diferencovať do tukových a kostných línií. V priebehu liečby bolo pozorované zníženie počtu lézií a zmenšenie veľkosti nádorov. Bolo tiež dokázané, že placentárne kmeňové bunky nepodporujú skorý alebo neskorý rozvoj nádoru (tumorogenézu).

Spracované na základe: stemcellclinic.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *