sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

leukodystrofia

Pacienti s leukodystrofiou majú väčšiu nádej aj vďaka pupočníkovej krvi

Leukodystrofie sú vrodené ochorenia vedúce k rapídnemu neurologickému poškodeniu a predčasnej smrti. Patria medzi heterozygotnú skupinu vzácnych vrodených chorôb, ktoré ovplyvňujú rozvoj a udržiavanie myelinácie mozgu. Často vznikajú buď z lyzozomálnych ochorení (lysosomal storage disease – LSD) tak ako metachromická leukodystrofia (MLD) a globoidná bunková leukodystrofia – Krabbeho choroba (GLD) alebo peroxizomálho ochorenia ako X-viazaná adrenoleukodystrofia (X-ALD).

Transplantácie hematopoetických kmeňových buniek zastavili alebo spomalili progres MLD, GLD a X-ALD, najmä keď sa transplantácia vykonanávala u presymptomatických pacientov alebo pacientov v skorom štádiu ochorenia. U pacientov s LSD, transplantácia hematopoetickými kmeňovými bunkami pôsobí prostredníctvom uchytenia sa darovaných buniek, ktoré prechádzajú cez hematoencefalickú bariéru a poskytujú zdroj náhrady bunkových enzýmov. U pacientov s X-ALD, v ktorom defektný proteín nie je enzým, ale transportný proteín, presný mechanizmus účinku hematopoetickej transplantácie kmeňových buniek nie je kompletne pochopený.

Transplantácia hematopoetických kmeňových buniek (HSCT) môže zastaviť progres choroby niektorých leukodystrofií. Pupočníková krv je bežným zdrojom transplantácie, kvôli jej okamžitej dostupnosti a môže byť použitá bez úplnej HLA zhody.  

Pupočníková krv, poskytuje alternatívny zdroj transplantácie hematopoetických kmeňových buniek. Po viac ako 2 dekádach skúseností, vedci popísali benefity pupočníkovej krvi. Zvlášť dôležité pre pacientov s leukodystrofiami, rapídne progresívnou chorobou, pupočníková krv je okamžite dostupná, umožňujúca skrátiť časový interval do transplantácie. U pacientov s leukodystrofiami boli popísané včasné výsledky transplantácie pupočníkovou krvou. Tieto štúdie naznačujú, že najväčší benefit z transplantácie pupočníkovej krvi je, keď je vykonaná skoro, pred nástupom symptómov.

V tejto publikácii sa vedci zamerali na porovnávanie skorých a neskorých výsledkov u pacientov s leukodystrofiami (MLD, GLD a X-ALD) liečenými transplantáciou pupočníkovej krvi.

V tejto štúdii porovnávali celkové prežitie po 1 roku a 6 rokoch a výskyt vedľajších účinkov. Pacienti s leukodystrofiou, ktorí podstúpili transplantáciu pred nástupom klinických príznakov, sa dožijú dlhšie so zachovaním kognitívnej a motorickej funkcie v porovnaní so symptomatologickými pacientmi alebo pacientmi bez transplantácie. Tieto výsledky zdôrazňujú dôležitosť skorej diagnózy a liečby. Autori popisujú aj dôležitosť výkonnostnej úrovne (performance status) pacientov ako prognostiky prežitia.

Sú potrebné ďalšie štúdie na lepšie pochopenie trvania terapeutického účinku prostredníctvom transplantácie pupočníkovej krvi. Transplantácia pupočníkovej krvi u pacientov s leukodystrofiou ukázala sľubné skoré a neskoré výsledky, špeciálne u tých pacientov, ktorí boli presymptomatickí  pred transplantáciou a tí, ktorí prijali dostatočnú dávku štepu. Skorá diagnostika a liečba sa javí byť dôležitou prognózou výsledku, domnievajúc sa, že skríning novonarodencov zlepší výsledky. Rýchle referovanie do špecializovaného centra po diagnostike je dôležité. Ako dĺžka života pre pacientov s lyzozomálnymi ochoreniami narastá, medzinárodná spolupráca je najvyššia dôležitosť na ďalšie optimalizovanie terapie, vrátanie transplantácie pupočníkovej krvi k dosiahnutiu lepších výsledkov pre týchto pacientov. Je potreba ďalších štúdií na porovnanie nových terapií a štandardných terapií.

Zdroj: Ezproxy.cvtisr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */