Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Vlastné klinické štúdie

Naša rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center Group investuje aj do vlastných klinických štúdií. V roku 2014 sme na Slovensku i v Rumunsku otvorili klinické štúdie zamerané na liečbu detí s detskou mozgovou obrnou, ktoré sú v Európe ojedinelé.

Klinická štúdia na Slovensku

 • prebieha v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, hlavná skúšajúca je primárka detskej neurologickej kliniky MUDr. Jaroslava Payerová
 • realizácia je od roku 2013 do roku 2019
 • vek účastníkov ≥ ako 1 rok a ≤ ako 12 rokov v čase zaradenia do štúdie
 • je určená pre deti so spastickým typom detskej mozgovej obrny, ktoré majú uchovanú vlastnú pupočníkovú krv v našej rodinnej banke pupočníkovej krvi a spĺňajú kritériá vstupu do štúdie
 • počas piatich rokov absolvuje liečbu 50 detí s uchovanou vlastnou pupočníkovou krvou
 • cieľom je zlepšenie stavu dieťaťa s detskou mozgovou obrnou sledované pomocou testov hodnotiacich mobilitu a pohybový rozsah
 • sledovanie pacienta 1 rok po podaní
 • všetky náklady spojené s liečbou hradí naša rodinná banka pupočníkovej krvi ako zadávateľ štúdie
 • od roku 2014 boli podané vlastné kmeňové bunky 11 pacientom

Ak máte záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 11 12 33

Naši pacienti, ktorým bola podaná pupočníková krv v tejto klinickej štúdii

– viac nájdete v časti Príbehy

AndrejAndrej

„Pol roka po podaní sa jeho stabilita zlepšila natoľko, že dokáže sedieť bez opierania sa o ruky a zároveň sa hrá. Lepšie manipuluje s menšími predmetmi. Zlepšila sa artikulácia a aj reč je zrozumiteľnejšia.“ Prečítajte si viac tu.
Andrejova mama

AlexAlex

„Po podaní pupočníkovej krvi sme pozorovali nové a nové pokroky. Už o mesiac s nami zreteľnejšie komunikoval, sledoval osoby a ich pohyb, začal používať jemnú motoriku.“ Prečítajte si viac tu.
Alexova fyzioterapeutka

MarkoMarko

„Sme radi, že podanie jeho vlastných kmeňových buniek ho nepochybne posunulo dopredu a mozog dostal nové impulzy k tomu, aby mohol napredovať. Nepotrebujem na to výsledky štúdie ako matka cítim a vidím dennodenne jeho pokroky po podaní.“ Prečítajte si viac tu.
Markova mama

Priebeh účasti na štúdii:

 1. Kontakt

  Rodičia, ktorí majú dieťa s detskou mozgovou obrnou a majú záujem, aby podstúpilo podanie vlastnej pupočníkovej krvi v našej štúdii, nás môžu kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 11 12 33 alebo na info@cordbloodcenter.sk.

 2. Posúdenie na zaradenie do štúdie

  Požiadame ich o zdravotnú dokumentáciu dieťaťa od narodenia po súčasnosť, ktorú posúdia odborníci zo štúdie a vyjadria sa o vhodnosti zaradenia pacienta do štúdie.
  Ak na základe tejto dokumentácie dieťa vyhovie požiadavkám na zaradenie do štúdie, bude pozvané na prvotné vyšetrenie. Až tieto vyšetrenia definitívne potvrdia, či pacient spĺňa všetky požiadavky na podanie vlastnej (autológnej) pupočníkovej krvi v rámci klinickej štúdie. O tomto výsledku rodičov informujeme.

 3. Účasť v klinickej štúdii

  Rodičom pacientov, ktorí boli zaradení do štúdie, poskytneme detailné informácie o priebehu štúdie, o predpokladaných benefitoch a možných rizikách podania pupočníkovej krvi.
  Ak súhlasia s liečbou, podpíšu potrebné dokumenty a dieťa je zaradené do klinickej štúdie.
  Zrealizujú sa potrebné vyšetrenia napr. neurologické (mobilita), krvné a iné.
  Po zaradení pacienta do štúdie sa v našom laboratóriu súbežne spúšťajú procesy na vydanie pupočníkovej krvi (napr. potvrdenie zhody krvi a pacienta).

 4. Podanie pupočníkovej krvi

  Podanie pupočníkovej krvi sa uskutoční štandardne do 3 týždňov od zaradenia do štúdie.
  Samotná aplikácia pupočníkovej krvi trvá cca 20 minút.
  Dieťa je hospitalizované 3 dni, po ktorých sa môže zaradiť do bežného života.

 5. Po podaní

  Po podaní pupočníkovej krvi pacient absolvuje kontrolné/hodnotiace vyšetrenia po pol roku a po roku. Tieto vyšetrenia zisťujú zmeny, ktoré nastali v stave dieťaťa od podania kmeňových buniek.

Viac príbehov nájdete v časti Príbehy úspešnej liečby.

Záujem rodičov detí, ktoré trpia rôznymi ochoreniami, o liečbu kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi nás motivuje v príprave ďalších klinických štúdií. V roku 2015 začali v Rumunsku, ako aj na Slovensku procesy, ktorých cieľom je schválenie nových klinických štúdií na liečbu detí s poruchami autistického spektra. Mimo USA je tento typ klinických štúdií zriedkavý a v rámci Európy ide o jedinečné štúdie využívajúce kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na liečbu porúch autistického spektra.

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.