sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

skleroza multiplex

Terapia kmeňovými bunkami pri skleróze multiplex a iných autoimunitných ochoreniach

Po celé desaťročia sa lekári spoliehali na transplantáciu kmeňových buniek pri resetovaní imunitného systému u pacientov so zhubnými hematologickými ochoreniami, ako je leukémia a lymfómy. To viedlo vedcov k otázke, či by transplantácia kmeňových buniek obnovila tiež imunitný systém v prípadoch autoimunitných ochorení, ako sú roztrúsená skleróza, lupus a reumatoidná artritída. Existuje viac ako 80 typov autoimunitných ochorení.

Terapie kmeňovými bunkami pri autoimunitných ochoreniach, ktoré sa do dnešného dňa urobili boli väčšinou pomocou vlastných kmeňových buniek pacientov. Ak by sa preukázala ich účinnosť, tento typ terapie by mohol byť prístupný pre množstvo pacientov, nakoľko nie je potrebné hľadať zhodného darcu kmeňových buniek. Dnešní dospelí pacienti podstupujú transplantáciu vlastných kmeňových buniek získaných z kostnej drene alebo periférnej krvi. No u dnešných detí by mohla byť na takúto transplantáciu používaná vlastná pupočníková krv, ak by sa neskôr v priebehu života u nich objavilo autoimunitné ochorenie. Ďalšou výhodou použitia vlastných kmeňových buniek je to, že pred transplantáciou sa vyžaduje menej agresívna chemoterapia, čo znižuje riziko komplikácií, akými sú život ohrozujúce infekcie.

V posledných rokoch bolo zverejnených niekoľko zaujímavých výsledkov z klinických štúdií o transplantácii kmeňových buniek pri skleróze multiplex. Rovnako ako pri ostatných autoimunitných ochoreniach, je skleróza multiplex častejšia u žien ako u mužov. Počet pacientov, žijúcich so sklerózou multiplex sa odhaduje na 2,5 miliónov po celom svete.

Na Northwestern University v Chicagu, skupina vedcov pod vedením Dr. Richarda Burta podala vlastné kmeňové bunky ako experimentálnu liečbu pri 23 rôznych autoimunitných ochoreniach. Hoci sa skupina vyhýba publicite, niektorí z ich pacientov zaznamenali pozoruhodné zotavenie a skupina vydala niekoľko vedeckých článkov o svojej práci.

V roku 2015 Dr. Burt zverejnil výsledky retrospektívnej štúdie so 151 pacientmi so sklerózou multiplex, ktorí podstúpili transplantáciu vlastnými kmeňovými bunkami a boli sledovaní po dobu dvoch až štyroch rokov po transplantácii. U pacientov sa ukázalo štatisticky významné zlepšenie v mnohých hodnoteniach. Snáď najviac presvedčivou štatistikou je, že bez progresie prežívalo 87% pacientov na konci štvorročného sledovania. To je dôležité, pretože skleróza multiplex sa niekedy zastaví a opäť sa spustí sama od seba, takže dosiahnutie trvalej remisie naznačuje, že transplantácia kmeňových buniek bola prínosná.

Po tom ako lekár popísal výsledky ako „zázračné“, klinická štúdia s transplantáciou kmeňových buniek pri skleróze multiplex získala v nemocnici Royal Hallamshire Hospital v Sheffielde vo Veľkej Británii obrovskú mediálnu pozornosť. V novinách Daily Mail bolo interview o príbehu dvoch pacientov, ktorí do štúdie vstúpili ako vozíčkari, ale obnovila sa u nich schopnosť chôdze. Bohužiaľ, nie každý pacient, ktorý dostane transplantáciu kmeňových buniek, dosiahne „veľké neurologické zlepšenie“.

Spoločnosť pre sklerózu multiplex vo Veľkej Británii pripravila návod pre pacientov, ktorí uvažujú o transplantácii vlastných kmeňových buniek. Varujú, že pacienti by mali zvážiť potenciálny prínos transplantácie kmeňových buniek oproti riziku, a to najmä v porovnaní s inými možnosťami liečby. Stále prebiehajú štúdie na určenie, ktorí  pacienti sú najlepšími kandidátmi na transplantáciu kmeňových buniek.

Medzi časom sa objavuje celá rada nových terapií kmeňovými bunkami pri skleróze multiplex a ďalších autoimunitných ochoreniach, ktoré nespadajú pod tradičnú transplantáciu.  Na vysvetlenie, pri tradičnej transplantácii pacienti podstupujú chemoterapiu, ktorá okrem zničenia nádorových buniek potláča alebo úplne likviduje imunitný systém pacienta. V druhom rade sa transplantáciou dodajú pacientovi krvotvorné kmeňové bunky na vybudovanie nového imunitného systému. Po tretie, sú pri transplantácii dodávané kmeňové bunky vo forme infúzie do krvnej cievy väčšieho kalibru.

V súčasnej dobe väčšina pacientov v klinických štúdiách, ktorí podstupujú bunkovú terapiu v liečbe autoimunitných ochorení, dostáva infúzie mezenchymálnych kmeňových buniek.

Sprievodný článok ukazuje štatistické údaje z klinických štúdií z posledných piatich rokov. Mnohé z týchto štúdií sa opierajú o moduláciu imunitného systému pacienta kmeňovými bunkami, a nie o kompletné nahradenie. Prehľadový článok z celého sveta publikovaný Chenom a Dingom vo februári 2016 identifikoval 16 štúdií s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami pri bunkovej terapii u pacientov so sklerózou multiplex, vykonaných v 11 krajinách a s použitím rôznych bunkových zdrojov: z kostnej drene, tkaniva pupočníka a z tukového tkaniva.

Prechod v liečbe autoimunitných ochorení na mezenchymálne kmeňové bunky namiesto krovotvorných kmeňových buniek vedie k množstvu nových možností pre pacientov. Napr. dnešné deti by mohli využiť mezenchymálne kmeňové bunky z ich vlastnej placenty a tkaniva pupočníka na personalizovanú terapiu kmeňovými bunkami akejkoľvek autoimunitnej choroby, ktorá sa u nich môže vyvinúť počas života.

Budúcnosť terapie kmeňovými bunkami pre autoimunitné choroby, ako je skleróza multiplex sa ukazuje veľmi nádejná.

Spracované podľa: parentsguidecordblood.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */