Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Čo je pupočníková krv

Pupočníková krvPupočníková krv je krv novorodenca, ktorá zostáva v placente a pupočnej šnúre po jeho narodení. Placenta a pupočná šnúra zabezpečujú výživu a dýchanie vyvíjajúceho sa dieťatka počas tehotenstva. Bezprostredne po narodení sa pupočná šnúra prestrihne a tieto orgány už dieťatko k životu nepotrebuje. Pupočníková krv, ktorá v nich zostáva však obsahuje vzácne kmeňové bunky.

Kmeňové bunky v pupočníkovej krvi dieťaťa  majú niekoľko mimoriadnych vlastností: sú veľmi mladé, majú veľmi dobrú schopnosť množiť sa, nie sú zaťažené životným štýlom alebo získanými ochoreniami organizmu, z ktorého pochádzajú. Ich zloženie je neopakovateľné. Neskôr počas života, sa už netvoria alebo sa v krvi vyskytujú len vzácne.

Pupočníková krv je jedným zo zdrojov krvotvorných kmeňových buniek, ktoré sa viac ako 60 rokov využívajú najmä pri liečbe onkologických a hematologických ochorení ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné. V súčasnosti evidujeme vyše 30 000 prípadov takéhoto použitia krvotvorných kmeňových buniek vo svete. Pri väčšine týchto ochorení zlyháva krvotvorba v kostnej dreni. Prestávajú sa v nej tvoriť červené a biele krvinky a krvné doštičky. Jediný spôsob, ako v takejto chvíli zachrániť pacientovi život, je poskytnúť mu zdravé krvotvorné bunky. Pre mnohých pacientov je transplantácia kmeňových buniek jediná možnosť na vyliečenie, ďalší ju podstúpia po zlyhaní bežnej liečby (chemoterapia, hormonálna liečba) alebo pri rýchlom napredovaní ochorenia. V minulosti sa získavali krvotvorné kmeňové bunky len z kostnej drene pacienta, až posledné desaťročie je možné odobrať a uchovať na budúce použitie aj kmeňové bunky z pupočníkovej krvi.

Maroš Kramár
„Nie sú to len vedecké výsledky, ale aj skutočné príbehy. Pupočníková krv pomohla deťom, ktoré ju naozaj potrebovali.“
– Maroš Kramár, divadelný herec

Prečítajte si zaujímavé príbehy TU.

 

Hoci sa dnes hovorí najmä o využití pupočníkovej krvi pri liečbe ochorení krvotvorby, vo svete prebiehajú desiatky výskumov a klinických štúdií s využitím aj iných typov kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, ktoré pochádzajú z obdobia ranného vývoja dieťaťa a majú schopnosti premeniť sa na ďalšie typy buniek (napríklad bunky svalov, kostí, chrupaviek, bunky pečene či srdcového svalu). Tieto bunky predstavujú obrovský potenciál aj pre celkom nový odbor – regeneratívnu medicínu, ktorá sa zaoberá obnovou (regeneráciou) poškodených orgánov.

Vlastná pupočníková krv dieťaťa uskladnená v rodinných bankách pupočníkovej krvi sa dnes využíva v rámci klinických štúdií, ktoré skúmajú jej liečebné a regeneračné účinky pri detskej mozgovej obrne, poškodeniach mozgu pri narodení, strate sluchu u detí a pod.

Tu nájdete prehľad publikovaných prípadov použitia pupočníkovej krvi z rodinných bánk pri štandardnej liečbe krvotvornými kmeňovými bunkami. Ide o prípady liečby vlastnou pupočníkovou krvou a pupočníkovou krvou súrodenca.

Tu nájdete prehľad publikovaných prípadov použitia vlastnej pupočníkovej krvi na experimentálnu liečbu vo svete.

Súčasné využitie kmeňových buniek

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.