sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pupočníková krv pri degenerácii makuly

Pupočníková krv pri degenerácii makuly

Univerzita v Illinois v Chicagu v USA  je účastníkom 2. fázy národnej klinickej štúdie na zhodnotenie bezpečnosti a znášanlivosti použitia multipotentných buniek získaných z pupočníkovej krvi v liečbe vekom podmienenej degenerácie makuly, najčastejšej príčiny straty zraku u ľudí nad 55 rokov. Toto ochorenie spôsobuje poškodenie svetlocitlivých buniek v centre sietnice, čo vedie k strate centrálneho vízu – zníženie kvality zrakovej ostrosti a schopnosti čítať, šoférovať a rozpoznávať tváre.

Predmetom bunkovej terapie je „suchá“ forma vekom podmienenej degenerácie makuly, ktorá predstavuje 90% prípadov a v súčasnosti neexistuje na ňu žiadna liečba. Pomalšia progresia v porovnaní s „vlhkou“ formou môže nakoniec viesť k závažnej strate zraku zapríčinenej zničením alebo stenčením vrstvy pigmentových epiteliálnych buniek sietnice v makule (tzv. žltá škvrna – miesto najostrejšieho videnia na sietnici). Pigmentové epiteliálne bunky (RPE) vytvárajú vrstvu tesne pod svetlocitlivými bunkami – tyčinkami a čapíkmi sietnice a pomáhajú ich vyživovať a podporovať.

V experimentálnej liečbe sú v laboratórnych podmienkach multipotentné bunky z pupočníkovej krvi stimulované, aby sa diferencovali na RPE-podobné bunky. Potom doktori injekčne aplikujú RPE-podobné bunky pod sietnicu s nádejou, že predídu ďalšej strate tyčiniek a čapíkov, a možno dokonca obnovia zrak.

„V prípade úspechu terapie by to znamenalo, že by sme mohli byť schopní využívať túto liečbu u ľudí s počiatočnými štádiami suchej vekom podmienenej degenerácie makuly, kedy ešte strata zraku nie je taká závažná. Účelom liečby by bolo spomaliť stratu RPE buniek a svetlocitlivých buniek,“

povedal Dr. Yannek Leiderman, docent oftalmológie na Lekárskej fakulte na Univerzite v Illinois v Chicagu a vedúci chirurg klinickej štúdie na Univerzite v Illinois.

Dr. Leiderman pomohol navrhnúť a vylepšiť katéter na injekciu RPE buniek pod sietnicu.

„Oční chirurgovia zvyčajne pracujú vo vnútri dutiny sklovca alebo v strede oka. Na to aby sme dostali bunky za sietnicu, potrebujeme úplne nový typ katétra, ktorý by dosiahol oblasť za veľmi citlivou sietnicou bez toho, aby došlo k vedľajšiemu poškodeniu.“

Povedal Dr. Leiderman.

Ako súčasť štúdie na Univerzite v Illinois aplikoval dr. Leiderman v júni 2016 RPE-podobné bunky len do jedného oka každému z dvoch pacientov, ktorí majú pokročilé štádium suchej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie s významnou stratou zraku. Pacientov budú sledovať počas niekoľkých rokov.

Na preukázanie účinnosti liečby bude potrebná väčšia 3. fáza štúdie, v ktorej pacientom aplikujú buď bunky z pupočníkovej krvi alebo placebo.

„Bude trvať ešte pomerne dlho, kým zistíme či má tento postup vplyv na zrak,“

povedal Dr. Leiderman.

Vedúcim výskumníkom tejto štúdie je Dr. Paul Chan, profesor oftalmológie na Lekárskej fakulte UIC.

Spracované podľa zdroja: upi.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *