Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Pupočníková krv vydaná spoločnosťou Cord Blood Center2017

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
74 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 57 Holandsko
73 Neuroblastóm Vlastná 2 Maďarsko
72 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 1 Taliansko
71 Detská mozgová obrna Vlastná 5 Slovensko
70 Apraxia Vlastná 4 USA
69 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 48 Taliansko

2016

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
68 Akútna myeloidná leukémia Súrodenecká 4 Slovensko
67 Fanconiho anémia Darovaná 16 Holandsko

2015

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
66 Detská mozgová obrna Vlastná 9 Slovensko
65 Detská mozgová obrna Vlastná 8 Slovensko
64 Detská mozgová obrna Vlastná 2 Slovensko
63 Detská mozgová obrna Vlastná 5 Slovensko
62 Detská mozgová obrna Vlastná 2 Slovensko
61 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 60 Rakúsko
60 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká 10 mes. Rumunsko
59 Detská mozgová obrna Vlastná 6 Slovensko
58 Myelodysplastický syndróm Darovaná 55 Holandsko
57 Hurlerovej Syndróm Darovaná 1 USA
56 Detská mozgová obrna Vlastná 3 Rumunsko
55 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 64 Holandsko

2014

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
54 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná 27 Holandsko
53 Detská mozgová obrna Vlastná 5 Slovensko
52 Detská mozgová obrna Vlastná 5 Rumunsko
51 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Slovensko
50 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Slovensko
49 Detská mozgová obrna Vlastná 2 Slovensko
48 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Rumunsko
47 Detská mozgová obrna Vlastná 3 Slovensko
46 Detská mozgová obrna Vlastná 1 Rumunsko
45 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Rumunsko
44 Detská mozgová obrna Vlastná 4 Rumunsko

2013

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
43 Detská mozgová obrna Vlastná 2 USA
42 Burkittov lymfóm Vlastná 3 Francúzsko
41 Chronická lymfocytárna leukémia Darovaná 59 USA
40 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 63 Francúzsko
39 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná 59 Veľká Británia
38 Detská mozgová obrna Vlastná 3 USA
37 Detská mozgová obrna Vlastná 5 USA
36 Osteopetróza Vlastná 3 Nemecko

2012

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
35 Aplastická anémia Súrodenecká 6 Rumunsko
34 Non-Hodgkinov lymfóm Darovaná 35 Austrália
33 Hurlerovej Syndróm Darovaná 1 Veľká Británia
32 Adrenoleukodystrofia Darovaná 6 Maďarsko
31 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 55 USA
30 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná 10 Brazília
29 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 60 Francúzsko
28 Myelodysplastický syndróm Darovaná 60 Veľká Británia
27 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 13 Brazília
26 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 15 Kanada
25 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 4 USA
24 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 51 Taliansko

2011

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
23 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 54 Kanada
22 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 58 Holandsko
21 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 58 Holandsko
20 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 38 Izrael
19 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 60 Dánsko
18 Detská mozgová obrna Vlastná 3 USA
17 Akútna lymfocytárna leukémia Darovaná 12 USA
16 Myelodysplastický syndróm Darovaná 58 Francúzsko
15 Pearsonov syndróm Darovaná 1 Maďarsko
14 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 61 USA

2010

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
13 Lymfoblastický syndróm Darovaná 25 Taliansko
12 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 17 USA
11 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 23 USA
10 Ťažká porucha imunity (ACID) Darovaná 2 mes. Česká republika

2009 - 1999

Počet Diagnóza Zdroj pupočníkovej krvi Vek pacienta Krajina liečby
9 Akútna myeloidná leukémia Darovaná 66 USA
8 Myelodysplastický syndróm Darovaná 49 USA
7 Myelodysplastický syndróm Darovaná 56 USA
6 Aplastická anémia Súrodenecká 9 Slovensko
5 Meduloblastóm Vlastná 6 mes. Slovensko
4 Adrenoleukodystrofia Súrodenecká 4 Slovensko
3 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká 13 Slovensko
2 Blackfanov-Diamondova anémia Súrodenecká 4 Slovensko
1 Chronická myeloidná lekémia Súrodenecká 9 Slovensko

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.