sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Exzém

Pupočníková krv pri liečbe ekzému

Hoci predklinické štúdie ukázali, že mezenchymálne kmeňové bunky sú terapeuticky účinné pri atopickej dermatitíde, žiadna z klinických štúdií to ešte nepotvrdila – až doteraz.

Mezenchymálne kmeňové bunky sa nachádzajú v kostnej dreni, ale môžu byť izolované aj z iných zdrojov, napríklad aj z pupočníkovej krvi.

Táto štúdia je prvá svojho druhu dokazujúca, že dospelí s miernou až ťažkou atopickou dermatitídou reagovali na liečbu alogennými (darovanými) kmeňovými bunkami získanými z pupočníkovej krvi,“

vysvetlil v tlačovej správe hlavný autor Tae-Yoon Kim, MD, PhD, z Kórejskej Katolíckej univerzity v Južnej Kórei.

Ako uvádza odborný časopis Stem Cells, tento objav bol uskutočnený na základe dvoch klinických štúdií pozostávajúcich z 34 pacientov so stredne závažným až závažným ekzémom. Pacienti boli rozdelení do skupín s nízkou dávkou alebo vysokou dávkou mezenchymálnych kmeňových buniek získaných z ľudskej pupočníkovej krvi podanej podkožnou injekciou.

Výsledky boli merané na základe indexu hodnotiaceho rozsah a závažnosť ekzému (EASI), škály globálneho posudzovania pre výskumníkov (IGA) a skórovacieho systému pre atopickú dermatitídu (SCORAD). Výsledky z prvej štúdie boli zverejnené po mesiaci a z druhej po troch mesiacoch.

„Jednorazová liečba kmeňovými bunkami mala u pacientov za následok významné a pretrvávajúce zlepšenie symptómov choroby v priebehu sledovaného obdobia 12 týždňov,“

pokračoval Kim.

U pacientov, ktorí dostávali vysoké dávky sa v 55% ukázala 50%-ná redukcia v EASI skóre. Okrem toho sa u týchto pacientov znížili hodnoty aj v IGA (o 33%) a SCORAD skóre (o 50%).

Vedci uviedli, že tiež významne poklesli aj imunitné markery atopickej dermatitídy. Skóre hodnotiace silné svrbenie sa pri vysokej dávke znížilo o 58%.

Žiadny z pacientov neprerušil štúdiu kvôli nežiaducim účinkom a nedošlo k žiadnym závažným nežiaducim príhodám následkom liečby.

Spracované na základe zdroja: hcplive.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */